PATRIMONIUL INDUSTRIAL

Construcții industriale ce prezintă interes muzeistic în situ
S.C. CIOCANUL S.A. Nădrag

De un interes aparte ne pare de semnalat patrimoniul deținut patrimoniul deținut de întreprinderile bănățene care au format în perioada de după primul război mondial societatea Uzinele reunite Titan-Nădrag-Călan-SAR (1923-1924)
În Nădrag este atestată o îndelungată activitate de prelucrări a minereurilor de fier, începându-se cu secolul al XV -lea. Zona cunoscută ca bogată în minereuri de fier și înconjurată de păduri, ce furnizau lemnul necesar, a făcut ca administrația austriacă să investească în industria metalurgică.
În 1872, Societate de Fier din Jiclioara devine Societate industrială a fierului Nădrag.
În anii 1880-1923 în cadrul uzinei existau următoarele secții: furnale, oțelărie, turnătorie, laminor, uzina de valțuri, uzina de mașini, fabrica de mașini și unelte agricole.

Zoom_in    Zoom_in

 • În 1927 se reconstruiește hala laminorului de tablă care funcționează și în prezent. Această hală, cu patru deschideri este executată cu structură metalică, stâlpi și ferme cu zăbrele, pene și rigle pe care este așezată pe care este așezată învelitoarea din plăci de eternit, astăzi parțial înlocuită cu tablă ondulată. Una din deschideri are luminator pe coamă iar celelalte trei au acoperișul în formă de shed permițând o bună iluminare naturală a spațiului interior.
  Hala laminorului de tablă reprezentativă pentru nucleul vechi al întreprinderii se prezintă, ca mai toate construcțiile cu aceași vechime, insuficient întreținută, cu fațadele obturate de construcții interioare și parazitate de conducte și instalații. FOTO

 • În prelungirea halelor laminorului de tablă subțire se află halele de recoacere, deasemeni pe structură metalică, cu două deschideri. Acoperișul de beton al acestor hale se reazemă pe ferme metalice cu zăbrele cu excepția unei zone în care și fermele sunt tot din beton armat. Pereții perimetrali sunt executați din zidărie, cu ferestre metalice.

  Zoom_in

 • Paralel cu hala de recoacere, se află hala de decapare-zincare, executată în anii1944-1945. Structura acesteia este din cadre de beton armat acoperiș de beton armat și luminatoare metalice.

  Arhitectura acestor două hale, tipic industriale nu prezintă un interes deosebit.
  Restul construcțiilor din cadrul Întreprinderii Ciocanu-Nădrag sunt construcții mai noi, executate între anii 1951-1980.