COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
196 Kb Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.229
Penticostarion (slavonă), 1649

* Citat în: Mamirovic, Petar -- Knjiško-arhivski Spomenici iz Banata. – În: „Gradja“, 3, 1959. – p. 238-239, fig. 64

NOTE DE EXEMPLAR: . – 4, 404, 2 f.

SURSĂ:

Cândea, Virgil -- Mărturii românești peste hotare : Mică enciclopedie de creații românești și de izvoare despre români în colecții din străinătate. – București : Editura Enciclopedică, 1998, vol. II : India-Olanda. Supliment Albania-Grecia, p. 265, poz. 329

DEȚINĂTOR:

Srpska Pravoslavna Crkva [Biserica Ortodoxă Sârbă] (Jugoslavia, Stajdjevo) [Voivodina]


coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER