ÎNAPOI
Inscriptia dedicata de locuitorii orasului lui Traian -  intregirea propusa de Gr. Tocilescu


Printre inscripțiile descoperite în ruinele de la Adamclisi, cea mai veche piatră datată este cea dedicată de locuitorii orașului în anul 115/116 împăratului Traian (CIL III 12470). Inscripția, probabil asezată pe soclul unei statui dispărute în cursul veacurilor, conține recunoștiința populației orașului pentru privilegiile acordate de Optimus Princeps; întru cât inscripția nu pomenește rangul de municipium1. s-a deschis o dispută științifică privind data acordării acestui statut, pe care orașul îl deține sigur în vremea lui Marcus Aurelius.
Pentru majoritatea istoricilor Imperiului Roman însuși numele orașului conținând numele imperial era un indiciu că Traian a fost acela care i-a acordat constitutia municipală2..
Vasile Pârvan3. considera că o stațiune militară la intersectia drumurilor nord-sud: Marcianopolis-Noviodunum și vest-est: Durostorum-Tomis și Callatis a fost transformată în asezare civilă, un simplu vicus. Punctul acesta de vedere are în literatura românească de specialitate o variantă, potrivit căreia anterior creării municipiului Tropaeum Traiani ar fi existat o fortificație militară4.. Singura mențiune despre activitatea unor detașamente ale legiunii I Italica și a V Macedonica este făcută într-o inscripțiae votivă dedicată lui Neptun, după ce legiunea V Macedonica a fost transferată din Dobrogea la Potaissa (Turda) în Dacia5., adică după anul 167. Din inscripțiae6. reiese că detașamente ale celor două legiuni au acționat la Tropaeum (Tropaei agens) sub conducerea unui centurion, cel mai probabil în timpul atacurilor costoboce; Tropaeum Traiani intra în aria de acțiune a legiunii XI Claudia, care era cantonată la Durostorum, așa încât acțiunea celorlalte două legiuni indică primejdia deosebită în care se afla orașul și regiunea sudică a Dobrogei pentru ca aici să fie aduse detașamente din legiunea I Italica și Legiunea V Macedonica.
Inscripțiaile7. descoperite la Tropaeum Traiani înregistrează numele unor soldați în funcție, dar prezența trupei, din care aceștia făceau parte, nu poate fi postulată doar pe această bază; de fapt cercetările arheologice nici nu au pus în evidență existența unei fortiificații militare.
Inscripția votivă (CIL III 14214,1) datată în anul 140 pusă de T.Vitrasius Polionius legatus Augusti pro praetore - guvernatorul Moesiei Inferior și de un tribunus militum M.Stabius Colonus, italian de origine, indică doar prezența guvernatorului la Tropaeum cu o ocazie anume, când face închinare zeilor pentru sănătatea impăratului și nicidecum prezența legiunii în oraș sau și mai puțin o acțiune militară la care aceasta să fi fost antrenată. Inscriptia funerara a lui L. Aemilius Severus

Din inscripțiaile funerare descoperit la Adamclisi, în general refolosite ca piatră de construcție în zidurile cetății constantiniene, sunt cunoscute numele unor soldați stabiliti la Tropaeum; nimeni nu va acceptă șederea, nici chiar pentru un scurt interval a legiunii XIII Gemina la Tropaeum, deși centurionul L. Aemilius Severus este căsătorit aici cu o Aelia (CIL III 14214,8). Tot astfel înmormântarea unui veteran al cohortei I Lusitanorum nu este decât o dovadă că orașul Tropaeum Traiani, datorită înfloririi sale, era căutat de cei ce la ieșirea din serviciul militar, își puteau alege reședința.
Stabilirea la Tropaeum Traiani poate fi motivată eventual de originea din oraș sau teritoriul acestuia a celui în cauză, sau a soției. Familia centurionului Legiunii V Macedonica, originar din Amasia (Asia Mică) este la Tropaeum Traiani, unde acesta va fi înmormântat la vârsta de 50 de ani, după ce efectuase treizeci de ani de serviciu militar, după toate probabilitățile în zona Troesmis.
O serie de soldați sau ofițeri ai legiunii XI Claudia de la Durostorum sunt cunoscuți de pe pietrele funerare de la Tropaeum (CIL III 14214,6 și Pontica, 7,1974, 253 sqq).
Recrutarea pentru legiuni se făcea doar în orașe8. de drept roman sau latin.
Stabilirea veteranilor la Tropaeum Taiani a început cel mai târziu din vremea lui Traian. Posesorul diplomei9. emise după terminarea războaielor dacice, între 112-114, de Traian pentru soldații din armata Moesiei Inferior, veteran al luptelor cu dacii s-a stabilit și a desfășurat viața civilă în orașul nou creat.
Asupra momentului în care Tropaeum Traiani a primit statutul de municipium există o dezbatere largă, ce nu se va tranșa decât în momentul în care se va descoperi un document datat exact.
Inițial Gr. Tocilescu, analizând inscripția pusă în onoarea lui Traian de Traianenses Tropaeenses a considerat că orașul a fost municipium începând cu epoca acestuia10., datorită faptului că purta un nume derivat din cel al împăratului.
Dar întrucât orașul s-a născut la poalele monumentului triumfal, de la care-i putea veni numele, V. Pârvan11. consideră că statultul de municipium a fost acordat abia de Septimius Severus sau Caracalla unui vicus dezvoltat în vecinătatea unui castru roman. Emilian Popescu revăzând manuscrisele lui Gr. Tocilescu a redescoperit două inscripții rămase inedite12., care coboară data la care este atestat municipiul la anul 170 p.Chr13..
În literatura de specialitate se discută asupra esenței noțiunii de municipium. Th.Mommsen apreciază că municipium este un oraș de cetățeni romani14.; punctul său de vedere a fost împărtășit de mare parte a oamenilor de știință germani.
Ch. Saumagne15. aduce argumente potrivit cărora municipium era un oraș cu ius latii și era o comunitate de cetățeni și necetățeni romani; pentru Saumagne definiția lui Aulus Gellus16. nu trebuie contestată, ea oglindind fidel conținutul juridic al titlului de municipium, care după opinia împăratului Hadrian, citată de Aulus Gellus, permite cetățenilor anumite avantaje și în special cele privind păstrarea legilor tradiționale.
La acordarea statutului de municipium nu întreaga comunitate primea civitas romana, accesul la cetățenie se făcea individual. Primeau cetățenia romană cei care îndeplineau o magistratură municipală.
Inscripțiaile de la Adamclisi au păstrat numele câtorva familii din oraș și acestea dovedesc că posesorii lor au fost încetățeniti de Traian și urmașii săi.
Privilegiile de care se bucură acești primi cetățeni se pot deduce din faptul că magistraturile orășenești se transmiteau în cadrul acelorași familii.
Chiar soția duumvirului ucis de costoboci în anul 170 este o Ulpia Marcia17., probabil fiica unui peregrin care a primit cetățenia de la Traian ca urmare a acordării funcțiilor municipale. Și în epoca lui Caracalla duumvirul era tot un descendent al acestor prime familii de cetățeni de la Tropaeum Traiani18., iar mai târziu scribul "senatului" local este ales tot dintre Marci Ulpii19..
Faptul că nu toată populația orașului a primit cetățenia de la Traian explică de ce există una sau mai multe familii de Aelii20. și Aelii Antoni sau Antonini21.. În această formulă se poate înțelege de ce inscripția din 115-116 nu este semnată de "cives romani", ci de toată populația noului municipium de toți Traianenses Tropaeenses22.. Săpăturile arheologice desfășurate la poarta de est au pus în evidență resturile unei locuiri geto-dace în secolul I a.Chr-I p.Chr, cu strânse legături comerciale cu lumea mediteraneană23..
Rolul populației geto-dace în dezvoltarea orașului este pusă în lumină de inscripțiaile descoperite în ruinele cetății.

Inscriptia funerara a lui Daizus Comosius

Prosperitatea a fost generală și în nici un caz nu a fost discriminatorie față de autohtonii geto-daci, care pun și ei inscripțiai - Daizus Comosius24. care a fost ucis de costoboci când avea doar 50 de ani, avea doi fii cu nume romane Iustus și Valerius sau Valens, fără a fi sigur că erau cetățeni, căci ni se pare neobișnuit că nu au pus tria nomina pe un monument funerar.
Procesul de atragere spre viața spirituală și spre civilizația romană este evidențiat și de insctipția funerară a lui Scoris Mucapori și fiilor săi Aurelius și Sabina de soțul Aurelius Eftepir și copii rămași în viață - Valens și Sabinianus25..
Prin urmare, suntem de părere că datele epigrafice sunt ele însele în măsură să decidă existența unui municipium în vecinătatea monumentului triumfal, începând cu epoca lui Traian; la aceste argumente epigrafice se adaugă cele de ordin arheologic.
Tropaeum Traiani trebuie să fi fost un centru religios important - inscripțiaile votive descoperite, din păcate, și ele folosite tot în zidurile târzii ale cetății romano-bizantine, pun în lumină convergența spre templele ce trebuie să fi fost construite aici.
Deocamdată, cunostiințele nostre privind cultele păgâne de la Adamclisi sunt cele de natură epigrafică și în foarte mică măsură arheologice. Un Aurelius Flavius Aquila26. este sacerdos, iar în secolul III se ridică un templu lui Zeus Ombrimos27..
Numai în locul basilicii de marmoră se pare că am pus în evidență resturile unui templu și sperăm ca cercetările viitoare să pună la dispoziție elemente privind divinitatea căreia i s-a consacrat templul.
În inscripțiaile descoperite în oraș sunt onorați Jupiter Optimus Maximus28., Junona Regina29., Apollo30., Ceres și Hercules Invictus31..
În general se consideră că Liber Pater32. reprezintă prin interpretațio romana divinitatea cea mai importantă a populației autohtone; de caracter traco-dacic se pare că este și divinitatea extrem de răspândită în regiunile nord-estice ale imperiului roman - Heros Invictus.
Lui Jupiter Olbiopolitanus - Jupiter al Olbiei îi este închinată o inscripțiae de către un cetătean grec33., venit din acele ținuturi la Tropaeum.
Sol Invictus ascunde, după opinia celor mai mulți cercetători o divinitate orientală34., siriană după toate probabilitățile. Jupiter Optimus Maximus Dolichenus, zeu oriental și el, apare într-o inscripțiae fragmentară descoperită la poarta de sud35..
Din textele inscripțiailor putem cunoaște uneori și motivul închinării. Astfel construirea unui lăcaș de cult pentru Zeus Ombrimos36. de către Protogenes- magistrat al orașului reflectă nevoia de ploi, ce trebuie să se fi manifestat în acea perioadă (în timpul unor împărați damnați ulterior - probabil Maximinus Aug. și Maximus Caesar), ca urmare a înăspririi climatului secetos din sudul Dobrogei.
În a doua jumătate a secolului al III-lea și în secolul IV p.Chr., caracterul preponderent latin al orașului se pare că a suferit, având loc o sporire a elementelor elene; în această epocă întreg orașul Πoλισς Τρoπεισιov37. face o dedicație în limba greacă Herei Basilisa - echivalentul Junonei Regine.
Atributul Deus Sanctus oferit lui Apollo lasă să se întrevadă trăsături sincretice pe care acesta le-a îmbrăcat în conștiința religioasă a dedicantului38..

bustului lui Panbustului lui Pan

Cavalerul Thrac, mult răspândit în lumea balcanică este cinstit printr-o inscripțiae pusă de un oriental după nume - villicus Iaehetav39.. Toate aceste epigrafe închinate zeilor de către locuitorii orașului s-au găsit în poziție secundară, fiind refolosite ca piatră de construcție în edificiile cetății de epocă târzie. Aceste date sunt în mică măsură completate cu cele câteva piese sculpturale de cult găsite la Adamclisi. Fragmentul unei plăci votive reprezentarea clasică a lui Jupiter40. a fost găsit într-un zid târziu. Practic nu cunoastem nici o reprezentare de cult a numeroaselor divinităti greco-romane în afara bustului lui Pan, înfățișat în manieră greacă pe care l-am descoperit într-un edificiu romano-bizantin săpat în sectorul de nord al cetății41..
Cultul morților este bine reprezentat prin descoperirile făcute până acum la Adamclisi; din necropolele orașului care se întindeau după bunul obicei roman de-a lungul drumurilor42., au fost aduse în orașul constantinean stele funerare pentru a fi refolosite ca piatră de construcție sau pavaj; despre personajele pomenite în aceste pietre funerare am vorbit anterior.
În ceea ce privește repertoriul sculptural al acestor stellae se poate spune că aparțin unor scheme banale. În general câmpul stelei era împărțit în două sau trei registre - cel inferior era rezervat inscripțiaei, iar deasupra era sculptat banchetul funerar asociat cu Cavalerul Thrac.
Caracteristic stelelor de la Tropaeum era bogata ornamentație a chenarului, obținut prin stilizarea vrejurilor și frunzelor viței de vie ce pleacă dintr-un cantharos asezat de obicei în centrul pietrei, sub inscripțiae; vrejurile cu frunze, uneori și cu ciorchini de struguri, desenează simetric chenarul întregii pietre, ades separând și registrele.
Banchetul funerar este și el realizat după o schemă fixă, creată la Tomis43. - pe un kline sunt înfătisate semișezând figurile morților, în dreapta pe un scaun înalt este reprezentat un personaj feminin. În general, defuncții aveau în mână o cupă sau o cunună. În fața patului era o masă cu trei picioare (mensa tripes).
Pe stella pusă de L.Aemilius Severus44. descoperită la basilica de marmoră, în vecinătatea baptisteriului este sculptat și un personaj de mici dimensiuni, în stânga mesei - un sclav.
Sculptural, scena banchetului este executată într-o manieră provincială, personajele principale sunt înfățișate frontal, și izocefal, iar personajele secundare sunt ierarhizate. Volumul nu are nici o valoare în arta sculptorului provincial, care preferă o reprezentare quasi picturală, în două planuri a scenei.
Stelele lui Daizus Comozoi și Scoris Mucaporis au reprezentat pe registrul superior Cavalerul Thrac cu hlamida fluturând în vânt, călărind spre dreapta, având în față un copac45. sau o femeie în picioare46.. Inscriptia pusa pentru Ulpius Arcidamus

Pe stela lui Ulpius Arcidamus, în registrul superior este sculptată o cunună din ramuri legate cu panglici înnodate în partea inferioară. Această stelă avusese sculptat în același bloc de piatră și frontonul, care avea probabil acrotere de o parte și de alta, iar în mijloc, păstrat parțial, un con de pin.
Portretul funerar al Iuliei Olimpia a fost sculptat pe o stelă păstrată în două fragmente refolosite în pavajul basilicii cisternă47.. Stela reprezintă o arcadă sprijinită pe două coloane cu capitele corintice. În câmpul arcadei este reprezentată stângaci figura defunctei cu o coafură ce înconjoară figura până la nivelul urechilor. Fața destul de lată are ochii mari, puternic subliniați de sprâncene, cu o expresie particulară, care ar putea trăda o încercare de portretizare a celei care trăise doar douăzeci și cinci de ani. În spațiul de deasupra arcadei există pe ambele părți câte un chenar de frunze de iederă și palmete, iar în centru sunt sculptate asimetric două flori de dimensiuni diferite.
Asupra vieții cotidiene în municipium avem puține date epigrafice. Știm până acum că în oraș locuiau stabil sau veneau cu diferite interese oameni din tot Imperiul.
Pasager, se afla la Tropaum și guvernatorul provinciei, însoțit de tribunus militum legionis XI Claudiae48. în vremea lui Antoninus Pius, pentru a cărui sănătate se roagă lui Jupiter, Hera, Ceres și Liber Pater. Atributele zeilor implorați ne fac să considerăm că nu este vorba de o acțiune militară în care să fi fost antrenat guvernatorul provinciei, ci mai degrabă de una legată de caracterul agrar al economiei orașului Tropaeum și territorium-ului său.
Oameni născuti la Amasia49. și Axiopolis50. au locuit la Adamclisi și au întemeiat o familie și au fost înmormântați aici. Dintr-o inscripțiae fragmentară aflăm că un trevir51. a pus o inscripțiae la Tropaeum, probabil fiind mânat aici de interese negustoresti.

Inscriptie greceasca pe un bloc de parament al incintei de sud pusa de cei care au contribuit la refacerea ei

O colectivitate de limbă și cultură greacă trebuie să fi existat de la început la Tropaeum, dar ea se va dezvolta în epoca romano-bizantină52.. În incinta de vest este folosit un bloc de parament pe care inscripția în limba greacă afirmă participarea la refacerea acesteia.
Între fotografiile rămase în arhiva Muzeului Național de Antichități din Bucuresti (azi Institutul de arheologie V. Pârvan), la moartea primului său director - Grigore Tocilescu se află și una a unei pietre, pierdute între timp, care conține o listă de nume53., pretios tablou al mozaicului etnic de la Tropaeum: alături de nume tipic romane apărând un Bithi - micro-asiatic și Dasius - illir.
Printre cei suficient de înstăriti pentru a pune inscripții se afla și liberta și moștenitoarea lui Crescens Rigozius - Helpis (CIL III 14214,11), precum și sclavul unui senator - Iaehetav, vilicus al lui Lucius Aelius ? Marcianus clarissimus vir (CIL III 12463); după nume sclavul este probabil un oriental sau semit54..

Inscriptia pusa de magistratii splendidului Municipiu

Splendidissimul municipiu Tropaeum Traiani nu trebuie privit ca o asezare orășenească de mare amploare, aici erau concentrate sediile principalelor magistraturi, templele și câteva reședințe luxoase, aici trebuie să se fi desfășurat târguri, mai mult sau mai puțin frecvent. Deci orașul era doar centrul teritoriului său. În acest teritoriu, a cărui întindere n-o cunoaștem se aflau villae suburbane și ateliere de diferite tipuri, precum și villae rusticae și sate de autohtoni, despre care vom afla numai prin cercetări arheologice.
Din știrile epigrafice știm că orașul a suferit din pricina atacului, sau atacurilor costobocilor. Faptul că orașul nu era apărat de nici o unitate militară și c-a fost luat prin surprindere este dovedit de inscripția funerară care îl numește pe L. Fufidius Lucianus decurion al municipiului căzut în lupta cu costobocii în timpul duumviratului său, fapt tipic, căci în cazul unor atacuri, orășenii se apărau sub conducerea magistratilor proprii.
Dar orașul se reface curând, ca de altfel întreg Imperiul, după aceste preludii ale viitoarelor migrații barbare și în secolul al III-lea este splendidul municipiu, după cum se mândresc decurionii săi (CIL III 12461=ILS 7183).

Inscriptia de fundatie a orasului pusa sub imparatii Licinius si Constantin

O nouă criză, pe care însă nu o cunoaștem din izvoarele literare, are loc după mijlocul secolului III și are ca urmare lărgirea incintei - a fundamentis - a orașului, lucrarea încheiată sub Licinius și Constantin55..
Romanae Securitatis liberatisq(ae) [v]indicibus /d(ominis) n(ostris) Fl(avio)
Val(erio) Constantino et [Liciniano / Licinio ] piis felicibus aeternis Aug(ustis)/ quorum virtute et providentia edomitis/ ubique barbarum gentium populis ad confirmandam limitis tutelam etiam/ Tropaeensium Civitas auspicato a fundamentis/ feliciter opere constructa est/ Petr(onius) Annianus V(ir) C(larissimus) et Iul(ius) Iulianus V(ir) em(inentissimus) Praef(ecti) Praet(orio) Numini Eorum Semper dicatissimi

Inscriptia crestina de secolul VI de la Adamclisi

Seria inscripțiilor descoperite la Tropaeum se încheie cu cea bilingvă, creștină din secolul VI p. Chr. (CIL III 14214, 18)
Izvoarele literare antice sunt și mai sărace în date asupra orașului Tropaeum și ciudat, numele lui ni s-a păstrat doar în lucrări târzii. În secolul VI, Hierocles a însirat într-un ghid redactat pe baza documentelor oficiale, între cele 935 orașe administrate de împăratul de la Constantinopol și Tropaeum, alături de alte orașe dobrogene: Callatis, Histria, Constantiniana, Zeldepa, Axiopolis, Capidava, Carsium, Troesmis, Noviodunum, Aegyssus și Halmiris56..
Theophilact Symocatta redactează în prima jumătate a secolului VII o Istorie în care relatează evenimentele desfășurate la sfârșitul sec. VI când haganul avar deși încheiase o pace cu Imperiul de la care primea suma de 100 000 de monede de aur în schimbul obligației de a se abtine de la atacuri, încalcă teritoriul imperial (586-587) și cucerește "printr-o acțiune militară care i-a dat mult de lucru, deoarece orașele nu s-au predat cu ușurință" și Tropaeum Traiani58..
Această stire a fost interpretată ca relatare a distrugerii totale a orașului de la Adamclisi, fapt pe care totusi textul nu-l justifică în nici un fel.
Tropaeum se află și în lista episcopatelor - Notitia Episcopatum - întocmită probabil în secolul al IX-lea, dar desigur reflectând situații anterioare. Exactitatea afirmației despre existența unui episcopat aici este confirmată de cercetările arheologice, care de altfel au demonstrat că viața în oraș nu s-a terminat ca urmare a unei distrugeri, ci printr-o părăsire lentă a acestuia de către populația sărăcită care nu mai putea asigura funcționalitatea zidurilor, apeductelor etc.

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Pag.15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ÎNAPOI