cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
110 Kb

Imagine: foaia 1, inv.9

Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1512

       Evangheliar slavonesc / Cu porunca Domnului I[o] Basarab marele Voevod, eu întru Christos rob călugărul Macarie am ostenit pentru acéstă carte... . – (Tîrgoviște : [Macarie], 1512). – [290]f., 20R. (19 x 12 cm.)
* Cuprinde trei frontispicii cu ornamente împletite, unul reprodus de trei ori, altul de două ori și al treilea cu stema Țării Românești.
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830 . – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 3
* Titlul-catalogator: (Evangheliarul lui Neagoe Basarab)
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1512 [titlu uniform]
Macarie. tip.
Neagoe Basarab, voievod. patron.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Biblia N.T.


Datele de exemplar:

. – [288]f.
* Conservare: exemplar reparat
* legătură nouă în piele
Biblioteca Academiei Române, inv. 9
Proveniență: fost al Bibliotecii Centrale din București
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 14 iunie 1999... Victor Toader