Lucrarea își propune să prezinte pentru prima dată în limba română principalele standarde de date, metadate și recomandări de catalogare, cu alte cuvinte, principalele norme, instrucţiuni şi recomandări la nivel internaţional, european şi naţional care guvernează domeniul documentării patrimoniului cultural şi care trebuie să fie incluse în orice proiect de inventariere sau aplicaţie informatică privind bunurile culturale, la nivel instituţional, local, naţional sau internaţional. Aceste reglementări se referă deopotrivă la patrimoniul fizic, documentat pe suport clasic sau digital, cât şi la patrimoniul digital (obținut în urma unor operaţiuni de digitizare, de exemplu fişiere cu documente şi imagini scanate, cât şi produs nemijlocit în mediu digital, cum ar fi hărţile și imaginile nativ digitale).


134 pagini
ISBN 978-973-7930-26-2
Preţ: 12,95