star10.jpg (10643 bytes)

GAIŢELE

Teatrul Naţional 'Marin Sorescu' - Craiova
15.09.1978

autor KIRIŢESCU, ALEXANDRU
regie CORNIŞTEANU, MIRCEA
scenograf decor DAMIAN ULMU, OLIMPIA
ULMU, ŞTEFAN
scenograf costume DAMIAN ULMU, OLIMPIA
ULMU, ŞTEFAN
ilustraţie muzicală CORNIŞTEANU, MIRCEA
lumini LEVINSCHI, VADIM
distribuţie DARAC URECHIATU, LUCIA ZAMFIRA
DOGARU, VALERIU MIRCEA ALDEA
GHEORGHIU, ELENA FRAULEIN
GHEORGHIU-DOLJ, PETRE IANACHE DUDULEANU
LEDUNCA, ANCA ZOIA
MAZILU, NAE GHEORGHE GEORGES DUDULEANU
NICOLAU, CONSTANŢA ZAMFIRA
OANCEA, NICOLETA LENA
OLTEANU, SMARAGDA COLETTE DUDULEANU
PINŢEA HOMEAG, LENI MARGARETA ALDEA
POPESCU MIHAIL, VIORICA WANDA SERAFIM
SANDU, ILEANA WANDA SERAFIM
STOIA, IOSEFINA ANETA DUDULEANU

 

Institutul Naţional al Patrimoniului, Direcția Patrimoniu Mobil, Imaterial și Digital (fost cIMeC)