Volumul conţine Registrul experţilor şi Registrul conservatorilor şi restauratorilor acreditaţi de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (până în sept. 2009) - 1067 de persoane cu expertiză în domenii ale patrimoniului cultural naţional mobil, care îşi desfăşoară activitatea în muzee, biblioteci, filiale ale Academiei Române, unităţi de cult, direcţii judeţene pentru cultură-culte-patrimoniu, institute de cercetare sau universităţi. Informaţiile cuprinse în registru pentru fiecare expert sunt: nume, prenume, profesia sau funcţia, registrul, numărul şi data atestatului, domeniul şi subdomeniul de patrimoniu pentru care a fost atestat ca expert. Prezentarea este făcută alfabetic, pe nume, cu un index pe judeţe şi unul pe domenii de patrimoniu. Am anexat deasemeni o listă cu adrese de contact instituţionale, ca un prim pas în contactarea expertului.


182 pagini
ISBN 978-973-7930-20-0
Preţ: 10,00 lei