Lucrarea (teză de doctorat) reprezintă un studiu de istorie comparată privind structurile sociale ale ţărănimii româneşti şi europene între secolele X-XVIII, cu accent pe sistemele de proprietate şi rudenie, o perspectivă de ansamblu asupra evoluţiei ţărănimii. După 1989, nu s-a mai făcut un asemenea studiu comparativ, care încearcă o sinteză, o perspectivă de ansamblu, asupra evoluţiilor sociale ale ţărănimii. Autoarea s-a oprit asupra problematicii proprietăţii, a legăturii indisolubile dintre ţărănime şi proprietate, precum şi asupra instituţiilor şi structurilor sociale din Ţările Române şi Europa medievală.


328 pagini
ISBN 978-973-7930-27-9
Preţ: 21,62 lei