COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
Zbornic (slavonă). 1568

* Citat în: Atanasov, Pêtar -- Novi danni za slavjanskoto knigopecatane v Rumynija prez XVI vec. – În: „Studia Balcanica“, 2, 1970. – p. 137-142.
* Citat în: Demény, Ludovic -- O tipăritură coresiană necunoscută bibliografiei românești de carte veche. – În: „Târgoviște, cetatea culturii Românești“. – I, București, 1974. – p. 70
* Citat în: Plocev, T.D. -- Novootkriti starobălgarski rakopisi v kilifarskija manastir. – În: „Izvestia na Instituta bălgarska literaturu“, kn.5, Sofia, 1958. – p. 277.


NOTE DE EXEMPLAR:

. – 179 f. greșit legate (28,3 x 17,1 cm)
* Despre acesta afirmă Virgil Cândea că este: unicul exemplar cunoscut

SURSĂ:

Cândea, Virgil -- Mărturii românești peste hotare : Mică enciclopedie de creații românești și izvoare despre români în colecții din străinătate. – București : Editura Enciclopedică, 1991, vol. I : Albania-Grecia, p.203 Bulgaria poz. 1158.

DEȚINĂTOR:

Okrăzen Naroden Muzey [Muzeul Național Regional] (Bulgaria, Veliko Tărnovo)
Proveniență: Mănăstirea Kilifarevo

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER