PATRIMONIUL INDUSTRIAL

Obiective metalurgice cu valoare tehnico-istorică

S.C. CSH S.A. Hunedoara

     ..in_situ

Construcții industriale ce prezintă interes muzeistic în situ

Situat la răspântia a patru drumuri -al Mureșului și Banatului, al Olteniei și al Țării Crișurilor- județul Hunedoara sintetizează una din cele mai bogate pagini din istoria civilizației materiale a poporului român.

Evoluția siderurgiei pe plan mondial poate fi urmărită în toate etapele ei pe meleagurile Hunedorene, începând de la cuptorul primitiv pentru extragerea fierului din minereu, cuptor cu cuvă, furnal, cuptor pentru afinarea fontei pe vatră, cuptor de pudlaj, cuptor Bessemer, cuptor Martin.

Orașul de pe Cerna, a cărui primă mențiune documentară, ca un centru de schimb la încrucișarea unor vechi drumuri comerciale, apare în sec. XIII, i-a fost dat, ca din cele mai vechi timpuri să poarte făclia progresului în perfecționarea neîncetată a procedeelor de extragere și prelucrare a fierului.

Anul 1884, an în care este pus în funcțiune primul furnal de la Hunedoara (căruia îi vor urma altele patru), a marcat înființarea uzinelor hunedorene. În 1919, Uzinele de fier Hunedoara au trecut în patrimoniul statului român cu întreaga lor capacitate, în anii următori cunoscând dezvoltări succesive. Astfel, între anii 1927-1941, uzina cunoaște două etape de dezvoltare.

Prima etapă (1927-1937) cuprinde dezvoltarea sectorului de prelucrare în special a fontelor, iar a doua (1938-1941) construirea oțelăriei Martin și a unui laminor de 800 mm.

În anul 1933 are loc punerea în funcțiune a sectorului de turnătorii, compus din 4 hale destinate turnării pieselor din fontă și bronz, tuburilor de fontă, pieselor din oțel și pregătirii amestecului de turnare.

În anul 1936 a fost pus în funcțiune atelierul mecanic și atelierul de construcții metalice, iar în anii 1937-1940 oțelăria Martin și electrică.

Pentru prelucrare oțelului lingou, în perioada 1938-1941, s-a realizat construcția laminorului duo reversibil de 800 mm. (Schloemann), compus din trei caje, una degresisoare, pentru lingouri și două finisoare, în vederea obținerii de țagle pătrate, blumuri oțel rotund și platine, el putând fi echipat și cu utilajele necesare laminării de profile metalice (șine de cale ferată, profil U, T, I).

Pentru prelucrarea lingourilor din oțel în blumuri au fost montate două laminoare bluming (de 1000 mm, pus în funcțiune în anul 1958, și de 1300 mm. pus în funcțiune în anul 1968).