cIMeC Homepage
Istorie
MAREA UNIRE A ROMÂNILOR - 1 DECEMBRIE 1918
stema

Stema României
(1921)

" Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit.
[Continuare..]"

Bunuri culturale referitoare la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 clasate în Patrimoniul Cultural Național (2018)

Florin Constantiniu
O istorie sinceră a poporului român,
Ed. Univers Enciclopedic, 1997, p. 301-302.


Pagini realizate cu studenți de la Facultatea de Istorie - Universitatea București
Documente reproduse după volumul "România Istorie în Documente", Album, Direcția Generală a Arhivelor Statului, București, 1992.
Copyright: CIMEC 1998-2008; webmaster@cimec.ro