HomePage Inapoi
Denumirea Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"
Parohia Parohia Ortodoxă Română Lunca; Muzeul Ţăranului Român
Datare sf. sec. XVII, 1820
Tip Biserică de lemn
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Hunedoara
Localitate LUNCA
Comuna BAIA DE CRIŞ
Protopopiat Protopopiatul Brad
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Aradului
Mitropolie Mitropolia Banatului
Cod oficial LMI 2004 HD-II-m-A-03360
Descriere Ridicată la sf. sec. XVII, a fost strămutată din satul Ţebea în 1820 în actualul loc la Lunca Moţilor. Compusă din trei încăperi, aşezate în prelungire: pronaos, naos şi altar. De formă poligonală, construcţia are dimensiuni medii: L:12,82m; LA:4,75m. Accesul se face prin două uşi, pe latura sudică - una în naos este blocată; alta în pronaos funcţionează. Pictura bisericii a fost executată în 1829 de un meşter local numitul Lupşa din Roşia Montană conform tradiţiei şi corosului ortodox. Pictura interioară aflată într-un grad avansat de deteriorare, în special pronaosul, nu permite decât identificarea câtorva scene din Vechiul şi Noul Testament.
Centrul naosului este marcat de trei medalioane delimitate de borduri decorative ample în care sunt înfăţişaţi Sfântul Duh, Maica Domnului Oranta şi Iisus Atotputernicul, medalioane cu sfinţi apostoli şi proroci după care urmează scene din ciclul christologic. Catapeteasma are ca scene centrale, în partea superioară Răstignirea lui Iisus şi median pe Iisus tronând înconjurate de medalioane şi un registru prezentând pe sfinţii proroci, sfinţii apostoli şi evanghelişti; tâmpla catapetesmei se încheie cu un registru ce prezintă cele 12 mari praznice de peste an. Tâmpla de vest a naosului este o compoziţie amplă având la partea superioară pe Iisus înconjurat de cei patru evanghelişti, median stânga – Judecata Raiului, median dreapta – Judecata de Apoi, deasupra uşii – Arhanghelul Mihail având în stânga şi dreapta două scene din Ciclul Patimilor. Toţi pereţii sunt decoraţi la partea inferioară 1,4m înălţime de la nivelul pardoselii cu o draperie care sugerează năframa de tip popular; acelaşi registru de pe catapeteasmă a fost refăcut cu alte motive şi altă cromatică fiind executat direct pe lemn.
Lăcaşuri de cult din România; Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului; ; ; sf. sec. XVII, 1820; 1791; 1820; Biserică de lemn; ortodox; Orthodox; orthodoxe; LUNCA; BAIA DE CRIŞ; Hunedoara; Protopopiatul Brad; Episcopia Aradului; Mitropolia Banatului;