Institutul Național al Patrimoniului: patrimoniu.gov.ro     /    e-Patrimoniu.ro este întreținut de INP, colectivul CIMEC

Biblioteca digitală a fost creată în special ca urmare a dorinţei de a contribui la accesarea mai largă a rezultatelor cercetărilor istorice şi arheologice, desfăşurate de specialiştii românii din domeniile amintite. Această motivaţie a fost animată şi de preocuparea mondială, înlesnită de revoluţia tehnologică a internetului şi a dispozitivelor mobile, pentru partajarea informaţiilor simultan de un număr nelimitat de utilizatori.

Printre celelalte motive care ne-au determinat să dezvoltăm acest proiect se numără şi lansarea de către Comisia Europeană a proiectului bibliotecii digitale europene, Europeana (europeana.eu) şi a obligaţiilor care i s-au trasat României prin “Recomandarea Comisiei Europene din 27.10.2011 privind digitizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural şi conservarea digitală".

Nu în ultimul rând un obiectiv al bibliotecii digitale se regăseşte şi în datoria morală şi legală a instituţiilor muzeale faţă de publicul contribuabil, căruia trebuie să i se permită şi să i se înlesnească accesul la produsele culturale pe care l-a achitat cu scopul îmbunătăţirii propriei educaţii.

Criteriul principal care s-a aplicat în alegerea publicaţiilor rezidă în apartenenţa la o etapă istoriografică recentă, care a început după anii 1950, când, cel puţin în domeniul arheologiei, dar şi al istoriei, se manifestă perioada modernă, ştiinţifică a disciplinelor.

Originile proiectului bibliotecii digitale se găsesc în colaborarea dintre Institutul de Memorie Culturală-CIMEC şi Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan, desfăşurată între anii 2001-2004, sub egida proiectului european ARENA. Scopul declarat al acţiunii a fost de digitizare a unor documente semnificative din arhiva istorică şi din arhiva-fişier "Repertoriul Arheologic al României″, provenind de la Institutul de Arheologie care urmau apoi să fie conservate dar şi diseminate on-line publicului larg. Rezultatele pot fi consultate în paginile special create: www.cimec.ro/Arheologie/Arhiva-Digitala/Sumar.htm pentru arhiva de documente şi www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR-Index/sel.asp pentru baza de date a Repertoriului Arheologic al României.

După încheierea proiectului ARENA, între 2005-2006 a început procesul de indexare a revistelor "Dacia" şi "Materiale şi Cercetări de Arheologie", ale căror prime serii au fost digitizate integral şi expuse on-line.

O etapă distinctă, consumată în anul 2007, a reprezentat-o campania specială de scanare şi publicare on-line a studiilor arheologice semnate de Vasile Pârvan, care s-a concretizat cu publicarea on-line a 31 de cărţi, studii şi articole de preistorie, epigrafie şi istorie antică.

În anii următori (2008-2009) s-a urmărit fără o strategie anume digitizare a diverse publicaţii din domeniul arheologiei şi istoriei, în funcţie de contacte circumstanţiale pe care le-am stabilit cu diverşi autori.

Începând cu anul 2011 (când CIMEC devine parte a Institutului Naţional al Patrimoniului) ne-am concentrat predilect asupra publicaţiilor periodice editate de muzeele judeţene sau locale. Am considerat prioritar să facem accesibile specialiştilor din alte regiuni dar şi unui public cât mai larg, studii ştiinţifice de dată recentă, concentrare în marea majoritate asupra unor subiecte locale dar care întregesc substanţial o imagine mai largă a unei epoci, concept sau problematici arheologice sau istorice.

Scopul propus a fost de a digitiza cât mai multe din revistele muzeale şi am stabilit astfel ca strategie de acţiune concentrarea pe o anumită zonă geografică a României. Ca urmare a bunelor relaţii avute la instituţiile de profil din Moldova am început această etapă cu periodicele editate de Muzeul Judeţean Botoşani şi am coborât spre sud, ajungând azi la judeţul Giurgiu. O excepţie de remarcat este includerea în această colecţie şi a publicaţiilor Complexului Muzeal Bistriţa din afara ariei geografice stabilită iniţial. De asemenea trebuie amintită absenţa revistelor editate de către Muzeul Bucovinei, Institutul de Arheologie Iaşi, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea, Muzeul Brăilei şi Muzeul de Istorie "Paul Păltănea Galaţi" care fie sunt deja accessible on-line gratuit pe site-ul web al instituţiei, fie contra cost prin prin baza de date CEEOL, ori fie încă nu s-a obţinut un acord de digitizare şi expunere on-line.

Coordonatori proiect: Bogdan Şandric şi Vasile Andrei


 

 

 

Majoritatea publicațiilor au fost mutate în noul nostru site: https://biblioteca-digitala.ro/

 

   

   

  Noutăți:

   

 •  

  Arheologie

 • Acta Siculica

  Acta Siculica. Anuar editat de Muzeul Naţional Secuiesc, 1995 - prezent versiune digitală martie 2017


  Anuarul Acta Siculica, cu profil de ştiinţele naturii-arheologie-istorie-istoria culturii-etnografie-muzeologie, în principiu bilingv (de limbă maghiară şi română) şi cu rezumate române/maghiare şi engleze, editat de muzeul regional Muzeul Naţional Secuiesc cu sediul în Sf. Gheorghe, este continuarea anuarelor Aluta I-XVIII, apărute între 1968 şi 1988. Între 1996 şi 2002, este editat în colaborare cu Muzeul Secuiesc al Ciucului, din Miercurea-Ciuc, cele două muzee contribuind la redactarea şi finanţarea anuarului în măsura posibilităţilor fiecăruia. Redactarea propriu-zisă, lucrările de tipar, cât şi managementul proiectului sunt asumate de sfântugheorgheni. În această perioadă, anuarul poartă subtitlul Aluta XIX-XXIV, Acta Hargitensia II-VII, pe copertă figurând numai Acta 1995-2001. Titlul „Siculica”, epiteton folosit de autori, este afişat prima dată în 2001, în paranteză. În anii 2002-2005, perioadă de criză, Muzeul Secuiesc al Ciucului iese din colaborare, anuarul fiind editat de Institutul de Sud-Est, program-cadru ştiinţific al Muzeului Naţional Secuiesc. Volumele Acta (Siculica) 2001/1, 2000/2, 2003/3 apar cu coperte individuale, formând împreună un Volum Memorial dedicat celor 125 ani de existenţă ai Muzeului Naţional Secuiesc, exclusiv cu publicaţii din domeniul istoriei instituţiei [Aluta XXV]. Prin Acta (Siculica) 2003/2 se încearcă separarea/individualizarea unei reviste pentru publicarea izvoarelor de arhivă privind grăniceria Habsburgică din zonă, din anii 1762-1918. Anuarul rămâne fără finanţare: volumul Acta (Siculica) 2003/1 şi 3 apare în tiraj sub 50 de exemplare, iar anuarul din 2005 (Acta Siculica 2002/1-2) numai în formă digitală (https://www.szekelyfoldert.info/acta_siculica_2005_1_8.html etc.), articolele din primul şi ultimele vor vedea lumina tiparului, respectiv se vor retipări, completate cu un set Aluta XXVI, abia în volumele anuarului Acta (Siculica) 2006. În continuare, începând cu Acta Siculica 2007, se trece la formatul actual, îmbunătăţit, muzeul bucurându-se de concursul acordat de un consiliu de redacţie format din academicieni şi profesori universitari cu înalt prestigiu ştiinţific. Coperta din anii 1995-2006, cu stema naţiunii secuieşti, este schimbată şi ea, cu emblema şi sigiliul Muzeului Naţional Secuiesc, dar atât stema, cât şi acestea din urmă, sunt reprezentări realizate de acelaşi József Keöpeczi Sebestyén, heraldicianul căruia îi datorăm stema regală a României, deci, cu schimbări minore, şi cea actuală a ţării.

  Acta [Siculica] 1995 (1996), (pdf 160 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 1996 (1997) (pdf 280 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 1997 (1998) (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 1998 (1999) (pdf 86 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 1999 (2000) (pdf 43 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2000/1 (2001) (pdf 43 MB), cuprins (pdf); Acta [Siculica] 2001/2 (2002) (pdf 9 MB), cuprins (pdf);
  Volumul memorial „Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 125 éves jubileumára” 1-3 (2002-2004):

  Acta [Siculica] 2001/1 (2002) (pdf 9 MB), cuprins (pdf);

  Acta [Siculica] 2000/2 (2002) (pdf 4 MB), cuprins (pdf);

  Acta [Siculica] 2003/3 (2004) (pdf 4 MB), cuprins (pdf);

  Acta [Siculica] 2006 (2006) (pdf 31 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2007 (2007) (pdf 31 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2008 (2008) (pdf 123 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2009 (2009) (pdf 193 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2010 (2010) (pdf 67 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2011 (2011) (pdf 68 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2012-2013 (2013) (pdf 90 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2014-2015 (2015) (pdf 130 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2016-2017 (2017) (pdf 130 MB), cuprins (pdf);
  Acta [Siculica] 2018-2019 ) (pdf 27 MB)
 • Buridava

  Buridava. Studii şi materiale, editată de Muzeul Judeţean "Aurelian Sacerdoteanu" Vâlcea, 1972 - prezent versiune digitală martie 2017


  Buridava. Studii şi materiale este editată de Muzeul Judeţean "Aurelian Sacerdoteanu" Vâlcea şi cuprinde studii/articole de arheologie, istorie, etnografie, artă, muzeologie, recenzii şi note de lectură, numismatica precum şi cercetări complementare făcute prin metodele ştiinţelor naturale sau tehnice (antropologie, zoologie, palinologie, geologie, metalografie, analize chimice etc.). Revista este indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus şi pe platforma editorială SCIPIO.

   


  https://biblioteca-digitala.ro/?pub=215-buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea catalogare la nivel de articol

  Tuţulescu, Ion; Terteci, Carol; Tulugea, Claudiu - 100 de ani de la Marea Unire - Cercetarea arheologică de la Perișani-Poiana Spinului
  (pdf 8 MB), cuprins (pdf); nou!
 • Sargetia. Acta Musei Devensis

  Sargetia. Acta Musei Devensis, Anuarul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, 1937- prezent versiune digitală septembrie 2016


  Anuarul Sargetia, editat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, vede lumina tiparului pentru prima dată în anul 1937, pentru ca în anul 2008, după 36 de numere să se încheie seria veche. Din anul 2010 și până în prezent, periodicul a continuat să fie publicat în forma unei serii noui. Publicația a găzduit între paginile sale cu precădere studii dedicate cercetărilor arheologice și istorice, dar și celor etnografice, de istoria artei sau muzeografie. O atenție specială este acordată în fiecare număr recenziilor și prezentărilor de carte.

  I - 1937 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
  II - 1941 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);
  IV - 1966 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);
  V - 1968 (pdf 61 MB), cuprins (pdf);
  VI - 1969 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  VII - 1970 (pdf 41 MB), cuprins (pdf);
  VIII - 1971 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);
  IX - 1972 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);
  X - 1973 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  XI-XII - 1974-1975 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  XIII - 1977 (pdf 66 MB), cuprins (pdf);
  XIV - 1979 (pdf 80 MB), cuprins (pdf);
  XV - 1981 (pdf 44 MB), cuprins (pdf);
  XVI-XVII - 1982-1983 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  XVIII-XIX - 1984-1985 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);
  XX - 1986-1987 (pdf 300 MB), cuprins (pdf);
  XXI-XXIV - 1988-1991 (pdf 56 MB), cuprins (pdf);
  XXV - 1992-1994 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  XXVI/1 - 1995-1996 (pdf 49 MB), cuprins (pdf);
  XXVI/2 - 1995-1996 (pdf 46 MB), cuprins (pdf);
  XXVII/1 - 1997-1998 (pdf 67 MB), cuprins (pdf);
  XXVII/2 - 1997-1998 (pdf 43 MB), cuprins (pdf);
  XXVIII-XXIX/1 - 1999-2000 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  XXVIII-XXIX/2 - 1999-2000 (pdf 67 MB), cuprins (pdf);
  XXX - 2001-2002 (pdf 98 MB), cuprins (pdf);
  XXXI - 2003 (pdf 44 MB), cuprins (pdf);
  XXXII - 2004(pdf 75 MB), cuprins (pdf);
  XXXIII - 2005(pdf 20 MB), cuprins (pdf);
  XXXIV - 2006(pdf 85 MB), cuprins (pdf);
  XXXV-XXXVI - 2007-2008(pdf 75 MB), cuprins (pdf);
  I - 2010 (pdf 34 MB), cuprins (pdf);
  II - 2011 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);
  III - 2012 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  IV - 2013 (pdf 176 MB), cuprins (pdf);
  V - 2014 (pdf 24 MB), cuprins (pdf);
  VI - 2015 (pdf 92 MB), cuprins (pdf);
  VII - 2016 (pdf 70 MB), cuprins (pdf); nou!
  VIII - 2017 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); nou!
  IX - 2018 (pdf 70 MB), cuprins (pdf); nou!


  Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara, 1956 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);

 • Anuarul Muzeului Oltului

  Anuarul Muzeului Oltului, Muzeul Județean Olt din Slatina, 2011-2013 versiune digitală iunie 2016


  Anuarul Muzeul Oltului, editat de Muzeul Judeţean Olt din Slatina, apare cu primul număr în 2011, ultima publicaţie fiind apărută în 2013. Propunându-şi să constituie un forum de analiză şi dezbatere intelectuală asupra evoluţiei istorice a României, Slatinei şi judeţului Olt,anuarul este structurat tematic pe şase secţiuni: arheologie, istorie, evocări, documentar, etnografie şi patrimoniu, conţinând totodată şi studii de caz. Articolele sunt realizate de istorici, cercetători ştiinţifici, profesori, muzeografi, restauratori şi conservatori.


  https://biblioteca-digitala.ro/?pub=216-muzeul-oltului-muzeul-judetean-olt

 • Satu Mare. Studii și Comunicări

  Satu Mare. Studii și Comunicări. Seria Arheologie
  Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare. versiune digitală mai 2016


  Periodicul Satu Mare. Studii şi Comunicări. Seria Areologie este publicat de Muzeul Judeţean Satu Mare , ajungând în anul 2014 la numărul XXX. Studiile ce se regăsesc în cuprinsul publicaţiei acoperă cu precădere perioada preistorică, dacică şi romană dar nu lipsesc nici articolele dedicate cercetărilor întreprinse în siturile arheologice medievale.
  O calitate remarcabilă a publicaţie constă în publicarea articolelor şi în alte limbii decât limba română, precum engleză, rusă, maghiară sau germană.
  O parte din volumele editate sunt dedicate unor teme predilecte sau reprezintă actele unor simpozioane organizate de Muzeul Judeţean Satu Mare, iar altele omagiază personalităţi ale arheologiei sătmărene precum Nemeti Janos şi Tiberiu Bader.

  XIV - 1997 (pdf 40 MB), cuprins (pdf); nou!
  XV-XVI - 1998-1999 (pdf 70 MB), cuprins (pdf); nou!
  XVIII–XXI/I - 2000-2004 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);
  XXII/I - 2005 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);
  XXV/I - 2008(pdf 82 MB), cuprins (pdf);
  XXVI/I - 2010(pdf 110 MB), cuprins (pdf);
  XXVII/I - 2011(pdf 34 MB), cuprins (pdf);
  XXVIII/I - 2012(pdf 86 MB), cuprins (pdf);
  XXIX/I - 2013(pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  XXX/I - 2014(pdf 140 MB), cuprins (pdf);

 • Cumidava

  Revista Cumidava, Muzeul de Istorie Brașov, 1967-2011 versiune digitală iunie 2015


  Revista Cumidava, editată de Muzeul de Istorie Brașov a fost fondată în 1967, ajungând la numărul 31, publicat, din păcate, în anul 2011. Periodicul a găzduit între paginile sale cu precădere studii dedicate cercetărilor arheologice și istorice, dar și celor etnografice, de istoria artei sau metodelor de restaurare și conservare a patrimoniului cultural. O atenție specială este acordată în fiecare număr recenziilor și prezentărilor de carte precum și evenimentelor de tipul expozițiilor, simpozioanelor, conferințelor și proiectelor de cercetare. Periodicul se remarcă si prin faptul că între autorii semnatari se regăsesc și cercetători străini iar o parte din articole sunt redactate în alte limbi decât limba română.
  I - 1967
  (pdf 34 MB), cuprins (pdf); nou!
  II - 1968
  (pdf 54 MB), cuprins (pdf);
  III - 1969
  (pdf 120 MB), cuprins (pdf);
  IV - 1970
  (pdf 120 MB), cuprins (pdf);
  V - 1971(pdf 120 MB), cuprins (pdf);
  VI - 1973 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  VII - 1973 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  VIII - 1974-1975 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  IX/1 - 1976 (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
  IX/2 - 1976 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  X - 1977 (pdf 60 MB), cuprins (pdf); nou!
  XI - 1978 (pdf 70 MB), cuprins (pdf);
  XII/1 - 1979-1980 (pdf 84 MB), cuprins (pdf);
  XII/2 - 1979-1980 (pdf 84 MB), cuprins (pdf);
  XII/3 - 1979-1980 (pdf 56 MB), cuprins (pdf);
  XII/4 - 1980 (pdf 13 MB), cuprins (pdf); nou!
  XIII/2 - 1983 (pdf 26 MB), cuprins (pdf); nou!
  XIV - 1989 (pdf 43 MB), cuprins (pdf);
  XV-XIX 1990-1994 (pdf 43 MB), cuprins (pdf);
  XX - 1996 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
  XXI - 1997 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
  XXII-XXIV - 1998-2000 (pdf 66 MB), cuprins (pdf);
  XXV - 2002
  (pdf 56 MB), cuprins (pdf);
  XXVI - 2003
  (pdf 27 MB), cuprins (pdf);
  XXVII - 2004
  (pdf 36 MB), cuprins (pdf);
  XXVIII - 2005
  (pdf 17 MB), cuprins (pdf);
  XXIX - 2007
  (pdf 20 MB), cuprins (pdf);
  XXX - 2007
  (pdf 8 MB), cuprins (pdf);
  XXXI-XXXIV - 2011
  (pdf 16 MB), cuprins (pdf);

 • Patrimonium Banaticum

  Patrimonium Banaticum, Ed. Mirton/Waldpress, Timișoara, 2003-2006. Redactor coordonator: Dan Leopold Ciobotaru versiune digitală mai 2015


  Colecția de lucrări a apărut sub forma unui anuar de arheologie, istorie, istoria artei, istoria culturii, și, uneori, de arhitectură, sub egida Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Județului Timiș. Lucrările cuprinse au o tematică destul de variată, având în vedere multitudinea secțiunilor anuarului și diversitatea lor. Astfel, se regăsesc atât prezentări ale unor situri arheologice, studii legate de anumite descoperiri sau descrieri ale pieselor de artă, cât și analize ale problemelor apărute de-a lungul istoriei românești medievale, pre-moderne și moderne, biografii sau recenzii.

  https://biblioteca-digitala.ro/?pub=279-patrimonium-banaticum-directia-judeteana-pentru-cultura-timis

 • Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova

  Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova, Muzeul de Istorie al județului Prahova, Ploiești versiune digitală aprilie 2015


  Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova este o revistă editată de Muzeul de Istorie al județului Prahova care a apărut în trei volume, între anii 1968-1970. Volumele sunt împărțite în trei secțiuni: articole științifice, documente și prezentarea activității muzeului. Articolele publicate în revistă tratează teme diverse: arheologie, istorie medievală, istorie modernă, istorie contemporană, istoria literaturii și istoria artei.
  1 - 1968
  (pdf 18 MB);
  2 - 1969 (pdf 17 MB);
  3 - 1970 (pdf 27 MB);.

 • Colecţia bibliografică Eugen şi Maria Comşa

  Colecţia bibliografică Eugen şi Maria Comşa versiune digitală aprilie 2015


  Colecţia bibliografică creată de arheologii Eugen şi Maria Comşa conţine în special publicaţiile în reviste periodice, redactate în diferite limbi (română, franceză, germană, engleză). Digitizarea acesteia, întreprinsă de Direcţia de Cercetare, Evidenţă a Patrimoniului Mobil, Imaterial şi Digital (CIMEC) din cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului apare ca un demers firesc în contextul recomandărilor la nivel european de punere în valoare prin digitizare a patrimoniului cultural.
  Pe lângă articole, colecţia mai conţine filme pe celuloid şi fotografii din călătorii pe care Eugen şi Maria Comşa le-au întreprins în străinătate şi din numeroasele campanii de săpătură pe diverse şantiere arheologice. O componentă specială este seria de obiecte personale de tipul memorabilia : ecusoane de la conferinţe, hărţi, planuri, desene făcute în cadrul campaniilor de săpătură, memorii de activitate, caiete cu notiţe etc.

 • Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova

  Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova. Studii și cercetări, Serie Nouă III-IV (11-12), editor Lia Maria Dulgheru, 2008 versiune digitală martie 2015


  Volumul marchează un moment de revenire al publicației „Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova” după o absență de mai mulți ani, ultimul număr fiind tipărit în 1995. Volumul este împărțit în patru secțiuni: arheologie, istorie și istoria culturii, varia și in memoriam. Studiile arheologice ce se regăsesc în volum sunt atât rezultatele cercetărilor sistematice și preventive întreprinse de muzeul județean, dar în egalăm măsură pot fi citite și lucrări dedicate unor alte regiuni. În celelalte secțiuni sunt abordate în special diverse subiecte cu referire momente, personaje și realități prahovene. Numărul de față se încheie cu un articol de comemorare a lui Victor (Vicus) Teodorescu, arheolog strălucit al Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, plecat dintre noi cu mai mulți în urmă.

 • Diaconu Vasile - Depresiunea Neamţ
 • Ioan Neculce

  Ioan Neculce: buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă), publicație științifică periodică a Complexului Muzeal „Moldova” Iași, 1995-


  Buletinul „Ioan Neculce” este una din publicațiile Complexului Muzeal Moldova ce reunește în paginile sale studii și articole din domenii precum istorie medievală, modernă, dar și cercetări despre istoria orașului Iași. O altă secțiune importantă este cea de articole despre patrimoniul moldovean, unde sunt discutate expoziții, descoperiri, colecții, dar și activitățile cercetătorilor din acest domeniu. Alte secțiuni cuprind note memoralistice, prezentări de izvoare documentare, dar și recenzii și note bibliografice.

  https://biblioteca-digitala.ro/?pub=301-buletinul-ioan-neculce-serie-noua-complexul-muzeal-national-moldova-iasi

 • Cercetări istorice

  Cercetări istorice, publicație științifică periodică a Muzeului de Istorie a Moldovei, Iași, 1970-


  Continuând prin titlu memoria revistei apărută sub conducerea istoricului și profesorului universitar Ilie Minea, publicația științifică periodică a Muzeului de Istorie a Moldovei - “Cercetări istorice” - adună în paginile sale studii de istorie, muzeografie și arheologie semnate atât de prestigioși cercetători ieșeni, dar și de specialiști din alte regiuni. Pe lângă acestea, o secțiune generoasă este dedicată istoriografiei, prin recenzii și note de lectură. Numerele recente se adresează deopotrivă publicului internațional, fiind redactate, pe lângă limba română, în diferite limbi străine.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1970 (pdf 50 MB), cuprins (pdf);
  II - 1971 (pdf 48 MB), cuprins (pdf);
  III - 1972 (pdf 62 M), cuprins (pdf);
  IV - 1973 (pdf 60 MB), cuprins (pdf);
  V - 1974 (pdf 61 MB), cuprins (pdf);
  VI - 1975 (pdf 45 MB), cuprins (pdf);
  VII - 1976 (pdf 26 MB), cuprins (pdf);
  VIII - 1977 (pdf 61 MB), cuprins (pdf);
  IX-X - 1978-1979 (pdf 260 MB), cuprins (pdf);
  XI - 1980 (pdf 180 MB), cuprins (pdf);
  XII - 1981-1982 (pdf 100 MB), cuprins (pdf);
  XVIV-XV - 1983-1984 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
  XVI - 1997 (pdf 23 MB), cuprins (pdf);
  XVII-1 1998 (pdf 12 MB), cuprins (pdf);
  XVII-2 1998 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
  XVIII-XX 1999-2001 (pdf 21 MB), cuprins (pdf);
  XXI-XXIII 2002-2004 (pdf 9 MB), cuprins (pdf);
  XXIV-XXVI 2005-2007 (pdf 44 MB), cuprins (pdf);
  XXVII-XXIX 2008-2010 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
  XXX-XXXI 2011-2012 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);
  XXXII 2013 (pdf 12 MB), cuprins (pdf);
  XXXIII 2014 (pdf 10 MB), cuprins (pdf).

  XXXIV 2015 (pdf 31 MB), cuprins (pdf).

  nou!
 • Acta Moldaviae Meridionalis

  Acta Musei Tutovensis este o revistă de specialitate publicată anual începând cu 2006 de Muzeul “Vasile Pârvan” din Bârlad.


  Acta Musei Tutovensis este o revistă de specialitate publicată anual începând cu 2006 de Muzeul “Vasile Pârvan” din Bârlad. Primul număr a apărut la aniversarea a 90 de ani de existență a muzeului bârlădean. Pe lângă editorialele tematice, revista este în mod obișnuit împărțită în mai multe secțiuni: arheologie, artă, memorialistică, științele naturii, conservare, educație muzeală, dar cuprinde și secțiuni de studii miscelanee și recenzii.
  I - 2006 (pdf 34 MB); cuprins (pdf);
  II - 2007 (pdf 14 MB); cuprins (pdf);
  III - 2008 (pdf 26 MB); cuprins (pdf);
  IV - 2009 (pdf 14 MB); cuprins (pdf);
  V - 2010 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  VI - 2011 (pdf 15 MB); cuprins (pdf);
  VII - 2012 (pdf 24 MB); cuprins (pdf);
  VIII - 2013 (pdf 57 MB); cuprins (pdf);
  IX-X - 2014 (pdf 117 MB); cuprins (pdf);
  XI - 2015 (pdf 53 MB); cuprins (pdf).
  XII/1 - 2016 (pdf 40 MB); cuprins (pdf);
  XII/2 - 2016 (pdf 34 MB); cuprins (pdf).
  XIII - 2017 (pdf 101 MB); cuprins (pdf)
  Acta Musei Tutovensis - Memorialistica, I, 2015 (pdf 8 MB); cuprins (pdf).
  Acta Musei Tutovensis - Memorialistica, II - 2016 Memorialistica (pdf 9 MB); cuprins (pdf);
  Acta Musei Tutovensis - Memorialistica, III, 2018 (pdf 8 MB); cuprins (pdf).
  Acta Musei Tutovensis - Științele vieții și ale pământului, I, 2018 (pdf 8 MB); cuprins (pdf).
  Acta Musei Tutovensis - Arheologie, XV, 2019 (pdf 40 MB); cuprins (pdf).
  Acta Musei Tutovensis - Memorialistica, IV, 2019 (pdf 5 MB); cuprins (pdf).

 • Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos

  Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Editată de: Muzeul Dunării de Jos versiune digitală iunie 2014


  Periodicul Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos este o revistă anuală a Muzeului Dunării de Jos din municipiul Călăraşi. Primul număr al publicaţiei a văzut lumina tiparului în anul 1985, iar de atunci au fost tipărite 28 de numere. Cele mai multe articole din cuprinsul revistei sunt dedicate studiilor de arheologie, dar se pot regăsi şi articole de istorie, cultură şi civilizaţie, etnografie sau numismatică. O parte din numerele publicaţiei au fost realizate în jurul unor teme unice precum arta, relaţiei muzee, monumente, turism, legăturii dintre Orient şi Occident, numismaticii. Alte numere conţin studii monografice precum cel despre neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos sau omagii şi comemorări ale unor arheologi români: Silvia Marinescu Bâlcu, Nicolae Conovici, Vladimir Dumitrescu.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1985 (pdf 22 MB);
  II - 1986
  (pdf 27 MB);
  III-IV - 1987 (pdf 24 MB);
  V, VI, VII - 1988-1989 (pdf 12 MB);
  VIII - 1990 (pdf 8 MB), Complexul neolitic de la Radovanu;
  IX - 1991 (pdf 20 MB)
  X - 1993 (pdf 8 MB);
  XI - 1993
  (pdf 13 MB); Vladimir Dumitrescu, Oameni și cioburi;
  XII - 1994
  (pdf 10 MB);
  XIII, XIV - 1995 (pdf 12 MB);
  XV - 1997
  (pdf 21 MB), Prehistoire du Das Danube / Prehistory of the Lower Danube;
  XVI, XVII - 2001 (pdf 10 MB), Preistoria Dunării de Jos;
  XVIII - 2001 (pdf 12 MB);
  XIX - 2002 (pdf 12 MB), Vladimir Dumitrescu - 100 de ani de la naştere;
  XX - 2003 (pdf 40 MB), Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos cu privire specială asupra centrului Munteniei;
  XXI - 2004 (pdf 6 MB), Mai avem nevoie de arta?;
  XXII - 2005 (pdf 22 MB), In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu;
  XXIII - 2006 (pdf 30 MB), Catalogul colecțiilor de artă;
  XXIV - 2008 (pdf 44 MB);
  XXV - 2008 (pdf 21 MB), Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici;
  XXVI - 2008 (pdf 14 MB), Numismatică;
  XXVII - 2009 (pdf 13 MB), Muzee, monumente şi turism la Dunărea de Jos;
  XXVIII - 2011 (pdf 28 MB), Orient și Occident.

 • Zargidava

  Zargidava. Revistă de istorie. Editată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu versiune digitală mai 2014


  Zargidava. Revistă de istorie apare anual, începând din 2009, sub coordonarea filialei Bacău a SSIR și a fundației cultural-științifice „Iulian Antonescu”. Periodicul este conceput ca o revistă de cultură și istorie, al cărei nume a fost ales după un sit arheologic, așezarea dacică Zargidava, situată pe valea Siretului. De-a lungul celor 13 numere publicația a fost împărțită în secțiuni dedicate istoriei românilor și istoriei universale, dar și didacticii, istoriei învățământului și studiului religiei. De asemenea în fiecare număr s-a regăsit de fiecare dată o rubrică de recenzii și note bibliografice. Calitatea deosebită din punct de vedere al conținutului științific se datoreaza redactorului-șef Ioan Mitrea, distins arheolog și muzeograf, cu stagii importante în învățământul preuniversitar și universitar, și, nu în ultimul rând, președintele vreme de peste 40 de ani al filialei SSIR din Bacău. De altfel, numărul din 2012 se deschide cu o largă prezentare a vieții și operei celui mai sus numit, prilejuită de a 75-a sa aniversare.
  Facsimil digital volumele:
  I, 2002 (pdf 18 MB);
  II, 2003 (pdf 8 MB);
  III, 2004 (pdf 8 MB);
  IV, 2005 (pdf 6 MB);
  V, 2006 (pdf 6 MB);
  VI, 2007 (pdf 7 MB);
  VII, 2008 (pdf 12 MB);
  VIII, 2009 (pdf 9 MB);
  IX, 2010 (pdf 8 MB);
  X, 2011 (pdf 12 MB);
  XI, 2012 (pdf 30 MB);
  XII, 2013 (pdf 14 MB);
  XIII, 2014 (pdf 14 MB).

 • Acta Moldaviae Meridionalis

  Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului Județean Vaslui, Vaslui, 1979. versiune digitală martie 2017


  Acta Moldaviae Meridionalis este o revistă științifică publicată de Muzeul Județean Vaslui. Însumând până în prezent 33 de volume (ultimele numere fiind apărute în 2012), revista cuprinde studii, comunicări și note privind cercetările arheologice, istoria și cultura zonei Vaslui. Conținutul este întregit de studii de muzeologie, recenzii și note bibliografice și este semnat de autori prestigioși din institute locale și naționale.

  Facsimil digital volumele:
  I 1979 (pdf 50 MB); cuprins (pdf);
  II 1980 (pdf 37 MB); cuprins (pdf);
  III-IV 1981-1982 (pdf 23 MB); cuprins (pdf);
  V-VI 1983-1984 (pdf 66 MB); cuprins (pdf);
  VII-VIII 1985-1986 (pdf 42 MB); cuprins (pdf);
  IX-XI, 1987-1989 (pdf 48 MB); cuprins (pdf);
  XII-XIV, 1990-1992 (pdf 95 MB); cuprins (pdf);
  XV-XX, 1993-1998, vol. 1 (pdf 16 MB); cuprins (pdf);
  XV-XX, 1993-1998, vol. 2 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  XXI, 1999-2000; (pdf 42 MB); cuprins (pdf);
  XXII-XXIV, 2001-2003, vol. 1 (pdf 32 MB); cuprins (pdf);
  XXII-XXIV, 2001-2003, vol. 2 (pdf 33 MB); cuprins (pdf);
  XXV-XXVII, 2004-2006, vol. 1 (pdf 24 MB); cuprins (pdf);
  XXV-XXVII, 2004-2006, vol. 2 (pdf 19 MB); cuprins (pdf);
  XXVIII-XXIX, 2007-2008, vol. 1 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  XXVIII-XXIX, 2007-2008, vol. 2 (pdf 36 MB); cuprins (pdf);
  XXX, 2009, vol. 1 (pdf 14 MB); cuprins (pdf);
  XXX, 2009, vol. 2 (pdf 18 MB); cuprins (pdf);
  XXXI, 2010, vol. 1 (pdf 14 MB); cuprins (pdf);
  XXXI, 2010, vol. 2 (pdf 48 MB); cuprins (pdf);
  XXXII, 2011, vol. 1 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  XXXII, 2011, vol. 2 (pdf 38 MB); cuprins (pdf);
  XXXIII, 2012 (pdf 26 MB); cuprins (pdf);
  XXXIV, 2013 (pdf 145 MB); cuprins (pdf);
  XXXV, 2014 (pdf 41 MB); cuprins (pdf);
  XXXVI, 2015 (pdf 25 MB); cuprins (pdf).
 • Arhiva Someșană

  Arhiva Someșană – Studii și comunicări, Muzeul Năsăudean, Năsăud, 1972 – 1977; 2002-2012. versiune digitală martie 2014


  Arhiva Someșană este o revistă științifică publicată de Muzeul Grăniceresc Năsăudean în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj. Prima serie din această prestigioasă revista, însumând 27 de numere, a apărut între anii 1924-1940. Seria a II-a a fost publicată în doar 4 numere, în intervalul 1972-1977, și a cuprins o altă abordare istoriografică, cu articole mult mai eterogene. Din anul 2002 a fost inițiată seria a III-a a revistei, ce a dorit să revină la orientarea primei serii, fiind publicate studii şi cercetări din diverse domenii: istorie, cultură, studii sociale, economie, lingvistică, etc., referitoare la zona Bistriței-Năsăud, dar și la zonele învecinate, bazinul someșan și Transilvania.

  Facsimil digital volumele:
  Seria I la Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
  Seria II:
  1972
  I (pdf 20 MB), cuprins (pdf);
  1974 II (pdf 48 MB), cuprins (pdf);
  1975 III (pdf 28 MB), cuprins (pdf);
  1977 IV (pdf 10 MB), cuprins (pdf);
  Seria III:
  2002 I (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
  2003 II (pdf 11 MB), cuprins (pdf);
  2004 III (pdf 12 MB), cuprins (pdf);
  2005 IV (pdf 11 MB), cuprins (pdf);
  2006 V (pdf 27 MB), cuprins (pdf);
  2007 VI (pdf 10 MB), cuprins (pdf);
  2008 VII (pdf 10 MB), cuprins (pdf);
  2009 VIII (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
  2010 IX (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
  2011 X (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
  2012 XI (pdf 16 MB), cuprins (pdf).
  2013 XII (pdf 9 MB), cuprins (pdf).
  2014 XIII (pdf 15 MB), cuprins (pdf).
  2015 XIV (pdf 20 MB), cuprins (pdf).
  2016 XV (pdf 11 MB), cuprins (pdf).
  2017-2018 XVI-XVII (pdf 20 MB), cuprins (pdf).
 • “Vrancea” Studii și Comunicări, revistă publicată de Complexul Muzeal al județului Vrancea, redactor coordonator Victor Bobi, ed. Pallas, Focșani, 1978 - 2005. versiune digitală martie 2014


  “Vrancea” Studii și Comunicări este o revistă științifică, publicată de initial de Complexul Muzeal al județului Vrancea, devenit azi Muzeu Vrancei, cu sediul în municipiul Focșani, în perioada 1978 – 2005. În cele 12 volume au fost publicate rezultatele cercetărilor făcute în cele peste 1352 șantiere arheologice, periegheze și săpături de salvare, acoperind perioada preistorică, antică și medievală. Pe lângă articolele din domeniul arheologiei, în revistă apar și articole de istorie, etnografie, istoria culturii, patrimoniu, muzeografie. Sunt prezentate deasemenea tezaurele etnofolclorice ale Vrancei, elemente de artă și arhitectură populară vrânceană.
  Facsimil digital volumele:
  1978 I (pdf 40 MB);
  1979 II (pdf 44 MB);
  1980 III (pdf 63 MB);
  1981 IV (pdf 78 MB);
  1982-1984 V-VII (pdf 40 MB);
  19914 VIII-X (pdf 76 MB);
  1997 XI (pdf 25 MB);
  2005 XII (pdf 21 MB).

 • Memoria Antiquitatis (Acta Musei Petrodavensis) versiune digitală martie 2014

  Anuar științific al Complexului Muzeal Neamț. Începând din 1969, sub egida Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamţ, parte a Complexului Muzeal Neamț a apărut revista anuar Memoria Antiqvitatis, care cuprinde cu predilecţie studii şi articole de arheologie și istorie, dar și numismatică, memorialistică, cronicii și recenzii . Revista Memoria Antiqvitatis este difuzată în peste 200 de biblioteci din Europa, Asia şi Statele Unite.
  Facsimil digital volumele:
  1969 I (pdf 28 MB);
  1970 II (pdf 48 MB);
  1971 III (pdf 25 MB);
  1972-1973 IV-V (pdf 25 MB);
  1974-1976 VI-VIII (pdf 50 MB);
  1977-1979 IX-XI (pdf 64 MB);
  1980-1982 XII-XIV (pdf 29 MB);
  1983-1985 XV-XVII (pdf 23 MB);
  1992 XVIII (pdf 28 MB);
  1994 XIX (pdf 34 MB);
  1995 XX (pdf 34 MB);
  1997 XXI (pdf 22 MB);
  2001 XXII (pdf 36 MB);
  2004 XXIII (pdf 28 MB);
  2007 XXIV (pdf 18 MB);
  2010 XXV-XXVI (pdf 28 MB).

  2011 XXVII (pdf 22 MB).

  2012 XXVII (pdf 22 MB).

  2013-2014 XXIX-XXX (pdf 28 MB).

 • File de istorie”, publicaţie a Muzeului de Istorie Bistrița


  Revista „File de istorie” a fost un anuar publicat de Muzeul de Istorie Bistrița între anii 1971-1989, apărut din 1993 sub numele de „Revista Bistriței” și dedicat cercetării istorice și arheologice din județul Bistrița-Năsăud și Transilvania. Volumele sunt recomandate atât profesioniștilor din țară cât și publicului pasionat de studiul istoriei și cadrelor didactice de specialitate. Articolele sunt structurate tematic pe trei secțiuni: arheologie, istorie, respectiv recenzii.

  https://biblioteca-digitala.ro/?pub=177-file-de-istorie-muzeul-de-istorie-bistrita

 • "Acta Moldaviae Septentrionalis", publicaţie anuală a Muzeului Judeţean Botoşani versiune digitală martie 2017


  Acta Moldaviae Septentrionalis este o publicație anuală a Muzeului Judeţean Botoşani. Primul număr a apărut în anul 1978, sub denumirea de „Hierasus”, iar din anul 1999 și-a schimbat titlul în „Acta Moldaviae Septentrionalis”, vechiul anuar dorindu-se a fi rezervat exclusiv arheologiei. În cei peste 30 de ani de existenţă s-au publicat 19 volume, ultimul, cu numărul XI, fiind lansat în 2012. Publicația este împărțită în mai multe secțiuni, care se pot schimba de la număr la număr. Domeniile acoperite sunt istorie, arheologie, memorialistică, muzeografie, restaurare-conservare, etnografie, dar și notelor, comentariilor și ideilor.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1999 (pdf 24 MB); cuprins (pdf);
  II - 2002 (pdf 46 MB); cuprins (pdf);
  III - 2004 (pdf 17 MB); cuprins (pdf);
  IV - 2005 (pdf 20 MB); cuprins (pdf);
  V-VI - 2007 (pdf 31 MB); cuprins (pdf);
  VII-VIII - 2008-2009 (pdf 28 MB); cuprins (pdf);
  IX - 2010 (pdf 28 MB); cuprins (pdf);
  X - 2011 (pdf 36 MB); cuprins (pdf);
  XI - 2012 (pdf 36 MB).cuprins (pdf);
  XII - 2013 (pdf 10 MB); cuprins (pdf);
  XIII - 2014 (pdf 15 MB); cuprins (pdf).

 • "Hierasus", publicaţie anuală a Muzeului Judeţean Botoşani


  Apărută în anul 1978, sub denumirea de "Hierasus", publicaţia anuală a Muzeului Judeţean Botoşani şi-a schimbat din anul 1999 titlul în "Acta Moldaviae Septentrionalis", vechiul anuar dorindu-se a fi rezervat exclusiv arheologiei. În cei peste 30 de ani de existenţă s-au publicat 11 volume.
  Facsimil digital volumele:
  I - 1978 (pdf 44 MB);
  II - 1979 (pdf 26 MB);
  III - 1980 (pdf 12 MB);
  IV - 1981 (pdf 49 MB);
  V - 1983 (pdf 35 MB);
  VI -1986 (pdf 15 MB);
  VII-VIII 1989 (pdf 23 MB);
  IX 1994 (pdf 28 MB);
  X - 1996 (pdf 16 MB);
  XI - 2001 (pdf 28 MB)

 • Ernest Oberländer-Târnoveanu, Irina Oberländer-Târnoveanu, Aşezarea neolitică şi necropola de la Sarichioi (judeţul Tulcea) [campania 1978] Raport preliminar.

  Staţiunea neolitică de la Sarichioi (com. Sarichioi, jud. Tulcea) este plasată în punctul „La Bursuci”, situat la aproximativ 2,5 km în linie dreaptă de marginea sudică a satului. În toponimia locală, numele „La Bursuci” desemnează capătul unei zone peninsulare, care se întinde între lacurile Razim şi Babadag, foste golfuri maritime în antichitate.

 • Vasile Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din România CIMEC, 2000. Editie digitala 2010.

  Cercetarea peşterilor şi adăposturilor sub stâncă, a minelor si carierelor este unul dintre cele mai interesante domenii ale investigaţiilor ştiinţifice de caracter arheologic, istoric, geologic, geografic, paleontologic, speologic etc.

 • Revista Forum cultural, Botoşani

  editată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani, Red. coord. dr. Octavian-Liviu Şovan, (facsimil digital) Conţine interesante articole de arheologie şi patrimoniu cultural.

 • .
 • Octavian Liviu Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş – Černjachov de la Mihălăşeni (jud. Botoşani)”

  Necropola de tip Sântana de Mureş – Černjachov de la Mihălăşeni (jud. Botoşani) inaugurează o nouă serie de monografii arheologice, care urmează să apară in paralel cu revista Hierasus şi să poarte numele de Bibliotheca Archaeologica „Hierasus”. Monographica.

 • Un catalog de expoziţie şi o mică istorie: Catalogul expoziţiei itinerante “Arheologia aeriană”, cu o introducere de Dr. Irwin Scollar [Bucureşti 1975] (facsimil digital)

  Expoziţia de fotografii aeriene privind investigaţiile arheologice pe Valea Rinului a fost deschisă la Bucureşti, între 1973 sau 1976, cred că la Sala Dalles şi s-a bucurat de un mare succes de public, fiind una dintre puţinele expoziţii occidentale din acea perioadă de deschidere.

 • Vasile Ursachi, Episcopia Romanului: Cercetari arheologice, Editura Filocalia, Roman, 2008. (ediţie digitală 2009)

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a României URSACHI, VASILE Episcopia Romanului: cercetări arheologice / Vasile Ursachi; tipărită cu binecuvântarea P.S. Eftimie; ed. pref. de P.S. Ioachim Băcăuanul. - Roman: Filocalia, 2008.

 • Valeriu Cavruc şi Andrea Chiricescu (editori) - Sarea, Timpul şi Omul, editura Angustia, Sfîntu Gheorghe, 2006 (ediţie digitală octombrie 2008)

  Sarea a jucat, și joacã în continuare, un rol deosebit de important în evoluția societãții umane. Dincolo de utilitatea practicã a acestui mineral trebuie subliniat și faptul cã, în societãțile tradiționale, atât în cele din trecutul îndepãrtat, cât și în cele din prezent, i se atribuie și o serie de proprietãți imaginare, simbolistica sãrii fiind foarte variatã. Pretutindeni, din cele mai vechi timpuri pânã în ziua de astãzi, sarea a fost consideratã ca element primordial, purificator, ca simbol al vitalitãții, sãnãtãții, bogãției, ospitalitãții și frãției.

 • Vasile Pârvan (1882 – 1927)

  31 de cărți, studii și articole de preistorie, epigrafie și istorie antică între care: Getica. O protoistorie a Daciei, Dacia - Civilizaţiile străvechi din regiunile carpato-danubiene, Cetatea Tropaeum. Consideraţii istorice, Cetatea Ulmetum, La pénétration hellénique et helénistique dans la vallée du Danube, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos și altele

 • Alexandru Odobescu, Le trésor de Pétrossa. Etude sur ľ orfeverie antique, Paris: tome I, 1889-1900. tome II 1896, tome III, 1900 (710 pagini cu ilustraţii, facsimil digital)

  Descoperirile ultimei campanii de săpături din vara anilor anului 1914, cu 16 tabele, 21 figuri în text şi 4 hărţi extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVII, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1915

 • Alexandru Suceveanu, Histria X. Ceramica romana de la Histria, sec. I - III, cIMeC, 2000. (română şi franceză)

  Descoperirile ultimei campanii de săpături din vara anilor anului 1914, cu 16 tabele, 21 figuri în text şi 4 hărţi extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVII, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1915

 • Catrinel Domaneanţu, Histria XI. Bolurile elenistice cu decor în relief descoperite la Histria, cIMeC, 2000. (română şi franceză)

  Descoperirile ultimei campanii de săpături din vara anilor anului 1914, cu 16 tabele, 21 figuri în text şi 4 hărţi extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVII, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1915

 • Marcelle F. Lambrino, Les vases archaiques d'Histria, Bucureşti, Fundatia Regele Carol I, 1938. (reeditare electronica 2001) (franceză)

  Descoperirile ultimei campanii de săpături din vara anilor anului 1914, cu 16 tabele, 21 figuri în text şi 4 hărţi extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVII, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1915.

 • O civilizaţie "necunoscută": GUMELNIŢA, coordonată de Silvia Marinescu-Bilcu şi Marian Neagu, cIMeC, 2002.

  Descoperirile ultimei campanii de săpături din vara anilor anului 1914, cu 16 tabele, 21 figuri în text şi 4 hărţi extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVII, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1915

 • "Situri arheologice în Carpaţii Răsăriteni", Sfântu Gheorghe, 1998 - 1999.

  Descoperirile ultimei campanii de săpături din vara anilor anului 1914, cu 16 tabele, 21 figuri în text şi 4 hărţi extras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom XXXVII, Memoriile Secţiunii Istorice Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, Leipzig Otto Harrasowits, Viena Gerold & Comp. 1915

 • Alburnus Maior. Seria monografică - volumul I. Paul Damian (editor)

  Rezultatele cercetărilor arheologice desfăşurate la Roşia Montană în campaniile 2000 - 2001

 • Etnografie / Etnologie

 • Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei

  Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, revistă editată de Complexul Naţional Muzeal "Moldova" Iaşi - Muzeul Etnografic Al Moldovei versiune digitală februarie 2019  Anuarul este destinat în primul rînd specialiştilor fiind proiectat ca un instrument de comunicare ştiinţifică, îsi oferă deopotrivă spaţiul muzeografilor, conservatorilor, cercetătorilor în domeniu. In paginile sale îsi vor alătura contribuţiile foştii si actualii angajaţi ai muzeului ieşean, evidenţiindu-se si pe această cale preocuparea comună, constantă, situată deasupra diferenţelor pe care le-ar putea da în alte situaţii apartenenţa la o generaţie, pentru domeniul civilizaţiei tradiţionale. In chip firesc, aşteptăm spre publicare, pentru numerele viitoare, materialele colegilor noştri de pretutindeni din ţara, din stînga si din dreapta Prutului.

  2001 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);

  2002 (pdf 21 MB), cuprins (pdf);

  2003 (pdf 22 MB), cuprins (pdf);

  2004 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);

  2005 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);

  2006 (pdf 33 MB), cuprins (pdf);

  2007 (pdf 142 MB), cuprins (pdf);

  2008 (pdf 32 MB), cuprins (pdf);

  2009 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);

  2010 (pdf 59 MB), cuprins (pdf);

  2011 (pdf 59 MB), cuprins (pdf);

  2012 (pdf 108 MB), cuprins (pdf);

  2013 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);

  2014 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);

  2015 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);

  2016 (pdf 102 MB), cuprins (pdf);

  2017 (pdf 52 MB), cuprins (pdf);

  2018 (pdf 76 MB), cuprins (pdf);

  2019 (pdf 20 MB), cuprins (pdf); nou!

 • Colecția ANOTIMPURI CULTURALE

  Colecția "ANOTIMPURI CULTURALE" versiune digitală aprilie 2018


  Colecție editată de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Bucureşti.

  Anotimpuri culturale, vol. 1 (pdf 17 MB) - Al.I. Amzudescu – Mioriţa şi alte studii şi note de folclor românesc;


  Anotimpuri culturale, vol. 2 (pdf 8 MB) - Narcisa Alexandra Ştiucă - În pragul lunii albe;


  Anotimpuri culturale, vol. 3 (pdf 8 MB) - Stelian Cârstean – Creația populară românească - Bibliografie 1954 – 2002;


  Anotimpuri culturale, vol. 4 (pdf 18 MB) - Repere dobrogene. Note și comentarii de teren, 2004; cuprins (pdf);


  Anotimpuri culturale, vol. 5 (pdf 14 MB) - Nicolae Constantinescu - Citite de mine... Folclor, Etnologie, Antropologie / Repere ale cercetării (1967-2007) vol I, 2008; cuprins (pdf);


  Anotimpuri culturale, vol. 6 (pdf 10 MB) - Nicolae Constantinescu - Citite de mine... Folclor, Etnologie, Antropologie / Repere ale cercetării (1967-2007), vol II, 2011; cuprins (pdf);


 • Viziunea destinului uman în mitul ursitoarelor şi alte credinţe divinatorii

  Pistolea, Vasile - Viziunea destinului uman în mitul ursitoarelor şi alte credinţe divinatorii, Carabsebeş: Dalami, 2015, ISBN 978-973-1717-61-6 versiune digitală martie 2017


  Indiferent de cultura în care a trăit, omul a dorit dintotdeauna să afte măcar o frântură din viitor. Istoria popoarelor antice demonstrează că principala preocupare din punct de vedere religios a unei comunităţi, a unui popor, a fost aceea de a afta viitorul. Adoptând concepţii religioase dintre cele mai diverse, poporul român şi-a creat un sistem propriu de credinţe, concepând raporturile cu divinitatea nu sub forma unei transcendenţe, a unei exaltări spirituale, ci în conformitate cu un ansamblu de practici minuţioase de la care se aşteptau eficacitate şi randament. Lucrarea Viziunea destinului uman în mitul ursitoarelor şi alte credinţe divinatorii, cuprinde trei părţi si anume, Mitologia sorţii. Soarta sau destinul. Prevestirea ursitei. Toate se remarcă prin multitudinea surselor de informare şi prin ampla documentare. În condiţiile parcurgerii atente a unei imense bibliografii aferente temei, a tuturor categoriilor de izrnare istorice publicate şi a multora inedite, autorul au alcătuit o lucrare închegată, sistematică şi originală.
  Carmen Neumann Muzeograf .

 • Cibinium

  Cibinium, revistă editată de Complexul Naţional Muzeal ASTRA versiune digitală iulie 2017


  Cibinium, revistă editată de Complexul Naţional Muzeal ASTRA

  1966 (pdf 27 MB), cuprins (pdf); nou!

  1967-1968 (pdf 82 MB), cuprins (pdf); nou!

  1969-1973 (pdf 80 MB), cuprins (pdf); nou!

  1974-1978 (pdf 74 MB), cuprins (pdf); nou!

  1979-1983 (pdf 93 MB), cuprins (pdf); nou!

  1990-2000 (pdf 84 MB), cuprins (pdf); nou!

  2001-2005 (pdf 131 MB), cuprins (pdf); nou!

  2006-2008/I (pdf 63 MB), cuprins (pdf); nou!

  2006-2008/II (pdf 77 MB), cuprins (pdf); nou!

  2009-2010 (pdf 133 MB), cuprins (pdf); nou!

  2011 (pdf 86 MB), cuprins (pdf); nou!

  2012 (pdf 40 MB), cuprins (pdf); nou!

  2013 (pdf 212 MB), cuprins (pdf); nou!

  2014 (pdf 256 MB), cuprins (pdf); nou!

  2015 (pdf 208 MB), cuprins (pdf); nou!

  2016 (pdf 160 MB), cuprins (pdf); nou!

 • revista-martor

  Memoria Satului Românesc. Anuar editat de Muzeului Satului Bănăţean Timişoara versiune digitală martie 2017


  Memoria Satului Românesc. Anuarul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara


  VII / 2009 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);

  X / 2012 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);

  XI / 2013 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);

  XII / 2014 (pdf 4 MB), cuprins (pdf);

  XIII / 2015 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);


 • Drobeta, seria Etnografie

  Drobeta, seria Etnografie - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier versiune digitală aprilie 2017


  Drobeta, seria Etnografie - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier

  XXIV - 2014 (pdf 36 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXV - 2015 (pdf 30 MB), cuprins (pdf); nou! • eramica populară din Oltenia

  Dr. Corina Mihăescu, Ceramica populară din Oltenia, Colecţia „Albumul de artă populară”, tom I, Album editat de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Bucureşti, 2006, 310 p. versiune digitală martie 2017


  Lucrarea, bogat ilustrată, reprezintă o modalitate de prezentare a unui meşteşug popular dintr-o întinsă şi complexă arie geografică şi etnografică şi, în acelaşi timp, o sinteză de analize, discuţii, impresii şi idei născute în urma relaţiei de comunicare dintre olarii - informatori şi autoare.
  Reperele metodologice, științifice sunt dublate de repere vizuale, indispensabile într-un astfel de demers. Lectura volumului îl introduce pe cititor într-o lume fascinantă, cea a lutului care, prin truda mâinilor olarului, este învestit cu suflet. .

 • Costumul popular românesc

  Maria Bâtcă, Costumul popular românesc, Colecţia „Albumul de artă populară”, tom II, Album editat de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Bucureşti, 2006, 240 p., versiuni în limbile română, engleză şi franceză versiune digitală martie 2017


  Element al culturii şi civilizaţiei populare româneşti, costumul, alături de limbă, obiceiuri şi tradiţii, constituie, spune autoarea, „o emblemă de recunoaştere, un simbol, un reper, o constantă identitară fundamentală, o marcă de apartenenţă a purtătorului la un anumit spaţiu cultural pe care îl identifică şi îl defineşte spiritual.”
  Un documentat studiu istoric precede capitolului „Unitatea și diversitatea costumului popular românesc”, emblemă a unor unități teritoriale din care s-au format ariile etnografice, „creatoare, deținătoare și generatoare de spritualitate, de valori și tradiții”.
  Analiza științifică tratează tipologia și piesele componente ale portului popular femeiesc, precum și cele ale ansamblului vestimentar bărbătesc. Capitolele „Podoabe și bijuterii populare” (cu referire la costumul femeiesc) și „Podoabe ale costumului bărbătesc” completează studiul din perspective istorico-sociale și artistice.
  Remarcabilă este prezentarea mărcilor costumului popular, pe zonele etnografice emblematice: Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Bărăgan și Dobrogea, Moldova.
  Albumul este bogat ilustrat cu fotografii atât din colecții instituționale, cât și particulare.
  Discursul autoarei demonstrează că, mai mult decât oricare fenomen de cultură, portul popular reflectă structuri sociale, mentalităţi, credinţe, tradiţii şi datini, iar costumul popular românesc se caracterizează printr-o puternică personalitate, fiind generator de modele vestimentare care au iradiat și în ariile vecine”.

 • Covoare, scoarţe, păretare

  *** Covoare, scoarţe, păretare, Album editat de Centrul Naţional al Creaţiei Populare cu sprijinul Ministerului Culturii, Bucureşti, 1996, 48 p. versiune digitală martie 2017


  Centrul Naţional al Creaţiei Populare a organizat, în toamna anului 1996, expoziţia naţională dedicată meșteșugului artistic tradițional al țesutului - o selecţie a celor mai valoroase lucrări, reprezentative pentru ariile etnografice din România.
  Lucrarea reprezintă o continuare a acestui demers expoziţional şi o invitaţie de a intra în lumea plină de culoare a covoarelor tradiţionale româneşti, în încercarea de a privi scoarţa tradiţională ca o sinteză a măiestriei meşteşugului ţesutului.

 • Muzică corală religioasă

  **** Antologie - Muzică corală religioasă. Culegere alcătuită şi îngrijită de Ludovic Paceag, editată de Ministerul Culturii, prin Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Casa Editorială „ODEON”, Bucureşti, 1993, 168 p. versiune digitală februarie 2017


  Culegerea - alcătuită şi îngrijită de compozitorul şi folcloristul Ludovic Paceag - este utilă portofoliului repertorial al corurilor de copii, tineri şi adulţi și cuprinde 102 piese - rugăciuni, cântări liturgice şi lucrări corale religioase româneşti şi din repertoriul universal. În prefața lucrării, se subliniază faptul că după o întreagă perioadă marcată de comunism şi de constrângerile care au caracterizat acele vremuri, muzica corală liturgică trebuie să revină pe făgaşul normalității, fiind repusă în drepturi, valorificată, încurajată, alături de introducerea studiului religiei în scoli.

 • Artă naivă

  *** Artă naivă, Album editat de Centrul Naţional al Creaţiei Populare cu sprijinul Ministerului Culturii, Bucureşti, 1997, 58 p. versiune digitală februarie 2017


  Albumul oferă o selecție din lucrările expuse pe simezele celei de-a IV-a ediţii a Salonului Internaţional de Artă Naivă şi posibilitatea de a pătrunde în tainele acestei arte tributare unei viziuni ingenue asupra lumii. Prefaţa, semnată de esteticianul Victor Ernest Maşek, oferă elemente de istorie, definiţii şi trasează coordonate în abordarea şi înțelegerea artei naive de pretutindeni: „Prin modul său de a privi și înțelege viața, prin credința sa în posibilitatea unei lumi dominate de înțelegere, comuniune și pace, prin căldura cu care se apropie de oamenii pe care-i pictează și prin aspirațiile pe care le exprimă pânzele sale, pictorul naiv oferă (...) răspunsuri la multe dintre întrebările (...) cu privire la dimensiunile fericirii și la valorile ce dau sens vieții”.

 • revista-martor

  Martor. Revistă editată de Muzeul Naţional al Ţăranului Român, 1996


  Martor The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Review is the journal of the National Museum of the Romanian Peasant in Bucharest. The journal was established in 1996. Interdisciplinary and international in scope, the journal publishes scientific papers in the fields of anthropology, museography, history, ethnomusicology and history of art aimed at academic and non-academic readership.
  It promotes both established and up-and-coming researchers from Central and Eastern Europe and beyond, with a special focus on this area, and endeavours to advance knowledge about the region. As part of the intellectual vitality of the journal, it also features, in every issue, a Museology Section which engages with latest museum discourses in the region, a thriving Book Review Section which discusses outstanding books with a focus on Central and Eastern Europe, and a Fieldnotes Section which hosts research diaries relevant to the theme of an issue.
  The journal excels in its visual layout which features high quality photography, illustrative for the bridge between arts and ethnography, – a feature which distinguishes the Romanian Peasant Museum from others in the region. The journal is annual and thematic; articles are published in English and in French.


  I / 1996 (pdf 115 MB);

  II / 1997 (pdf 91 MB);

  III / 1998 (pdf 144 MB);

  III / 1998 - supliment (pdf 44 MB);

  IV / 1999 (pdf 135 MB);

  IV / 1999 - supliment (pdf 67 MB);

  V / 2000 (pdf 122 MB);

  VI / 2001 (pdf 142 MB);

  VII / 2002 (pdf 89 MB);

  VIII-XIX / 2003-2004 (pdf 86 MB);

  X / 2005 (pdf 8 MB);

  XI / 2006 (pdf 17 MB);

  XII / 2007 (pdf 22 MB);

  XIII / 2008 (pdf 24 MB);

  XIV / 2009 (pdf 22 MB);

  XV / 2010 (pdf 9 MB);

  XVI / 2011 (pdf 29 MB);

  XVII / 2012 (pdf 39 MB);

  XVIII / 2013 (pdf 34 MB);

  XIX / 2014 (pdf 6 MB);

  XX / 2015 (pdf 11 MB);

  XXI / 2016 (pdf 61 MB);

  XXII / 2017 (pdf 10 MB);

  XXIII / 2018 (pdf 18 MB);

  XXIV / 2019 (pdf 16 MB);

 • Dicţionar de Simboluri şi Credinţe Tradiţionale Româneşti

  Romulus Antonescu - Dicţionar de Simboluri şi Credinţe Tradiţionale Româneşti, 2009, Ediţie digitală 2016

  Acest lexicon elaborat de regretatul etnolog Romului Antonescu își propune ca informațiile aflate în diferite lucrări etnologice să fie structurate în jurul unei singure realități, fie că aceasta era un obiect, un gest, o profesiune sau ocupație, un personaj anume, o etnie etc., dar limitându-se numai la zonele etno-folclorice ale arealului românesc contemporan. Nu s-au consemnat informații referitoare la basarabeni și și nici la grupurile etnice macedo-române, deoarece obiceiurile și credințele acestora sunt – de cele mai multe ori – contaminate de cele ale grupurilor etnice în vecinătatea sau în mijlocul cărora au trăit etnicii români.

 • Repertoriu național de
patrimoniu cultural imaterial

  Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial - Repertoriul național al patrimoniului cultural imaterial, vol. I versiune digitală martie 2014

  Primul volum al Repertoriului patrimoniului cultural imaterial din România definește coordonatele celui mai fragil tip de patrimoniui cultural, cel imaterial. Lucrarea prezintă elemente definitorii legate de formele de artă a cuvântului, elemente de folclor muzical și coregrafic, jocuri de copii și tineret, sărbători, obiceiuri și ritualuri, practici tradiționale vindecare a bolilor, meșteșuguri artistice și alimentație tradițională.

 • Narcisa Alexandra Știucă - În pragul lumii albe

  Narcisa Alexandra Știucă - În pragul lumii albe, Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare - 2001 ISBN 973 - 0 - 02483 - 99 versiune digitală martie 2014

  Ansamblul de obiceiuri ce însoțesc nașterea, este unul dintre momentele marcante ale vieții omului, având rădăcinile mitice într-o lume incertă, a preexistenței. Integrând elemente de teorie a obiceiurilor, volumul analizează atent manifestările prilejuite de naștere precum și componentele sale poetice.

 • căluşul, emblemă identitară

  coord. Narcisa Alexandra Știucă - Căluşul, emblemă identitară, Editura Universităţii, Bucureşti, 2009 versiune digitală aprilie 2013

  Ritualul Căluşului este înscris pe Lista valorilor reprezentative ale patrimoniului imaterial al umanităţii alcătuită de UNESCO. Volumul prezintă rezultatele cercetării realizate prin grantul Căluşul – emblemă identitară şi factor de cunoaştere şi armonizare cu alte culturi europene derulat între 2006 şi 2008 în judeţul Olt şi în trei localităţi din Argeş, Dolj şi Teleorman. Abordarea subiectului urmărește o cercetare sistematică asupra Căluşului care să pună în valoare o serie de caracteristici ale acestuia ce s-au modificat substanţial în ultimele trei decenii.

 • Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs)

  Narcisa Alexandra Știucă - Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs), Editura Universităţii, Bucureşti, 2007

  Lucrarea de faţă este destinată în primul rând studenţilor Facultăţii de Litere secţia Studii culturale. Etnologie şi masteranzilor în antropologie, etnologie şi folclor. Ea va fi utilă, de asemenea, celor care urmează cursuri opţionale şi facultative, precum şi celor care vor alege ca subiect pentru lucrările de diplomă studii aplicate în aceste domenii.

 • Artă Populară din Zona Botoșanilor - Ceramica populară

  Angela Paveliuc Olariu: Artă Populară din Zona Botoșanilor - Ceramica populară; Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului Botoșani, Muzeul Botoșani, 1981 versiune digitală aprilie 2013

  Volum analizează ceramica populară din zona Botoșanilor, cu o privire amănunțită asupra ceramicii populare din această zonă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. De asemenea, este examinată succint și ornamentica vaselor ceramice. Lucrarea dispune și de numeroase reprezentări grafice și ilustrații care vin în sprijinul informațiilor aduse în discuție de către autoare prin intermediul acestei lucrări. Textul lucrării este disponibil atât în limba franceză și în limba engleză.


 • Angela Paveliuc Olariu: Artă Populară din Zona Botoșanilor

  Angela Paveliuc Olariu: Artă Populară din Zona Botoșanilor - Portul popular; Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului Botoșani, Muzeul Botoșani, 1980 versiune digitală aprilie 2013

  Volumul aduce în discuție portul popular tradițional din zona Botoșanilor. Ne sunt prezentate, în capitole separate, costumul femeiesc și costumul bărbătesc, după care ne este oferită și o scurtă privire de ansamblu asupra portului popular din zona Botoșanilor, la momentul publicării lucrării. Textul lucrării este disponibil bilingv, atât în limba franceză și în limba engleză, și este însoțit de câteva concluzii scurte. De asemenea, lucrarea se bucură de reprezentări și reproduceri grafice precum și de ilustrații numeroase.

 • Arta populară din Zona Botoșanilor; Scoarțe și lăicere

  Angela Paveliuc Olariu: Arta populară din Zona Botoșanilor; Scoarțe și lăicere; Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului Botoșani, Muzeul Botoșani, 1976 versiune digitală aprilie 2013

  Lucrarea de față a fost consacrată colecției de scoarțe și lăicere ce se afla în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani la data publicării volumului. După un scurt istoric al acestor covoare țărănești, autoarea ne prezintă rolul lăicerelor și a scoarțelor în casa țărănească, precum și categoriile în care se împart acestea. Capitolul intitulat Tehnică și material este însoțit de reprezentări grafice și este urmat de un alt capitol care privește compoziția și concepția ornamentală a lăicerelor și a scoarțelor. Lucrarea dispune și de o versiune în franceză și engleză a textului, precum și de un bogat capitol de ilustrații.

 • Muzeologie

 • Pedagogie Muzeală - Științele Naturii

  „Pedagogie Muzeală - Științele Naturii”, publicație a Muzeului Județean Mureș, editura MEGA versiune digitală noiembrie 2017


  Volumele realizate în colaborare cu specialiști în pedagogie și științele educației discută aspecte ale programelor educative care includ muzeele sau sunt propuse de către acestea în ultimii ani (2013-2016). În cadrul lucrărilor prezentate, se insistă pe importanța parteneriatului dintre școală și muzeu și pe rolul esențial al muzeului ca mediu de învățare, indiferent de specificul acestuia. Această idee e susținută atât prin articole cu un caracter teoretic, cât și prin relatarea diverselor activități educaționale desfășurate în parteneriat cu un muzeu, drept exemple concrete.

  Pedagogie Muzeală - Științele Naturii, I - 2013 (pdf 14 MB), cuprins (pdf); nou!

  Pedagogie Muzeală - Științele Naturii, II - 2014 (pdf 22 MB), cuprins (pdf); nou!

  Pedagogie Muzeală - Științele Naturii, III - 2015 (pdf 20 MB), cuprins (pdf); nou!

  Pedagogie Muzeală - Științele Naturii, IV - 2016 (pdf 22 MB), cuprins (pdf); nou!

 • Marketingul şi educaţia în muzee

  Marketingul şi educaţia în muzee, revistă editată de Complexul Naţional Muzeal ASTRA versiune digitală iulie 2017


  Marketingul şi educaţia în muzee, revistă editată de Complexul Naţional Muzeal ASTRA

  Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia I - 2010 (pdf 30 MB), cuprins (pdf); nou!

  Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia II - 2011 (pdf 30 MB), cuprins (pdf); nou!

  Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia III - 2012 (pdf 30 MB), cuprins (pdf); nou!

  Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia IV - 2013 (pdf 22 MB), cuprins (pdf); nou!

  Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia V - 2014 (pdf 25 MB), cuprins (pdf); nou!

  Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia VI - 2015 (pdf 16 MB), cuprins (pdf); nou!

  Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia VII - 2016 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); nou!

 • Drobeta, seria Pedagogie muzeala

  Gyárfás Jenő - Almási Tibor, 2007, Kiadó: Székely Nemzeti Múzeum, ISBN: 9789730049589 versiune digitală iunie 2017


  Coroi, Artur - Karatna: A Reformatus Agyhâzkozseg Tortenete, Miercurea Ciuc: Pallas-Akademia, 2014, ISBN 978-973-665-388-9 versiune digitală iunie 2017


  Daniel G. Scheint - Az Erdélyi Székelyek Földje És Népe, Természeti, Politikai, Statisztikai Éstôrténelmi Szempontból, 1833, Szekely Nemzeti Muzeum Sepsiszentgyorgy, 2012, ISBN 978-973-0-12929-8 versiune digitală iunie 2017


  Erdelyi Csiplek, Kiállítási katalógus, A válogatást, a tanulmányt és a tárgyleírásokat készítette Szocsné Gazda Enikö, Sepsiszentgyorgy, 2013, ISBN 978-973-0-15780-2 versiune digitală iunie 2017


  D. Haszmann Orsolya - A Csernátoni Haszmann Pál Múzeum, Sepsiszcntgyörgy, 2013, ISBN 978-975-0-15379-8 versiune digitală iunie 2017


  Jano Mihaly - Szinek es legendak, Miercurea Ciuc: Pallas-Akademia, 2008 ISBN 978-973-665-239-4 versiune digitală iunie 2017


  Kastélyok, Udvarházak És Lakóik A Régi Szekelyföldön, ln memoriam Demeny Lajos (1926-2010) Szerkesztette: Tudos S. Kinga, Sepsiszentgyorgy, 2013 versiune digitală iunie 2017


  Kos KAROLY, Szekely Nemzeti Muzeuma, ISBN 978-973-0-13038, Sepsiszentgyorgy, 2012 versiune digitală iunie 2017


  Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. Konferencia Sepsiszentgyörgyön 2005. Szeptember, I. kotet, Sepsiszencgyorgy-Veszprem 2007, ISBN 978-973-0-04967-1 versiune digitală iunie 2017


  Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. Konferencia Sepsiszentgyörgyön 2005. Szeptember, II. kotet, Sepsiszencgyorgy-Veszprem 2007, ISBN 978-973-0-04967-1 versiune digitală iunie 2017


  PANTEON a Székely Nemzeti Múzeum képtárának alapkiállítása, Kiadja a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön 2003, ISBN 973-0-03273-4 versiune digitală iunie 2017


  Roediger Lajos, Kászonszék és Háromszék Néprajzos Szemmel, Sajtó alá rendezte, szerkesztette, bevezetó tanulmánnyal ellátta: SZOCSNE GAZDA ENIKÖ, Szekely Nemzeti Muzeum, Sepsiszentgyorgy 2012 versiune digitală iunie 2017


  Székely National Museum, Sepsiszentgyörgy, 2014, ISBN: 978-973-0-16812-9 versiune digitală iunie 2017


 • Drobeta, seria Pedagogie muzeala

  Drobeta, seria Pedagogie muzeală - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier versiune digitală aprilie 2017


  Drobeta, seria Pedagogie muzeală - revistă editată de Muzeul Regiunii Porților de Fier

  XXIV - 2014 (pdf 29 MB), cuprins (pdf); nou!

  XXV - 2015 (pdf 35 MB), cuprins (pdf); nou!  • Istorie

  • Documente privitoare la istoria orașului Iași - acte interne

   V.I. Lenin - Opere versiune digitală februarie 2019


   Lenin - Opere alese, vol. I, Editura Partidului Comunist Român, 1946 (pdf 25 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Lenin - Opere alese, vol. II, Editura Partidului Comunist Român, 1946 (pdf 16 MB), cuprins (pdf); nou! ;


   Lenin - Opere, vol. V, Editura Pentru Literatură Politică, 1956 (pdf 20 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Lenin - Opere, vol. VI, Editura Pentru Literatură Politică, 1956 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Lenin - Opere, vol. XX, Editura Patridului Muncitoresc Român, 1950 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou! ;

  • Documente privitoare la istoria orașului Iași - acte interne

   Documente privitoare la istoria orașului Iași - acte interne - 1408-1800. Editate de Ioan Caproșu. Editura Dosoftei, 1999-2007 versiune digitală februarie 2019


   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol I, acte interne, 1408-1660 (pdf 33 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol II, acte interne, 1661-1690 (pdf 40 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol III, acte interne, 1691-1725 (pdf 44 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol IV, acte interne, 1726-1740 (pdf 93 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol V, acte interne, 1741-1755 (pdf 112 MB); nou! ;

   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol VI, acte interne, 1756-1770 (pdf 40 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol VII, acte interne, 1771-1780 (pdf 32 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol VIII, acte interne, 1781-1790 (pdf 36 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol IX, acte interne, 1791-1795 (pdf 63 MB), cuprins (pdf); nou! ;

   Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol X, acte interne, 1796-1800 (pdf 63 MB); nou! ;


  • Muzeul-Secuiesc-al-Ciucului

   Muzeul Secuiesc al Ciucului versiune digitală aprilie 2018


   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004. Természettudományok (Csíkszereda, 2004) (pdf 8 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004. Társadalom-és Humántudományok (Csíkszereda, 2004) (pdf 17 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Természettudományok (Csíkszereda, 2006) (pdf 26 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Természettudományok (Csíkszereda, 2006) (pdf 16 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Humán-és Természettudományok (Csíkszereda, 2007) (pdf 31 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007-2008. Humán-és Természettudományok (Csíkszereda, 2008) (pdf 30 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007-2008. Művelődéstörténet (Csíkszereda, 2008) (pdf 20 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009 - I (pdf 50 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009 - II (pdf 30 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010 (pdf 86 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII - 2011 (pdf 72 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII – 2012 (pdf 60 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve IX - 2013 (pdf 68 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve X – 2014 (pdf 74 MB);
   A Csíki Székely Múzeum Évkönyve XI-XII - 2016 (pdf 51 MB);
   A Csíki Székely Múzeum "Régi Magyar Könyvtár"-a I. (1498-1710) (pdf 13 MB);
   Muckenhaupt Erzsébet (szerk.) : A Csíksomlyói Ferences Nyomda és Könyvkötő Műhely, Csíki Székely Múzeum, 2007, ISBN: 0045465 (pdf 35 MB);
   A Mikó-vár története -- a Csíki Székely Múzeum állandó kiállítása (pdf 9 MB);
   Barabás, Munkácsy, Szinyei és kortársaik : Remekművek a 19. századi magyar festészetből (pdf 22 MB);
   Calendar (pdf 6 MB);
   CSÍKI IDŐK JÁRÁSA – Népi életképek a mindennapokból – a Csíki Székely Múzeum új állandó kiállítása (pdf 6 MB);
   Egyiptom művészete a fáraók karában. Az egyiptomi halotti kultusz emlékei. ISBN 978-963-7063-66-4. (pdf 12 MB);
   Kegy 18. Századi Konyha ízei. Ma is elkészíthető! (pdf 5 MB);
   Salló Szilárd - Mara Zsuzsanna (szerk.): Munkácsy-képek Erdélyben. Kiskatalógus. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2007 (pdf 20 MB);
   Régikönyv-gyűjtemény. In: A LXX éves Csíki Székely Múzeum évkönyve. Szerk. Szabó András. Csíki Székely Múzeum. Csíkszereda, 2000 (pdf 15 MB);
   Megmentett szakrálís kíncseínk. Restaurálási Kiállítás Katalógusa. Csiki SZÊKELY MUZEUM. Csíkszereda. 2006 (pdf 14 MB);
   Restaurált és tisztított fegyverek (pdf 22 MB);
   Rippl-Rónai József – a magyar festészet első modern mestere. Csíki Székely Múzeum, 2014 (pdf 79 MB);
   Csíki Székely Múzeum. Svány és őzetvilága (pdf 9 MB);
   Csíki Székely Múzeum. Svány és őzetvilága (pdf 9 MB);
   Hargitáról Észak-Bácskába: Nagy István, Csíkmindszent, 1873: Baja, 1937 / Szabó András; A Csíki Székely Múzeum Nagy István-gyüjteménye / Szabó Zsuzsa. - Miercurea-Ciuc: Editura Csíkszereda, 2010. ISBN 978-606-92179-7-9 (pdf 63 MB);
   Vederi (pdf 6 MB);

  • Studii Clasice

   Studii Clasice, revistă editată de Societatea de Studii Clasice din România versiune digitală iulie 2017


   În primăvara anului 1958 a luat fiinţă Societatea de Studii Clasice, iar la numai un an distanţă, în 1959, avea să apară primul număr din seria culegerilor de „Studii Clasice".
   Studii Clasice tezaurizează în paginile sale lucrări de filologie, de arheologie, de istorie veche, de filozofie, de istorie a dreptului, de metodica predării limbilor clasice, adresîndu-se cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor de pretutindeni. Culegerea de Studii Clasice oferă posibilitatea de a fi lecturată de un public numeros datorită limbilor de circulaţie în care au fost publicate majoritatea articolelor. Aşadar, cititorul va descoperi articole publicate în limbile franceză, italiană, engleză, germană şi rusă, a unor autori de o erudiţie excepţională precum, Em. Condurachi, D. Protase, I. Stoian, I. Fischer, D. M. Pippidi, A. M. Frenkian , Al. Graur, J. Chadwick, Em. Popescu, E. Cizek, R. Vulpe, I. I. Rusu, H. Kreissing, T. Vianu, N. Lascu, F. Sartori, L. Robert, C. C. Petolescu, G. Creţia, M. Alexandrescu Vianu, M. Dana, D. Dana, N. Zugravu, I. Barnea, Al. Barnea şi numeroase alte personalităţi din ţară şi de peste hotare.

   In the spring of 1958, the Society of Classical Studies was founded and, at only one year after, in 1959, the first issue of the series of Classical Studies collection appeared.
   Classical Studies explores in its pages works of philology, archaeology, history, philosophy, history of law, methodology of classical language teaching, addressing to teachers, researchers and students from all around. The Classical Studies collection offers the opportunity to be read by a large audience, due to the international languages in which most articles were published. Therefore, the reader will find articles published in French, Italian, English, German and Russian of authors of exceptional knowledge, such as: Em. Condurachi, D. Protase, I. Stoian, I. Fischer, D. M. Pippidi, A. M. Frenkian, Al. Graur, J. Chadwick, Em. Popescu, E. Cizek, R. Vulpe, I. I. Rusu, H. Kreissing, T. Vianu, N. Lascu, F. Sartori, L. Robert, C. C. Petolescu, G. Creţia, M. Alexandrescu Vianu, M. Dana, D. Dana, N. Zugravu, I. Barnea, Al. Barnea, and many other personalities from the country and abroad.


   I / 1959 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);

   II / 1960 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);

   III / 1961 (pdf 47 MB), cuprins (pdf);

   IV / 1962 (pdf 33 MB), cuprins (pdf);

   V / 1963 (pdf 39 MB), cuprins (pdf);

   VI / 1964 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);

   VII / 1965 (pdf 38 MB), cuprins (pdf);

   VIII / 1966 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);

   IX / 1967 (pdf 32 MB), cuprins (pdf);

   X / 1968 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);

   XI / 1969 (pdf 156 MB), cuprins (pdf);

   XII / 1970 (pdf 26 MB), cuprins (pdf);

   XIII / 1971 (pdf 29 MB), cuprins (pdf);

   XIV / 1972 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);

   XV / 1973 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);

   XVI / 1974 (pdf 29 MB), cuprins (pdf);

   XVII / 1977 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);

   XX / 1981 (pdf 8 MB), cuprins (pdf);

   XXIII / 1985 (pdf 11 MB), cuprins (pdf);

   XXIV / 1986 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);

   XXV / 1988 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);

   XXXVII-XXXIX / 2001-2003 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);

   XLV / 2009 (pdf 21 MB), cuprins (pdf);


  •  


  • Terra Sebvs

   TERRA SEBVS. ACTA MVSEI SABESIENSIS (ISSN 2066 - 9143; EISSN 2344 - 5432). Revistă editată de Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș. 2009 - prezent versiune digitală martie 2017


   Publicaţia apare începând din anul 2009, iar studiile și articolele publicate abordează problematica istoriei vechi și arheologiei, istoriei medievale, moderne și contemporane. De asemenea, revista are o secţiune de Muzeologie-Restaurare-Conservare şi publică articole de Etnografie, Antropologie şi Istoria Artei. Articolele și studiile se publică în limba româna sau în limbi de circulaţie internaţională (engleză, germană și franceză), insoţite de rezumate și cuvinte cheie în limbile engleză și română.
   Pagina revistei: http://www.cclbsebes.ro/muzeul-municipal-ioan-raica/terra-sebus.html


   I / 2009 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);

   II / 2010 (pdf 31 MB), cuprins (pdf);

   III / 2011 (pdf 26 MB), cuprins (pdf);

   IV / 2012 (pdf 27 MB), cuprins (pdf);

   V / 2013 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);

   VI / 2014 (pdf 45 MB), cuprins (pdf);

   Special issue / 2014 (pdf 13 MB), cuprins (pdf);

   VII / 2015 (pdf 27 MB), cuprins (pdf);

   VIII / 2016 (pdf 24 MB), cuprins (pdf);

   IX / 2017 (pdf 10 MB).

  • Astra Salvensis

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Revistă editată de cercul Salva al ASTRA


   Revista “Astra Salvensis” este o publicaţie ştiinţifică, ce îşi propune să ofere un cadru propice valorificării cercetării ştiinţifice, prin membrii cercului Astra Salva, sau în colaborare cu oameni de cultură, universităţi sau institute de cercetare din țară și străinătate.

    

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul I, nr. 1, 2013 (pdf 3 MB), cuprins (pdf);

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul I, nr. 2, 2013 (pdf 3 MB), cuprins (pdf);

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul II, nr. 3, 2014 (pdf 4 MB), cuprins (pdf);

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul II, nr. 4, 2014 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul III, nr. 5, 2015 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul III, nr. 6, 2015 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul IV, nr. 7, 2016 (pdf 5 MB), cuprins (pdf).

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul IV, nr. 8, 2016 (pdf 5 MB), cuprins (pdf).

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul V, nr. 9, 2017 (pdf 5 MB), cuprins (pdf).

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul V, nr. 10, 2017 (pdf 10 MB), cuprins (pdf).

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul VI, nr. 12, 2018 (pdf 10 MB), cuprins (pdf).

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Anul VII, nr. 13, 2019 (pdf 10 MB), cuprins (pdf).

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Supliment 1. Anul III, 2015 (pdf 5 MB), cuprins (pdf).

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Supliment 1. Anul V, 2017 (pdf 15 MB), cuprins (pdf).

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Supliment 2. Anul V, 2017 (pdf 15 MB), cuprins (pdf).

   ASTRA Salvensis. Revistă de istorie şi cultură. Supliment 1. Anul VI, 2018 (pdf 19 MB), cuprins (pdf).

  • Astra Salvensis

   Astra Sabesiensis, revistă de cultură editată de Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Romană și Cultura Poporului Român (ASTRA) și Despărțământul ASTRA "Vasile Moga" Sebeș versiune digitală septembrie 2016


   Despărțământul ASTRA "Vasile Moga" Sebeș editează revista stiințifică ASTRA Sabesiensis, prima revistă stiințifică a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română si Cultura Poporului Român (ASTRA) de după 1990, revistă ce îsi propune să ofere un cadru pentru valorificarea cercetării stiințifice. Cel dintâi număr al revistei ASTRA Sabesiensis are un cuprins variat, interesant din toate punctele de vedere, primele pagini fiind dedicate, cum este firesc, istoriei locale, celelalte grupaje fiind dedicate istoriei moderne si contemporane, după care sunt prezentate o serie de recenzii. Asadar, acest prim număr al revistei ASTRA Sabesiensis ne oferă diversitate, ne oferă oportunitatea de a citi despre personaje si episoade variate, de a descoperi sau redescoperi teme si subiecte de cercetare cât se poate de diferite, motiv pentru care îi îndemn pe autori să persevereze pe acest drum.


   Astra Sabesiensis. anul I, nr. 1, 2015 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

   Astra Sabesiensis. anul I, nr. 1, 2015 - supliment (pdf 26 MB), cuprins (pdf);
   Astra Sabesiensis. anul II, nr. 2, 2016 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

   Astra Sabesiensis. anul III, nr. 3, 2017 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);

  • Tibiscum

   Periodicul Tibiscum, Acta Musei Caransebesiensis, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, 1984-
   https://biblioteca-digitala.ro/?pub=238-tibiscum-muzeul-judetean-de-etnografie-si-al-regimentului-de-granita-caransebes
  • Înscrisurile de la Nerău

   Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie
   Editura Ordessos. Piteşti.


   Periodicul Argesis este editat anual de către Muzeul Județean Argeș începând cu anul 1995, continuând revista Studii şi Comunicări - Muzeul Piteşti, iniţiat de Radu Stancu, directorul din acea perioadă al muzeului. Publicația acoperă cu precădere domeniile istoriei medievale, moderne și contemporane, dar oferă spații și studiilor arheologice și de istorie antică. De asemenea în cuprinsul revistei se regăsesc și articole de istoriea a culturii, recenzii și note bibliografice.
   De-a lungul timpului, din colegiul de redacţie au făcut parte personalităţi ale arheologiei şi istoriografiei precum: Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, dr. Nicolae Constantinescu, conf. univ. dr. Spiridon Cristocea, prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti, dr. Cristian Moisescu, prof. univ. dr. Constantin C. Petolescu, dr. Constantin Rezachevici


   Volumele facsimilate https://biblioteca-digitala.ro/?pub=226-argesis-studii-si-comunicari-muzeul-judetean-arges  • Înscrisurile de la Nerău

   Analele Bucovinei, periodic editat de Centrul de Studii “Bucovina" sub egida Academiei Române-Filiala Iaşi.


   “Analele Bucovinei" este un periodic ştiinţific semestrial apărut începând cu anul 1994 sub egida Institutului Bucovina al Academiei Române, ce funcţionează în Suceava, începând cu anul 1994. Prin structura sa abordează problemele “Enciclopediei Bucovinei", anume istoria şi cultura Bucovinei, dar încurajează şi evocarea personalităţilor bucovinene, semnalarea cărţilor şi revistelor apărute în provincie, precum şi a manifestărilor diverse având ca temă Bucovina. Articolele sunt în general axate pe teme de viaţă politică, culturală, literară şi artistică, folclor, etnografie şi ştiinţele naturii.


   I - 2/1994 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   II - 1/1995 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   II - 2/1995 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   III - 1/1996 (pdf 13 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   III - 2/1996 (pdf 13 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   IV - 1/1997 (pdf 16 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   IV - 2/1997 (pdf 15 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   IV - 3/1997 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   V - 1/1998 (pdf 14 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
   V - 2/1998 (pdf 14 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
   VI - 1/1999 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
   VI - 2/1999 (pdf 17 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
   VII - 1/2000 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);
   VII - 2/2000 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
   VIII - 1/2001 (pdf 13 MB), cuprins (pdf);
   VIII - 2/2001 (pdf 11 MB), cuprins (pdf);
   IX - 1/2002 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);
   IX - 2/2002 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
   X - 1/2003 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
   X - 2/2003 (pdf 11 MB), cuprins (pdf);
   XI - 1/2004 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
   XI - 2/2004 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
   XII - 1/2005 (pdf 14 MB), cuprins (pdf);
   XII - 2/2005 (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
   XIII - 1/2006 (pdf 23 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   XIII - 2/2006 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);
   XIV - 1/2007 (pdf 21 MB), cuprins (pdf);
   XIV - 2/2007 (pdf 51 MB), cuprins (pdf);
   XV - 1/2008 (pdf 25 MB), cuprins (pdf); aprilie 2016
   XV - 2/2008 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
   XVI - 1/2009 (pdf 5 MB), cuprins (pdf);
   XVI - 2/2009 (pdf 20 MB), cuprins (pdf);
   XVII - 1/2010 (pdf 23 MB), cuprins (pdf);
   XVII - 2/2010 (pdf 10 MB), cuprins (pdf);
   XVIII - 1/2011 (pdf 15 MB), cuprins (pdf);
   XVIII - 2/2011 (pdf 18 MB), cuprins (pdf);
   XIX - 1/2012 (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
   XIX - 2/2012 (pdf 19 MB), cuprins (pdf);
   XX - 1/2013 (pdf 7 MB) cuprins (pdf);
   XX - 2/2013 (pdf 7 MB), cuprins (pdf);
   XXI - 1/2014 (pdf 19 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
   XXI - 2/2014 (pdf 23 MB), cuprins (pdf); iunie 2016
  • Mihail Kogalniceanu - Opere: Scrieri istorice (tomul 1), Editura: Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946.


   Introducere
   Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Daces transdanubiens
   Romanische oder wallachische Sprache und Literatur
   Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langue des cigains, connus en France sur le nom de Bohemiens
   Arhiva românească: Introductie
   Gheorghe Sincai
   Bătălia de la Războieni și pricinile ei
   Ștefan cel Mare în Târgul Baiei
   Desrobirea țiganilor
   Prefața la Letopisețile Moldovei(1852)
   Prefața la Cronicele României(1872)
   Răpirea Bucovinei

  • Bogdan Murgescu (coordonator) - Istoria României în texte, Editura Corint, Bucureşti, 2001

   Selecţia şi comentariul textelor au fost realizate de: Bogdan Murgescu (coordonator), Alexandru Barnea, Ion Bucur, Simion Câlţia, Ioan Cârjă, Adrian Cioroianu, Alin Ciupală, Antal Lukacs, Ecaterina Lung, Mirela–Luminiţa Murgescu, Constantin Petolescu, Bogdan Popovici, Florin Ţurcanu

  • Carte modernă

  • Anton Maria del Chiaro, Revolutiile Valahiei, Veneţia, 1718

   Unul din cele mai preţioase daruri pe care ni le-a făcut Italia în domeniul cunoaşterii trecutului nostru e cartea secretarului brâncovenesc Del Chiaro pe care acum râvna d-lui Cristian o strămută în româneşte. Avem a face cu altceva decât arată titlul. În secolul al XVIII-lea istoria se prezenta adesea, supt influenţa curentului „filosofic“ de preschimbare ca „Revoluţii“. I s-a părut acestui Florentin că lucrarea lui va întâlni mai mulţi cetitori dacă o va întitula „Revoluţiile Valahiei"....

  • Ion Luca Caragiale

   "1907 - din primavara pâna în toamna"

   Astăzi, cînd oricine are dreptul a se preocupa de marile noastre probleme de Stat, i se pare autorului că n'ar fi nepotrivit să-şi publice articolul aşa cum l'a aşternut el pe atunci, cu un adaus, ce se impune acuma, o jumătate de an mai tîrziu. .....


   Scrieri politice

   Dacă însă guvernul are o părere contrară sentimentului public, şi dacă dela această părere este angajat, faţă nu ştim cu cine, d'a nu se abate, atunci cum crede că o va scoate la capăt neavând două treimi în adunările de revizuire ?

  • Mihai Eminescu Poezii

   Cu penetul ca sideful

   Cu penetul ca sideful
   Străluceste-o porumbiţă
   Cu căpşorul sub aripă
   Adormită sub o viţă

   Şi tăcere e afară
   Luminează aer, stele.
   Mută-i noaptea, numai râul
   Se frământă-n pietricele
  • Doina Sălăjan Amintirea miresmelor (1977)

   Era ca şi când n-ar fi fost
   Acea grădină fermecată
   Ca o poemă pe de rost
   Ştiută într-un vechi alt-dată...