In numele Tatălui, si al Fiului, si al Sfântului Duh. Amin.