Home


SOLO-MULTIPLI
de Sorin LERESCU
Ciclul de piese pentru instrumente soliste sau combinarea lor diferită, SOLO-MULTIPLI reprezintă un mod de a înțelege dialogul între instrumente și, deci, între sonorități diferite, de a le pune într-o anumită stare de compatibilitate fără a le afecta în vreun fel specificitatea timbrală proprie.

Există în lucrările care compun acest ciclu – scrise pentru clarinet, percuție, contrabas, trombon și violoncel - posibilitatea de a conferi interpreților rolul de a vizualiza datul muzical propriu-zis. Ei sunt puși în postura de soliști și, totodată, de parteneri în redarea unor structuri muzicale, cu inserții modale implicite. Superpozițiile care iau astfel naștere creează un corpus sonor variabil, prismatic în existența sa temporală. SOLO-MULTIPLI pentru percuție, scrisă în 1985, este de fapt o expresie clară a tipului de strategie componistică menționat mai înainte.


Sorin LERESCU
Caietul-program al Festivalului Internațional ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI, Brăila, 1999

Copyright: cIMeC 2000