Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1982
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971  1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie-august
1964 1975 1986 septembrie
1965 1976 1987 octombrie
1966 1977 1988 noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 2 (anul XXVII)
februarie 1982
 
  
  

Teatrul şi naţiunea
Ipostazele dialogului de Henri Wald
Festivalul Naţional „Cîntarea României”. Certitudinea valorii de Carol Isac
Caragiale - 130: Note pentru portretul moral al lui Mitică de Constantin Radu-Maria
Caragiale - 130: Însemnări pentru o istorie a spectacolului caragialean de Ion Cazaban
Note: Expoziţie omagială de Ionuţ Niculescu
Fototeca „Teatrul” prezintă scene din spectacolele caragialeene  
Ochiul lui Caragiale de Dan Jitianu
Numirea la direcţia Teatrului Naţional de Ionuţ  Niculescu
Semnal: Un reportaj de Virgil Munteanu
Cenaclul dramaturgilor 11. În lectură „Pumnul lui Anteu” sau „Paradisul cimpanzeilor” de Vasile Iosif de Mircea Rareş
Telex - „Teatrul”  
Dinu Săraru la 50 de ani de Paul Tutungiu
De vorbă cu prof. Ioan Ilişiu, despre repertoriul adresat formaţiilor teatrale de amatori de Stan Vlad
Vlaicu-Vodă, 80 de Ionuţ Niculescu
Premieră absolută la Teatrul Muncitoresc „Marcel Anghelescu” de Stan Vlad
Cronica dramatică: „Cheile oraşului Breda” de Ştefan Berceanu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Un os pentru un cîine mort” de Alexandru Sever (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Mircea Ghiţulescu
Cronica dramatică: „Casa nebunului” de Tudor Popescu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Ilie Rusu
Telex - „Teatrul”
Cronica dramatică: „Ifigenia” de Mircea Eliade (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Sentimental-tango” de Teodor Mazilu (Teatrul de Comedie) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu (Teatrul Naţional din Timişoara) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Înaintea pensionării” de Thomas Bernhard (Teatrul Mic) de Florin Tornea
Cronica dramatică: „Vorba lui Tănase” de Cornel Constantinescu (Teatrul Satiric Muzical „Constantin Tănase”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Lecţia de dragoste” de Mihaela Atanasiu (Teatrul de Operetă) de Luminiţa Vartolomei
Viitorul rol: Ildy Codrescu de Maria Marin
Viitorul rol: Dem. Rădulescu de Maria Marin
Telex - „Teatrul” 
Simbolism animalier la Albee şi Dürrenmatt de Ioana Crăciun
Parteneri: Poezia şi Muzica de Mihai Gîrniţă
Note de lectură: „Scrieri estetice” de Friedrich Schiller de Alexandru Sincu
Cartea de teatru: Teatrul lui Henry de Montherlant de Petre Braşoveanu
Note: Integrala dramaturgiei Alecsandri de Ionuţ Niculescu
„Ceasornicarul Revoluţiei” sau „Beaumarchais la Saint-Lazare” (comedie în trei acte) de Mihai Rădulescu
Cronica teatrului radiofonic: Piese de actualitate de Cristina Dumitrescu
„Rampa” acum 50 de ani (februarie 1932) de Ionuţ Niculescu
In memoriam: Nataşa Alexandra de Mihai Berechet
In memoriam: Sevilla Pastor de Franz Auerbach
Bucurii şi dureri la nivel mondial de Valeria Ducea
File dintr-un carnet de însemnări de Valeriu Moisescu
O convorbire cu Arnold Wesker de Paul Tutungiu
„Omul de pe stradă” despre... D-ale teatrului de Mihai Popescu