ÎNAPOI
Cetatea vazuta din spre est


Ca urmare a războiului de independență din 1877, prin redobândirea Dobrogei, preocupările cercetătorilor români pentru înregistrarea și cunoașterea nenumăratelor vestigii antice din această regiune au sporit.
Monumentul de la Adamclisi fusese descris de călătorii străini1. care au trecut prin Dobrogea, și care au atras atenția supra importanței acestuia. Din aceeași vreme se păstrează descierea cetății făcută de Carol von Vincke-Olbendorf 2.: "Cu o jumătate de ceas la sud-vest de acel monument al antichitătii, într-o vale unde mai multe râpi se întâlnesc, se află ruinele unui vechi oraș, din care se poate încă recunoaște jur-împrejur temeliile zidului cetății. În partea sud-estică mai stă încă în picioare o parte din ziduri cu câteva bolți, dar și aici e numai o masă brută de zid, de la care toate pietrele tăiate sunt luate" 3.

Grigore Tocilescu


Grigore Tocilescu directorul Muzeului National de Antichităti a început săpături sistematice la Monumentul triumfal în 1882, continuându-le până în 1890; cu această ocazie a dezvelit în întregime monumentul și a adunat cu migală toate informațiile despre el. In același timp s-a îngrijit să se adune din satele și cimitirele vecine toate piesele sculpturale și arhitectonice provenind de la Adamclisi. Rezultatele săpăturilor făcute s-au bucurat de o competentă publicare, istoricul și epigrafistul român luând în colaborare pe arhitectul G.Niemann și pe profesorul O. Bendorf de la Viena, pentru a interpreta în cele mai desăvârșite condiții monumentul 4.

Fila de jurnal de sapatura de la Basilica de marmora


După terminarea cercetărilor la altar, monumentul triumfal și tumulul funerar, în 1891 Gr. Tocilescu a început sub supravegherea sa directă lucrări la cetatea de la Adamclisi; cercetare a fost efectuată în fapt de inginerul topograf P.Polonic, arhitecții H.Jacobi, H.Brötz, G. von Cube și inginerii J. Fakler, O. Richter și E. Frollo. Însemnările de șantier făcute de acești colaboratori au rămas nepublicate la moartea subită a profesorului Tocilescu, care n-a reușit să dea la tipar decât o parte din inscripțiile descoperite și câteva considerații istorice 5.. Ca urmare a acestor cercetări Gr.Tocilescu a stabilit că numele antic al cetății a fost Tropaeum Traiani, pomenit în izvoarele antice; el a avut șansa ca în primii ani să descopere cele două inscripții, cea pusă în onoarea lui Traian în 114/115 și cea din secolul III pusă de decurionii
splendidissima (sic) municipii.

Ridicarea topografica a cetatii de la Adamclisi efectuata la începutul secolului XX si publicata de V. Pârvan BCMI, IV, 1911


Prin grija lui Tocilescu s-a făcut dintru început o ridicare topografică pentru cetate și monumentele cercetate; din păcate o parte din aceste planuri au fost risipite de colaboratori la moartea profesorului. De la început s-au propus ca obiective ale cercetării zidul de incintă și principalele edificii. Săpăturile nu se făceau cu observații stratigrafice, ci se urmărea aspectul monumentelor și recuperarea obiectelor, mai cu seamă a celor epigrafice și sculpturale. Datorită metodei de lucru se pare că s-au pierdut unele observații, dar ca urmare a interpretării fazelor construcțive ale monumentelor și a obiectelor descoperite s-au tras concluzii pe care cercetările moderne le-au confirmat.

S-a cercetat poarta de est și cea de vest, ca și strada ce le lega. La poarta de est s-au descoperit inscripția de construcție a incintei în vremea lui Licinius și Constantin și trofeul ce împodobeau acest acces principal până la sfârșitul locuirii în cetate, deoarece ele au fost găsite în poziția în care s-au prăbușit la dărâmarea porții. Din păcate și aici informațiile transmise au fost parțiale și nu s-a înregistrat existența unor refaceri târzii, pe care trebuie acum să le presupunem doar din afirmațiile că la fel ca la poarta de vest și sud, intrarea porții de est a fost îngustată (sau chiar blocată?) la un moment dat cu monumente anterioare 6..

După câteva sondaje, s-a trecut la dezvelirea celor mai reprezentative edificii: Basilica simplă (A), Basilica civilă (forensis), basilica cu transept (D); și basilica cisternă (C) și în cele din urmă și basilica de marmoră (B). Interesul pentru monumentele construite din piatră cu mortar a dus la distrugerea și omiterea din planuri a construcțiilor de piatră legată cu pământ, pe care le-au considerat "ziduri barbare".
În acest fel suntem privați de o serie de informații privind continuarea folosirii acestor edificii în epoca prefeudală.
Abia în ultimele două campanii de săpături s-a ajuns la concluzia că și zidurile legate cu pământ sunt ziduri de epocă romană și romano-bizantină și trebuie săpate cu grije. În aceste edificii s-au descoperit fragmente cu inscripție de la monumentul triumfal - ceea ce dovedește că acesta a fost dezafectat în ultimile faze de existență ale cetății, pentru ale cărei refaceri s-au folosit și spolii de pe dealul monumentului triumfal. S-au făcut cercetări, a căror amploare și rezultate nu ne-au fost transmise, în fortificația anexă, considerată provizoriu cisternă.

Imagine din timpul sapaturilor efectuate de G. Murnu la poarta de rasarit


Cercetările au fost conținuate în 1910-1911 de G.Murnu, care a considerat că anterior investigatiile nu au fost sistematice și nu au fost conduse științific 7., acuzație pe care nu o putem accepta integral deoarece lucrul s-a desfășurat pe baza unui program logic; este adevărat că am putut constata un sistem de săpătură prin gropi-sondaje, făcute fără nici o grije pentru stratigrafie, dar ținând cont că acestea erau metodele de lucru la sfârșitul sec XIX, când arheologia nu devenise o știință cu metode bine constituite, nu trebuie să refuzăm a recunoaște calitatea informațiilor transmise ca urmare a acestor cercetări. De altminteri nici metoda de lucru folosită de G. Murnu nu diferă esențial de cea anterioară; se săpa fără nici un sistem, în adâncime și se păstrau doar zidurile, fapt pe care-l putem vedea într-una din fotografiile făcute în zona porții de est; urmele acestui mod de a săpa s-au putut constata și cu ocazia reluării cercetărilor la această poartă, în 1970.
G. Murnu a conținuat dezvelirea drumului dintre cele două porți principale - decumanus maximus - via principalis. Dar după doi ani, lucrările s-au sistat din lipsă de fonduri, Vasile Pârvan mulțumindu-se să prezinte sintetic rezultatele cercetărilor făcute de Gr. Tocilescu 8..
Din nenorocire și Muzeul creat prin grija lui Gr.Toculescu la Adamclisi a fost prădat în cursul războiului (1916-1918) și inventarul s-a risipit.
În perioada interbelică, P. Nicorescu - profesor la Facultatea de Istorie din Iași a reînceput săpăturile în cetatea Tropaeum, unde a lucrat aproape un deceniu, dar notele făcute s-au pierdut în cea mai mare parte. Ceea ce știm este că el a continuat dezvelirea incintei cu aceeiași metodă de urmărire a zidurilor; s-au desfășurat lucrări de dezvelire a zidurilor de la fortificația anexă - așa numitul "bazin de apă".
În 1947, Gh. Ștefan și I. Barnea au efectuat un prim sondaj stratigrafic, perpendicular pe curtina, între poarta de est și colțul de nord-est, dar și rezultatele acestea au rămas inedite.
Cercetările sistematice au reînceput în 1968 sub conducerea profesorului Ion Barnea. Programul propus era inițial de a cerceta locuirea în toate sectoarele cetății notate A-D, în funcție de cele două axe principale cardo și decumanus maximus, parțial dezvelite la începutul secolului XX. În cadrul acestui program s-au început cercetări la poarta de est în sectorul A (I. Barnea, Al. Barnea), în sectorul B, în vecinătatea turnului T 6 (I. Bogdan Cătăniciu) și patru puncte în sectorul C (M. Munteanu-Bărbulescu, M. Irimie, R. Ocheseanu, C. Scorpan și ceva mai târziu N. Gostar); în sectorul D, a efectuat cercetări extinse M. Sânpetru, Ioana Bogdan Cătăniciu în vecinătatea porții de est, iar Al.S. Ștefan a început o săpătură în estul basilicii cu transept; Al.S. Ștefan a cercetat apoi în zona de sud-vest a fortificației anexe și a urmărit apeductele cetății. Ulterior, pentru că s-au redus fondurile de săpătură, s-au întrerupt cercetările fără a fi fost finalizate, și din păcate ele se adaugă lungii liste de săpături inedite din cetate. S-a avut în vedere curățirea atentă a monumentelor dezvelite prin săpăturile anterioare pentru a recupera totalitatea informațiilor ce mai existau, în special cu privire la fazele de existență ale incintei și a principalelor edificii de pe cardo și decumanus (basilica A - I. Barnea; apeductul și canalul central - C. Domăneanțu). S-a convenit să se păstreze pentru conservare nivelul de locuire din secolul IV p.Chr.

Imagine din timpul sapaturilor efectuate în 1974 la poarta de rasarit, sectorul de la sud de via principalis


Scopul principal al cercetărilor s-a mutat asupra dezvelirii ultimului nivel al edificiilor adiacente viae principalis și asupra decopertării și restaurării curtinei dintre poarta de sud și cea de vest, pentru a se prezenta cu ocazia unor mari serbări la împlinirea centenarului independentei. Tot pentru acest motiv s-a efectuat și o refacere a monumentului dedicat lui Mars Ultor de Traian, a cărui masiv de emplecton a fost îmbrăcat cu copii ale metopelor în relief.
Profitând de lucrările din cetate ne-am propus și am urmărit elucidarea principalelor probleme științifice:

  1. stratigrafia generală pe platoul cetății;
  2. fazele de existență ale incintei;
  3. caracterul locuirii în cetate, în epoca romano-bizantină;
  4. fazele de existență și planimetria edificiilor deja cercetate.
Rezultatele cercetărilor efectuate până în 1975 au fost publicate în volumul Tropaeum Traiani, Cetatea vol I, apărut la Editura Academiei în 1979.
După 1979, cercetările s-au concentrat asupra marilor edificii - basilica forensis (Al. Barnea), Basilica de marmoră (I. Bogdan Cătăniciu), basilica cisternă (I. Barnea și M. Mărgineanu Cârstoiu) și basilica cu transept (Al. Barnea și M. Mărgineanu - Cârstoiu). A. Panait a efectuat o serie de casete pentru a dezveli cardo maximus spre poarta de sud; cercetarea a fost reluată în 2000. S-a descoperit la vest de cetate o nouă basilică, cercetată de Gh. Papuc 9., iar basilica cimiterială, cunoscută deja din epoca lui Gr. Tocilescu pe dealul din nordul cetății a fost cercetată de Nelu Zugravu.
Al. Barnea și Mihai Ionescu au efectuat cercetări la fortificația anexă care se datează în sec. V-VI.

Imagine cu începutul sapaturii în sectorul A, sectiunea S III la vest de turnul T4


Din 1991 s-a început cercetarea incintei de nord, turnul T 4, pentru a se controla ipoteza existenței unei porți din epoca romană timpurie, pe latura de nord. Ca urmare s-a descoperit poarta de mici dimensiuni care a existat până la sfârșitul vieții în cetate, la vest de turnul T 4.
Cercetări în necropola romană au fost începute după 1990, dar s-au întrerupt din motive de finanțare.
O privire pe fotografia aeriană zbor 1993 arată că proporțional s-a săpat abia a zecea parte din suprfața cetății, or din ceea ce știm astăzi la Adamclisi există o suprapunere de locuire din secolul I a.Chr. și până la începutul secolului VII p.Chr, așa încât cercetările pot fi considerate, cu tot efortul făcut, abia la început.

 

| 1 | 2 Pag.3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ÎNAPOI