COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
88,6 Kb Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București
Liturghie (română), 1697

        Învățătură Sfântă : adecă sfântă și Dumnezeiască Liturghie / tâlcuire de pe limba grecească pe limba rumâniască, de Eremia Cacavela dascăl ; [pref. de Lupul Bogdan, hatman] ; cu porunca măriii sale [...] Ioan Antioh Constantin Voevod. – (Iași : Tipografia Domnească , 1697). – [6], 265 f. ; in quarto (18 cm.), 20 R. (12,5 x 9,5 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 104
* Pagina de titlu
* Dedicatie catre Ioan Antioh Constantin Voevod semnată „Lupul Bogdan Hatmanu“
* Pe verso titlului se află stema Moldovei
Liturghie (română), 1697 [titlu uniform]
Tâlcuirea Liturghiei [titlu în Bibliografia românească veche]
Cacavela, Ieremia , dascăl . trad.
Cantemir, Ioan Antioh Constantin , domnitor al Moldovei . dest.
Lupul, Bogdan , hatman . pref.
Tipografia Domnească (Iași) . tip.

cuvinte cheie: cărți liturgice ; ritual creștin

Marea Britanie, Londra: Library of School of Slavonic and Easteuropean Studies

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER