HOME

Cuvânt înainte,O ediție aniversară, așa cum este cea de-a 5-a ediție a Festivalului Internațional ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI de la Brăila, este cu siguranță și un prilej de a rememora ceea ce s-a întâmplat, în planul desfășurărilor muzicale, în anii precedenți.

Din 1997 - de când există la Brăila un Festival de Muzică Contemporană - expresiei muzicale neconvenționale, sintezei ideilor estetice celor mai novatoare, li s-a deschis calea spre inima și gândul oamenilor de azi. Din Irlanda până în Australia, din Belarus până în Grecia, au sosit la Brăila, de-a lungul anilor, compozitori, interpreți, muzicologi pentru care ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI reprezintă un festival de majoră importanță în lumea muzicală din această parte a Europei.

În cadrul Festivalului de Muzică Nouă de la Brăila s-au propus și s-au interpretat, în primă audiție, în cele patru ediții de până acum, opus-uri pentru diferite formule instrumentale. Experiențele estetice cele mai interesante s-au întâlnit cu ideea de vizualizare; au avut loc premiere de spectacole de dans contemporan, s-au discutat și analizat - într-o manieră deschisă și neconstrângătoare - teme de mare actualitate din domeniul creației muzicale contemporane. S-au scris cronici și s-au realizat emisiuni de radio și televiziune, în țară și dincolo de hotarele ei, au apărut pe Internet informații și impresii despre ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI de la Brăila.

Și toate acestea au fost posibile pentru că spiritul tutelar al lui Iannis Xenakis, cel care a marcat decisiv evoluțiile stilistice din muzica secolului XX, a vegheat ca ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI să existe și să continue. Stins din viață anul acesta la Paris, Iannis Xenakis trece, prin creația sa, dincolo de timp ca o rază de lumină și de har în universul zbuciumat al zilelor noastre.

Sorin LERESCU, Caietul-program al festivalului: 2001


Ediția 5, 2001
Copyright: cIMeC 2001