inp.org.ro   http://cimec.ro/   directia judeteana botosani muzeul judetean botosani http://www.afcn.ro/ Consiliul Judeţean Botoşani

REZULTATE AŞTEPTATE ŞI IMPACTUL PROIECTULUI

 

Rezultatele aşteptate ale proiectului Repertoriului arheologic al judeţului Botoşani vor fi:

1. Administrative:
- actualizarea şi completarea planurilor urbanistice generale ale unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Botoşani cu amplasarea, descrierea şi documentarea ştiinţifică a siturilor arheologice. În viitorul imediat apropiat va scădea masiv distrugerea accidentală a patrimoniului arheologic, se vor putea îmbunătăţii politicile şi strategiile locale de protejare şi promovare a patrimoniului naţional, iar costurile cercetărilor arheologice preventive, ce sunt implicate ca etapă a realizării unui proiect investiţional de infrastructură, vor fi reduse substanţial sau chiar inexistente, prin stabilirea unor variante care să ocolească amplasarea siturilor arheologice

2. Ştiinţifice:
- completarea hărţi arheologice naţionale pentru o perioadă de timp foarte lungă, începând cu mileniul 5 î. Chr. şi terminând cu sec. XVIII-XIX; se vor înţelege mai bine conexiunile între diversele faze culturale sau culturi arheologice, determinările în evoluţia culturii umane din judeţul Botoşani şi din zonele conexe, dinamica schimbărilor, relaţia cu mediul geografic; nu în ultimul rând se va îmbunătăţii imaginea arheologiei româneşti care va fi percepută mai responsabilă faţă de obligaţiile deontologice şi faţă de publicul contribuabil.

3. Cultural-educative:
- satisfacerea unei preocupări generale pentru istorie şi arheologie
- îmbunătăţirea actului educaţional gimanazial prin completarea listei de materiale didactice cu un produs ştiinţific de calitate, ce va putea fi folosit de către profesorii de istorie din judeţul Botoşani