Biblioteca digitală

Arheologie Istorie
Ghiduri Literatură
carteCarte carteNumismatică
carteMuzee carteArte interpretative
 
Profile

Arheologie

cimec Ernest Oberländer-Târnoveanu, Irina Oberländer-Târnoveanu, Aşezarea neolitică şi necropola de la Sarichioi (judeţul Tulcea) [campania 1978] Raport preliminar.

cimec Cristian Luca, Dragoş Măndescu, Rituri şi ritualuri funerare în spaţiul extracarpatic în secolele VIII – X.
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2001, (facsimil digital) (română).
(pdf 56 MB)
      Lucrarea se doreşte un instrument de lucru a cărui utilitate constă în sistematizarea informaţiei privind descoperirile cu caracter funerar din spaţiul est-carpatic şi sud-carpatic.
      Necesitatea analizei sistematice a tuturor elementelor ce definesc ritul şi ritualul funerar pe o arie largă dintre Carpaţi, Dunăre şi Prut porneşte de la premisa atingerii unei lucrări care să reunească toate datele cunoscute despre descoperirile cu caracter funerar din zonele amintite. Sublinierea acestor aspecte se dovedeşte de majoră importanţă în reliefarea unor concluzii asupra structurilor socio-etnice din cadrul civilizaţiei medievale timpurii din spaţiul românesc.

cimec Vasile Chirica, Octavian Liviu Şovan, Civilisations prehistoriques et protohistoriques de la zone du Prut moyen.
Editura Pim, Iaşi 2006, (facsimil digital) (română şi franceză).
(pdf 45 MB)
Descrierea siturilor şi staţiunilor arheologice pre şi protoistorice cuprinse în zona Prutului mijlociu a Câmpiei Moldovei, delimitată între Rădăuţi-Prut (Miorcani) la nord, Stânca-Ştefaneşti la sud, râul Prut la est şi răul Başeu la vest. Lucrarea se constituie într-un repertoriu bilingv (româno-francez) al celor mai importante descoperiri arheologice din judeţul Botoşani.

cimec Revista Forum cultural, Botoşani, editată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani, Red. coord. dr. Octavian-Liviu Şovan, (facsimil digital)
Conţine interesante articole de arheologie şi patrimoniu cultural.

cimec Materiale şi cercetări arheologice, volumele:
XV Braşov - 1981 (pdf 100 MB);
XVI Vaslui - 1982 (pdf 130 MB);
XVII Ploieşti
- 1983 (partea a-II-a) (pdf 45 MB);
Rapoarte de cercetare arheologică (facsimil digital)

cimec Octavian Liviu Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş – Černjachov de la Mihălăşeni (jud. Botoşani)”, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte 2009 (facsimil digital)

cimec Irwin Scollar, Un catalog de expoziţie şi o mică istorie: Catalogul expoziţiei itinerante “Arheologia aeriană”, cu o introducere de Dr. Irwin Scollar [Bucureşti 1975] (facsimil digital)

cimec Vasile Ursachi, Episcopia Romanului Cercetari arheologice, editura Filocalia, Roman, 2008 (ediţie digitală 2009)

Valeriu Cavruc şi Andrea Chiricescu (editori) - Sarea, Timpul şi Omul, editura Angustia, Sfîntu Gheorghe, 2006 (ediţie digitală octombrie 2008)
Rezultatele unui amplu proiect de cercetare a sării din preistorie până în perioada modernă.


parvan Vasile Pârvan - Studii şi articole
Facsimile digital
e în format pdf realizate de cIMeC - Institutul de Memorie Culturală cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii şi Cultelor


Colecţia revistei DACIA - seria veche, 1924-1948 (facsimil digital)

Alexandru Odobescu, Le trésor de Pétrossa. Etude sur ľ orfeverie antique, Paris: tome I, 1889-1900. tome II 1896, tome III, 1900 (710 pagini cu ilustraţii, facsimil digital)

Alexandru Suceveanu, Histria X. Ceramica romana de la Histria, sec. I - III, cIMeC, 2000. (română şi franceză)

Catrinel Domaneanţu, Histria XI. Bolurile elenistice cu decor în relief descoperite la Histria, cIMeC, 2000. (română şi franceză)

Marcelle F. Lambrino, Les vases archaďques d'Histria, Bucureşti, Fundatia Regele Carol I, 1938. (reeditare electronica 2001) (franceză)

O civilizaţie "necunoscută": GUMELNIŢA, coordonată de Silvia Marinescu-Bilcu şi Marian Neagu, cIMeC, 2002

"Situri arheologice în Carpaţii Răsăriteni", Sfântu Gheorghe, 1998 - 1999

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 1999, cIMeC, 2000

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2000, cIMeC, 2001

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2001, cIMeC, 2002

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2002, cIMeC, 2003

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2003, cIMeC, 2004

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2004, cIMeC, 2005

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2005, cIMeC, 2006

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2006, cIMeC, 2007

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2007, cIMeC, 2008

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2008, cIMeC, 2009

Cronica cercetărilor arheologice din România, campania anului 2009, cIMeC, 2010

Alburnus Maior. Seria monografică - volumul I
Paul Damian (editor)
Rezultatele cercetărilor arheologice desfăşurate la Roşia Montană în campaniile 2000 - 2001

Ghiduri

cimec Irina Oberländer-Târnoveanu, Un viitor pentru trecut.
Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural.
, Editura CIMEC 2002. Ediţie digitală 2009 (facsimil digital)

dGhid UNESCO - Măsuri de urgenţă şi evaluarea pagubelor după seism (traducere după Pierre Richard, Aprés un séisme: mesures d'urgence, évaluation des dommages, Etudes et documents sur le patrimoine culturel, UNESCO , 6, 1984)

John Vickers, Cum să vă indexaţi cartea (traducere după John Vickers, Indexing your book, 1996)

Carte

carte Elena-Maria Schatz, Robertina Stoica - Catalogul colectiv al incunabulelor din România (pdf, 9 mb), CIMEC 2007.

carte Ștefania-Cecilia Ștefan - Catalogul cărţii româneşti vechi şi rare din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti (1648-1829), București, CIMEC, 2008, (pdf, 5 mb)

Istorie

Bogdan Murgescu, Istoria României în texte, editura Corint, Bucureşti 2001. (pdf, 2 mb) Selecţia şi comentariul textelor au fost realizate de: Bogdan Murgescu (coordonator), Alexandru Barnea, Ion Bucur, Simion Câlţia, Ioan Cârjă, Adrian Cioroianu, Alin Ciupală, Antal Lukacs, Ecaterina Lung, Mirela–Luminiţa Murgescu, Constantin Petolescu, Bogdan Popovici, Florin Ţurcanu

Constantin Iordachi, Anatomia unui conflict istoric: conflictul diplomatic româno-ungar în anii '80 ai secolului XX [The Anatomy of a Historical Conflict: Romanian-Hungarian Diplomatic Conflict in the 1980's] 1996 (în limba engleză)

Numismatică

carte Aurel Vîlcu, Mihai Dima - Monede de aur din colecţii româneşti, vol. I, Colecţii din Muntenia; colab.: Ana Dicu, Marian Neagu, Emil Păunescu, Elisabeta Savu. Bucureşti, cIMeC, 2001. Text bilingv român - englez, 118 pagini (10 planşe color), ISBN 973-85287-0-4, (pdf, 2 mb)

carte Mihai Dima, Eugen-Marius Constantinescu - Tezaurul de la Cislău, în seria: Tezaure monetare din România. Bucureşti, cIMeC, 2001. 48 pagini, ISBN 973-85287-1-2, (pdf, 5 mb)

Literatură

Anton Maria del Chiaro, Revolutiile Valahiei, Veneţia, 1718 (reeditare electronică)

Ion Luca Caragiale, "1907 - din primavară până în toamnă" (reeditare electronică)

Ion Luca Caragiale, Scrieri politice (reeditare electronică)

Mihai Eminescu, Poezii

FESTIVALUL MONDIAL DE UMOR "DICTATORII RÂSULUI", Catalogul Ediţiei 2006/ - CALARASI - ROMANIA*

Muzee

cimec Irina Oberländer-Târnoveanu, 10 observaţii critice privind normele de clasare a bunurilor culturale mobile, Publicat în Revista Muzeelor, nr. 1-6/2001, 1-2/2002, pp. 72-80.

cimec Irina Oberländer-Târnoveanu, Identitatea culturală şi patrimoniul digital: proiecte, reţele şi portaluri, Cibinium 2001 – 2005. Identitate culturală şi globalizare în secolul XX – cercetare şi reprezentare muzeală, Ed. ASTRA Museum, Sibiu, 2006, p. 41-48.

cimec Articole din Revista Muzeelor referitoare la istoria primului sistem informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural naţional. Revista Muzeelor 4 - 1976, Revista Muzeelor 1 - 1981, Revista Muzeelor 9 - 1981, Revista Muzeelor 1 - 1982, Revista Muzeelor 7 - 1982.

cimec Norme de evaluare a bunurilor din patrimoniul cultural național, București, 1980 au fost elaborate de un colectiv de specialiști sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Ele au valoare strict istorică, reflectând nivelul de informare și ideologia epocii în care au fost redactate. NOU!

cimec Proiectul pentru raţionalizarea sistemului de evidenţă din activitatea muzeelor, 1976. Formularele cuprinse în acest proiect au fost utilizate în muzee din România în ultimii 30 de ani. NOU!

cimec Vasile Ursachi, Muzeul de Istorie din Roman 50 de ani, editura Grafit, Bacău, 2007 (ediţie digitală 2009)

cimec Robii frumosului - Muzee şi colecţii săteşti din România, Muzeul Ţăranului Român, coord.: Carmen Mihalache, Editura MARTOR, Bucureşti, 2008. (pdf 37 mb)
      La realizarea acestui volum au colaborat cu înregistrări, transcrieri şi texte: Carmen Mihalache (coordonator), Magdalena Andreescu, Adrian Dimcea, Vladimir Manoliu, Rodica Marinescu, Maria Mateoniu, Costion Nicolescu, Ana Pascu, Adrian Petrechescu, Petre Popovăţ, Dan Turcu.

Arte interpretative

cimec Anaid Tavitian și Georgeta Mărtoiu. “Thalia ex Ponto la cumpănă de milenii” O istorie sentimentală a Teatrului dramatic constănțean (2 mai 1951 – 2 mai 2001)
     Editura Muntenia & Leda – 2001, i.s.b.n.: 973-9286-86-0, i.s.b.n. 973-8082-41-2, (pdf 75 MB), versiune .rtf ocr necorectat (3 mb)
“Ceea ce oferă publicului constănțean autorii “Thaliei ex Ponto la cumpănă de milenii” este, fără îndoială, cel mai complet demers teatrologic nu doar din arealul dobrogean ci la valoarea unui studiu național. Adevărate pagini de antologie teatrală, amintirile și mărturiile acestui consistent și valoros volum reconstituie cu fidelitate, secvențe de viață care înseamnă de fapt 50 de ani de teatru la Constanța”. (Dr. Aurelia Lăpușan)

Repertoriul şi stagiunile Teatrului de Stat Constanţa 1950-2010 în baza de date STAR de la CIMEC! 

cimec Mariana Voicu, Amintiri tăcute, Teatrul Naţional Mihai Eminescu" Timişoara 1945-2005, O istorie trăită, asumată şi evaluată in respectul adevărului
     Timişoara, Editura Brumar, 2006, (pdf 9 MB)
“Am trăit, incepand din 1971, in mod continuu, această istorie, profund implicată prin profesie in toate evenimentele, artistice şi neartistice, evenimente istorice ori economice, sociale ori civile, care au traversat-o. Amintiri tăcute este o reconstituire posibil subiectivă. Dar şi obiectivă, in acelaşi timp, in mod egal. Niciun eveniment trăit şi relatat, deci reflectat pe retina cuiva şi reprodus ulterior, nu poate pretinde obiectivitatea.”

Repertoriul şi stagiunile Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara 1945-2010 în baza de date STAR de la CIMEC! 

cimec Voicu, Mariana, Istoria Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" Timişoara 1945-2005: date cronologice, repere artistice, material iconografic, aparat critic, evaluari şi comentarii critice
     Timişoara, Editura Brumar, 2005, (pdf 286 MB), versiune .rtf ocr necorectat (4 mb)
“Mariana Voicu a scris o carte de referinţă despre teatrul românesc din Timişoara. Realizată în două masive tomuri, Istoria Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara şi Amintiri tăcute, ea vine în întâmpinarea specialistului dornic de informare corectă şi detaliată asupra vieţii unei instituţii de vârf a oraşului şi a României. Aşa cum a fost gândită, cartea este deopotrivă un instrument în mâna pasionatului spectator, dar şi a oricărui cititor interesat să afle ce anume s-a întâmplat cu adevărat memorabil în arta timişoreană în perioada postbelică. Mai este încă ceva foarte important ce rezultă dintr-o semenea întreprindere dedicată recuperării unui segment al trecutului Timişoarei: evidenţierea remarcabilei moşteniri de creaţie românească ce merită şi trebuie să fie recunoscută ca parte integrantă a patrimoniului cultural al României. Acestea sunt argumentele care au îndreptăţit aplecarea Marianei Voicu spre o amplă şi binevenită restituţie ştiinţifică şi literară. ” Victor Neumann

Ultima actualizare:
Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 1996-2010.