ÎNAPOI
Poarta de est Poarta de vest Poarta de sud Poarta de nord
Incinta de sud-vest Fortificația adițională Cardo și decumanus Basilica Forensis
Fundații de turnuri abandonate Rețeaua stradală Ultima schimbare urbană
Cetatea de la Adamclisi Restitutia facuta la IGFCOT dupa fotografia aeriana zbor 1973


Planul exact al cetății, ridicat1. după fotografia aeriană zbor 1973, confirmă afirmația lui V. Pârvan, că turnurile nu sunt nici egale, nici distanța dintre ele nu este aceeași. Diferențele nu par a fi justificate numai de condițiile defensive pe care le oferă terenul sau de rosturi tactice anume, ci mai degrabă dintr-o nonsimultaneitate a construirii lor. Turnurile semicirculare sunt anterioare celor dezvoltate pe un plan dreptunghiular cu frontul semicircular, care, la rândul lor, le preced pe cele în formă de potcoavă2.. În ceea ce privește densitatea turnurilor, se constată frecvența lor deosebit de mare între colțul de nord-vest și poarta de vest, unde distanța dintre ele variază între 18 și 25 m. Situația este motivată, desigur, de faptul că, pe această porțiune panta naturală a platoului pe limita exterioară a căruia s-a construit zidul de incintă constantinian este mai puțin pronunțată. Pe latura de nord, distanța dintre turnuri este de cca. 35 m, relativ egală cu cea dintre turnurile de pe partea sudică a incintei de vest. Distanța liniară între turnul T 1 (al porții de est) și turnul T 2 este de 90 m, iar distanța dintre turnul T 21 și turnul de poartă T 22 este de 120 m. Chiar admițând că între aceste două turnuri ar mai exista cel puțin încă unul3., ascuns sub pământul evacuat din cetate, distanța rămâne deosebit de mare. Diferențele decurg și aici din natura terenului, mult mai puțin expus unui atac. Pe sectorul nordic al laturii de est, zidul de incintă s-a păstrat pe cea mai mare înălțime. Emplectonul dezbrăcat de blocurile de parament are pe unele porțiuni înălțimea de 4 m peste nivelul actual al solului; intemperiile au scobit în acest emplecton o gaură care a fost considerată o boltă de poartă. Cândva, în deceniile trecute, scurgerea de pietre din emplecton a fost oprită prin prinderea cu ciment a câtorva blochete fasonate, așa încât impresia că ne aflăm în fața unei arcade s-a mărit, inducând și mai multă lume în eroare. Săpăturile efectuate în 1947 în interiorul incintei, lângă această poțiune de zid, n-au ajuns la nivelurile anterioare ale incintei4.. Doar printr-un sondaj se va putea stabili cu certitudine dacă aici a existat un turn de incintă sau nu.

Imagine a coltului de nord-est a cetatii luata de pe dealurile din nord


Gr. Tocilescu a săpat doar turnurile de pe sectorul de nord al incintei de pe latura de vest; în planul publicat de V. Pârvan sunt schițate și turnurile de pe latura de nord, dar evident ele nu fuseseră încă cercetate. Cea mai mare parte a turnurilor au fost săpate în interior de către Paul Nicorescu. Reluând numerotarea turnurilor cercetate am constatat5. că turnul T 5, propus deja de V. Pârvan în estul turnului T 6 nu a fost pus în evidență de cercetări arheologice. Terenul nu indică existența unui turn6. sau, oricum, acesta este de dimensiuni mai mici decât T 6 - T 8.

Colțul de nord-est nu a mai constituit subiect de cercetare. Pe restituția după fotografia aeriană, zbor 1973, s-a propus existența a trei turnuri foarte apropiate și de forme diferite. Turnul T 2 s-ar afla în fața "arcului" din emplecton și are o formă semicirculară, deosebindu-se de cele semicirculare alungite, mai frecvente la Tropaeum. În imediata lui vecinătate se presupune un turn cu planul semicircular alungit, asemănător unei potcoave (7 x 5 m). La extremitatea nordică a colțului incintei a fost escavat turnul T 3 (4,30 x 7 m) de formă și dimensiuni apropiate de T 6 -T 8. Intrarea în turn este lată 1,30 m, tăiată în grosimea zidului de incintă; sub prag, patru trepte coboară 1,19 m, până la nivelul de călcare antic al turnului. Sub acest nivel săpătura s-a adâncit încă până la -1,95 m (față de același prag) fără să se fi atins fundația de piatră brută.
Turnul T 4 se află la 80 m de colț, în zona în care debușează cardo maximus și are o formă semicirculară alungită, deși din forma ruinelor păstrate presupuneam că este de o formă aparte.
Începând cu campania din 1993, am întreprins cercetări în turnul T 4, căci în acest punct trebuia să existe poarta de nord a municipiului, dacă acesta se încadrează, așa cum am susținut în tipul planimetric italic.

Intrarea în T 4 privita din spre sud-vest, imaginea reprezinta situatia dupa curatirea sapaturilor facute la începutul secolului XX, când s-au urmarit doar zidurile


Turnul fusese săpat pe cca. 3 m în fața intrării. Reluând cercetarea am stabilit cu exactitate succesiunea fazelor de existență în această zonă. Peste pământul viu - loess - la baza straturilor arheologice se află un strat de pământ brun cu arsură și puțin material arheologic, de epoca Principatului. Groapa de fundație a turnului T 4 în partea sa dreptunghiulară a avut lățimea egală cu lățimea zidului, așa încât acest strat nu a fost deranjat; se pare că frontul semicircular al turnului a fost construit într-o groapă cu mult mai largă decât zidul, căci la cca. 3 m de fața de sud, groapa de fundație este cu cca. 75 cm mai lată decât zidul. Deci, frontul semicircular a fost turnat în cofrag de lemn pus într-o groapă de fundație mai largă.
O primă fază de construcție este marcată de un strat de lut cu pigment de mortar - este faza în care s-a construit o fundație din piatră brută de carieră, partea inferioară legată cu pământ, iar partea superioară legată cu mortar; latura de sud a acestei fundații are un unghi de cca. 15 grade față de latura de sud a turnului constantinian, iar zidurile de est și vest sunt păstrate pe lungimi inegale, din cauză că fundația a fost demantelată în momentul în care s-a edificat turul T 4, partea centrală fiind lăsată cu cca 30 cm mai înaltă decât părțile laterale.
Peste un strat de lut, deasupra fundației demantelate, în colțul de sud-est al turnului, sub un strat de dărâmătură cu piatră de dimensiuni mari și mortar s-au descoprit resturi răvășite ale unor schelete, după o primă evaluare, incomplete, extrem de friabile. Este greu de apreciat când anume și în ce condiții au ajuns acestea aici; la unul din cele două cranii este păstrată doar calota, iar poziția oaselor a fost atât de puțin anatomică, încât am propus ipoteza că s-au aruncat în pământul care a acoperit fundația demantelată resturi umane deranjate dintr-un mormânt. Faptul că imediat deasupra scheletelor se aflau blocuri mari de piatră, printre care și o piatră de la un arc sau boltă ar putea însă semnifica și prinderea sub dărâmături a unor cadavre mutilate; este, însă, fără dubiu că scheletele s-au aflat în partea inferioară a turnului, sub podeaua de lemn al primului nivel. Din cercetările stratigrafice am constatat ca sub această podea era un spațiu fără umplutură cu pământ. Problema este de soluționat numai prin studierea întregului material osteologic descoperit.
Nivelul de călcare în turn pe toată perioada de după construire și până la un incendiu masiv databil la sfârșitul secolului al VI-lea, s-a aflat la nivelul crepidei practicate pe toate laturile turnului; nivelul de călcare în turn este cu cca. 40 cm peste talpa fundației, el se află la adâncimea de 2,50 m sub nivelul pragului intrării în turn. Acest nivel este abandonat ca urmare a unui incendiu puternic, care a mistuit partea lemnoasă a turnului. Resturi carbonizate ale unei bârne cu diametrul de 15-20 cm s-au frânt lângă crepida de pe latura de vest, semn că sub crepidă nu era umplutură de pământ. Nivelul următor s-a amenajat peste dărâmătura completată și nivelată cu lut adus, la 75 cm deasupra celui incendiat.
Peste acest nou nivel s-a prăbușit dărâmătura finală a turnului. Datarea acestei faze poate fi făcută cu ajutorul monedelor unui mic tezaur risipite pe nivel. Monedele identificate de Gh. Poenaru Bordea se datează între Iustin II și Sofia și Mauriciu Tiberiu, ultima monedă fiind o emisiune bătută la Nicomedia în 590/91. Prin locul de descoperire a monedelor suntem de părere că ele s-au putut prăbuși dintr-o firidă, din zidul de est al turnului.
Deci, cercetarea depunerilor din turnul T 4 ne-a prilejuit cunoașterea fazelor de existență ale turnului, care a fost inițiat la sfârșitul secolului III. Pentru noi este însă de un interes deosebit faptul că și aici cercetarea a pus în lumină folosirea turnului după incendiul devastator ce, conform lui Teofilact Simocatta, ar fi de pus pe seama avarilor în 586.
Se poate chiar susține că după prima distrugere a turnului, rostul său ca element defensiv nu dispare, căci natura descoperirilor din nivelul ultim nu ne permite să presupunem că aici s-ar fi desfășurat o locuire civilă. În acest ultim nivel nu există urme de distrugere violentă și putem considera că risipirea monedelor s-a produs la scurtă vreme după abandonarea turnului.
Așa cum am susținut, populația din cetatea Tropaeum a continuat să trăiască încă o prioadă nedefinită în parametrii specifici unui oraș, chiar dacă în forme mult mai paupere, și după distrugerea avară și chiar după căderea limes-ului. Abandonarea orașului se va face treptat, probabil din cauza incapacității colectivității tropeense de a susține funcțional incinta și apeductele. Tezaurul descoperit în turn este doar un terminus post quem pentru acest fenomen.

Turnul T 6 în primavara anului 1984


Nu s-a dezvelit un turn T 5 presupus a exista sub o cantitate de pământ scos din cetate, așa încât turnul următor, cercetat, este considerat T 6. Turnul are o formă semicirculară alungită (7,60 x 4,30 - dimensiuni interioare) și nu fusese săpat în întregime în interior. Starea de conservare este deosebit de bună căci asizele din piatră fasonată s-au păstrat pe o înălțime de 1,80 m. Sunt bine păstrate intrarea în turn și scările ce coboară la nivelul interior al acestuia.
Este de subliniat că toate turnurile de pe latura de nord a incintei au fost construite la marginea pantei, fiind folosită partea exterioară a acesteia pentru a se îngropa nivelul inferior al turnurilor. În vecinătatea turnului T 6, în interiorul cetății, am executat un sondaj stratigrafic, din păcate neterminat în 1969-1970.
Toate turnurile au avut două etaje și cel inferior, care era sub nivelul de călcare în cetate, corespunzător epocii în care au fost construite, căci intrările variind între 1,20-1,60 m late, au păstrate 2-4 trepte spre nivelul de călcare din prima încăpere a turnului. Turnurile T 7 și T 8 sunt identice ca formă și mărime cu T 6, față de care se află la distanță egală (45 m). Turnurile au fost cercetate și parțial golite în interior.
La cele mai multe paramentul interior din blochete de dimensiuni medii s-a păstrat pe o înălțime considerabilă; Cercetările nepublicate au urmărit dezvelirea intrării și au curățit scările spre interior. Cum se vede la turnul T 8 vegetația a năpădit ruina

Turnul T 9 privit dinspre nord-vest,1984


Turnul de colț T 9 este de dimensiuni mai mari și are formă de potcoavă. Pentru a se asigura susținerea podelei nivelului superior, în centrul turnului se mai păstrează un pilon pe plan pătrat, din blocuri de calcar. Nu știm dacă turnul a fost cercetat și apoi s-a reumplut cu dărâmături sau se mai păstrează partea inferioară a depunerilor arheologice. Acest turn este construit acolo unde panta platoului este mult mai lină și probabil fundațiile au fost mai puțin profunde ca la cele precedente. Starea de conservare a turnului este destul de precară. Fiind relativ aproape de căile rutiere moderne a făcut obiect al spolierii moderne, nu numai a celei din secolul X p. Chr. Oricum, ar fi necesare cercetări anterior unor lucrări de consolidare absolut necesare.

Turnul T 11 privit din spre est, 1984


Între colț și turnul mare, dreptunghiular, se mai află două turnuri T 10 și T 11. Turnul T 10 are aceeași formă și dimensiuni cu turnurile T 6 - T 8, iar turnul T 11, care este simetric cu turnul T 13, față de turnul dreptunghiular, este, ca și acela, mai larg decât turnurile T 6 - T 8. Intrarea în turn este largă de 1,40 m, lățimea interioară este de 6,20 m, iar lungimea este de 7,90 m. Fiecare din turnurile largi are în interior o crepida din blocuri ecarisate. In nici unul din turnurile cercetate până în prezent explorările nu au coborât până la nivelul fundațiilor. Se poate observa că nivelul de călcare în interiorul turnurilor este în funcție de panta în care turnul respectiv a fost construit; acolo unde zidul pătrundea adânc în panta abruptă, turnul avea pavajul încăperii interioare mult mai jos decât nivelul de călcare din cetate, în schimb unde panta era molcomă, nivelul din turn era cu foarte puțin sub cel din interiorul cetății.

Turnul T 12, vedere de pe latura de nord


Turnul dreptunghiular este numit turnul de provizii, pentru că în cursul săpăturilor efectuate aici s-au descoperit importante cantităti de grâu carbonizat. Turnul are o intrare lată de 1,40 m tăiată în grosimea (4,50 m) și în centrul zidului de est; poarta are prin zidul laturii de est un pasaj lung de 3 m, din care se cobora cu trei trepte spre interor. De o parte și de alta a intrării, în turn, s-au practicat în zidărie două nișe, late de 2,00 m, care ascundeau scări de lemn pentru etajele superioare. Fundația de piatră brută a turnului începe cu cca. 1 m sub nivelul la care se opresc scările de la intrare. Aici arhitectul H. Brötz a înregistrat o talpă a zidului lată de cca. 0,40 m, sub care turnul era plin de lut galben-brun . În absența observațiilor exprese, nu putem ști, până la noi cercetări, dacă turnul a avut sau nu o primă locuire la nivelul tălpii zidului. Este mai firesc, credem, ca nivelul prim să fie la nivelul la care se opresc scările, și la construcție o parte din fundații să fi fost construite din blocuri ecarisate. Oricum, peste nivelul la care se opresc scările, într-o fază ulterioară, s-a construit un zid de piatră legată cu pământ - un așa zis zid "barbar" - care împărțea în două părți inegale spațiul turnului. Pe schița de profil și din raportul de săpătură aflăm că în încăperea mai largă s-au descoperit urmele unui puternic incendiu.
Sigur este că astăzi se observă pe toate blocurile de parament ale turnului urmele incendiului care a înroșit calcarul. Presupunem că desenul este incomplet și că pământul roșu ars nu s-a descoperit doar în vestul zidului "barbar, ci pe toată suprafața turnului. De aici derivă concluzia că zidul "barbar" s-a construit ulterior incendiului, fiind implantat în stratul nivelat al distrugerii. În timpul incendiului s-au carbonizat stâlpii etajului superior, scările de lemn și o cantitate importantă de cereale, descoperite în timpul săpăturilor, când s-au găsit și fragmente a trei chiupuri. Amploarea incendiului l-a făcut pe arhitectul Brötz să considere c-a fost concomitent cu distrugerea finală a orașului. Interpretarea pe care am dat-o noi desenului din timpul săpăturilor se bazează pe observațiile noastre la poarta de est, unde incendiul puternic n-a însemnat abandonarea cetății, căci peste tot urmează o refacere peste nivelarea sau îndepărtarea parțială a resturilor distrugerii.
La fel ca și la celelalte turnuri cercetate în prima jumătate a secolului XX, turnul T 12 a fost golit doar în interior, așa că cercetări sistematice în exteriorul turnurilor ar putea compensa lipsa știrilor despre fazele turnurilor golite fără prea multă atenție pentru transmiterea rezultatelor obținute.

Sectiune în turnul T 13


Începând din 1979 ne-am propus ca prin cercetări sistematice să abordăm stratigrafia în aria nord-vestică a cetății și am programat o secțiune perpendiculară atât pe incintă cât și în interiorul turnului T 13, dar mijloacele materiale avute la dispoziție nu au îngăduit transpunerea în faptă a programului alcătuit.
Prin săpăturile de decapare ale curtinei între poarta de vest și turnul T 13, Gh. Papuc a curățat depunerile arheologice pe mai mult de jumătate din perimetrul exterior al turnului T 13. Observațiile noastre pe profilul păstrat ne permit a susține existența a două mari etape de construcție ale turnului. O primă etapă de construcție, care coincide aproximativ cu nivelul tălpii zidului este marcată de un nivel de lut pe care a căzut cenușă și ceva pământ ars. Deasupra acestui nivel de călcare, care este totodată și nivelul de construcție, s-a depus un pământ galben-cenușos. Cel de al doilea moment de construcție este cu 0,55 m peste talpa zidului și constă dintr-o cantitate de mortar risipită peste pământul galben cenușos. Intervenția constructivă la zidul turnului este dovedită de groapa plină cu mortar ce pleacă de la un nivel, din păcate escavat pe toată jumătatea de sud a turnului.
În interior, ca majoritatea turnurilor de curtină au fost săpate depunerile arheologice, până la nivelul la care coborau treptele de intrare. Pentru a recupera datele încă existente am făcut un sondaj în ceea ce s-a mai păstrat. Secțiunea (doar 1 m lată) trasată perpendicular pe mijlocul laturii estice (1984-1985) ne-a furnizat date concludente, deosebit de valoroase. Lățimea zidului frontului este de 3,60 m la fundație și 2,60 m în partea superioară. În interior, frontul turnului are o fundație adâncă de 1,90 m din piatră brută, legată cu mortar. Zidul de incintă în zona intrării are o fundație de piatră brută de 1,80 m adâncime, așezată într-o groapă săpată în pământul galben, groapă de aceleași dimensiuni cu fundația.
Pe baza observațiilor la fundația turnului în zona frontală putem afirma că s-a început construcția de la un nivel de pământ brun, fără material arheologic și s-a săpat o groapă de 3 picioare romane (0,90 m) în pământul galben viu. S-a construit în continuare zidul pe o înălțime de 0,30-0,40 m. Aici se pare că a avut loc o întrerupere a lucrărilor și ei îi corespunde în profil un strat de pământ galben purtat, eventual scurs din cel ce s-a escavat pentru groapa de fundație a zidului de incintă. La reluarea lucrării s-a mai înălțat zidul pe încă 0,50 m, tot din piatră brută, dar asezată cu îngrijire, ceea ce indică faptul că nu se mai arunca piatra amestecată cu mortar într-o groapă, ci se clădea deasupra nivelului de construcție. Reluarea construcției este marcată de un strat de mortar. La acest nivel s-a practicat o crepida și s-a continuat construcția cu blochete ecarisate. Faptul că pe latura estică există doar la acest nivel talpa fundației ne permite să excludem posibilitatea folosirii turnului în două momente și să considerăm că diferențele de structură ale fundației de pe partea interioară a frontului sunt cauzate de faptul că în această porțiune ea nu a fost construită integral în pământul viu.

Profilul est-vest peste zidul de incinta pe sectorul de sud-vest, (sapatura M.Irimie)


Diferența de nivel dintre punctul de răsătit și cel de vest (panta naturală) în turn s-a rezolvat prin umplerea cu pământ galben, piatră de mici dimensiuni și oase de bovine. S-a descoperit foarte puțin material ceramic, databil doar în secolele III-IV. Un prim nivel de locuire s-a amenajat peste această umplutură la nivelul inferior al primei asize de peste fundația incintei, la intrarea în turn. Acest nivel acoperea o asiză de piatră ecarisată din zona frontală a turnului. Nivelul de călcare presupus este determinabil prin lentilele de pământ galben bătut, care căpăcuiesc stratul de umplutură. A doua mare etapă de folosire a turnului este la nivelul superior al aceleiași asize, cu cca. 0,20 m peste nivelul anterior. Această fază de locuire a avut două etape marcate de două pavaje succesive, primul de piatră și cel ulterior din fragmente de cărămizi de culoare gălbuie ( 42 + ? x 28 + ? x 5,5 cm) păstrat pe mici porțiuni. Situația din turnul T 13 ni se pare identică cu cea obținută de Mihai Irimia în secțiunea S I C/1969. Și la turnul T 13 și pe incintă, lângă turnul T 19, construcția fundației a fost începută la baza pantei naturale, la nivelul humusului antic, fundația pătrunzând puțin în pământul viu (0,90 m). Întreruperea și reluarea lucrului este marcată și aici de stratul de material de construcție ce acoperă humusul antic. Nivelul de călcare de sec. IV (N IV A) este alcătuit din lut bătut. Sub acest nivel de călcare zidul de incintă era lucrat din pietre sumar fasonate.
Gr. Tocilescu considera că zidurile cetății sunt cele refăcute de Licinius și Constantin după o prealabilă distrugere a orașului, iar pentru V. Pârvan incinta era pe de-a-ntregul romană târzie.
Cercetările reîncepute în 1968 au prilejuit continuarea disputei. Ea nu a primit o soluție credibilă, din cauză că în timpul săpăturilor, unele întrerupte prematur, observațiile au fost adesea incomplete sau pentru că cea mai mare parte a rezultatelor nu au fost publicate integral.
Cercetările de la poarta răsăriteană mi-au permis să stabilesc existența unui zid de incintă încă la începutul secolului al II-lea p. Chr., cu o poartă cu turnuri pătrate, puțin ieșinde față de linia zidului. Această primă incintă, construită în opus quadratum, la nivelul NII, databil prin materialul ceramic la începutul secolului al II-lea p.Chr, a fost incendiată și apoi refăcută. Materialul numismatic din nivelul fazei refăcute indică pentru incendiu o dată anterioară lui Septimius Severus, or, știm că atacul costobocilor din anul 170 a afectat municipiul Tropeum Traiani, victimă căzând și unul din duumviri - L. Fufidius Lucianus.

 

| 1 | 2 | 3 Pag.4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ÎNAPOI