COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
110 Kb Foaia 1 a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.9
Biblie N.T. Evanghelie (slavonă), 1512

* Citat în: Conev, B. Opis na rakopisite i sttaropeatnite knigi na Narodnaia Biblioteka v Sofija. – I-II. – Sofia, 1910-1923. – vol. I, p. 477-478, nr. 466.
* Citat în: Panaitescu P.P. -- Octoihul lui Macarie și originile tipografiei în Țara Românească. În: „Biserica Ortodoxă Română“, 57. 1939, p. 532.
* Citat în: Godorogea, Ștefan -- Manuscrise, cărți și documente românești aflate peste hotarele României. În: „Valon bibliofile“. – București, 1980. – vol. I, p. 152.
* Citat în: Mihailovici, Paul -- Mărturii românești din Bulgaria și Grecia. – Chișinău, 1933. – p. 52.

NOTE DE EXEMPLAR:
. – [287] f.
* Însemnări: însemnare de danie în limbile slavonă și română a lui Danciul Stan din Gârbova către Biserica Sf. Nicolae , nedatată [f. 84/verso]
* Însemnări: însemnare de răscumpărare a cărții din satul Pănade (jud. Târnava Mică) de Dan Simon către biserica Sf. Nicolae din Gârbova de Sus (jud. Alba) , limba slavonă , 1642 [f. 135/verso]
* Însemnări: „Cumpărată la București de Ivan Gudrov (cota 260), an 1733“ , limba română [f. 215/verso]


SURSĂ:

Cândea, Virgil -- Mărturii românești peste hotare : Mică enciclopedie de creații românești și izvoare despre români în colecții din străinătate. – București : Editura Enciclopedică, 1991, vol. I : Albania-Grecia, p.173 Bulgaria, poz. 471

DEȚINĂTOR:

Narodna Biblioteka Kiril i Metodij (Biblioteca Națională „Chiril și Metodiu“) (Bulgaria, Sofia)

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER