HOME

CENTRUL NAŢIONAL DE ARTĂ „TINERIMEA ROMÂNĂ” DIN BUCUREŞTI

Înfiinţată în anul 1878, Societatea „Tinerimea Română” a avut drept scop descoperirea şi promovarea tinerilor talentaţi, din diverse domenii de activitate (muzică, dans, poezie, istorie, desen etc.). Ea şi-a avut sediul în clădirea situată în str. Gutenberg nr.19, clădire ce a fost inaugurată în anul 1927 şi în care îşi desfăşoară astăzi activitatea Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română”.

În anul 1948 societatea a fost transformată în Ansamblul Artistic al Tineretului, iar din august 1991 i s-a schimbat denumirea în „Tinerimea Română” - Centrul Naţional de Cultură. Prin Hotărârea Guvernului nr.527/ 04.09.1992 a primit denumirea „Tinerimea Română” – Centru de Cultură.

Din documentele vremii reiese că la manifestările artistice prezentate de-a lungul anilor de Societatea „Tinerimea Română” au participat personalităţi marcante ale culturii româneşti:Barbu Ştefănescu Delavrancea, Octavian Goga, George Enescu.
În perioada modernă, la Ansamblul Artistic al Tineretului s-au afirmat nume sonore ale artei muzicale şi dramatice din România: George Constantin, Silvia Popovici, Nicolae Herlea, Marin Constantin.

In prezent Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” este o instituţie de spectacole şi turnee artistice şi are următoarea structură:

  • Corul de cameră „Preludiu” alcătuit din 30 de corişti, dirijat de Voicu Enachescu;
  • Orchestra de cameră „Philarmonia” având în componenţă 18 instrumentişti, condusă de Nicolae Iliescu;
  • Trupa de balet „Orion” alcătuită din 12 balerini, sub îndrumarea coregrafului Sergiu Anghel;
  • Ansamblul folcloric „Cununa Carpaţilor” alcătuit din 10 perechi de dansatori îndrumaţi de coregraful Viorel Cioacă;
  • Orchestra de muzica populară formată din 10 instrumentişti sub bagheta lui Gheorghe Popa.
    Secţia de muzică uşoara (pop) este reprezentată de soliştii: Monica Anghel, Silvia Dumitrescu, Dan Spătaru, Dan Dimitriu şi Daniel Robu.

Text oferit de instituţie, 1998

[Centre de Cultură (Cultural Centres)]
Copyright: cIMeC 1996--