INTERNATIONAL SOCIETY FOR CONTEMPORARY MUSIC (ISCM)

RAPORT ANUAL SNR-SIMC 2008-2009

Diseminarea valorilor muzicale contemporane, cu precădere româneşti, în România şi peste hotarele ei, a continuat să fie şi în perioada 2008-2009 unul dintre cele mai importante obiective ale Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC).

În acest sens, SNR-SIMC a conceput şi organizat ediţia a 4-a a Festivalului internaţional MERIDIAN – Zilele SNR-SIMC (Bucureşti, 8-12 decembrie, 2008), în colaborare cu: Ministerul Culturii şi Cultelor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România); co-organizatori: Societatea Română de Radiodifuziune, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Muzeul Naţional „George Enescu”, Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română”, Asociaţia Română a Femeilor în Artă (ARFA), parteneri media fiind: Radio România Muzical, Radio România Cultural, Actualitatea Muzicală, Contemporary Music-Romanian Newsletter (publicaţie în limba engleză editată de SNR-SIMC şi de Centrul de Informare asupra Muzicii Contemporane), Institutul de Memorie Culturală (cIMeC). Ediţia din 2008 a Festivalului - care şi-a păstrat genericul Puncte cardinale - a inclus în programele sale de concert opus-uri contemporane dintre cele mai recente semnate de compozitori din: Franţa, Slovenia, Polonia, Italia, Coreea de Sud, România, Bulgaria, Letonia, Croaţia, Israel, Turcia, S.U.A., Spania, Rusia, Uzbekistan, Australia, Japonia, Canada, Estonia. Au fost prezenţi pe afişele Festivalului MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC din 2008 interpreţi de recunoscută valoare şi formaţii consacrate de muzică contemporană din ţară şi din străinătate: Trio PROmoZICA (Franţa/România), saxofonistul francez Daniel Kientzy, Ansamblul MD 7 (Slovenia), pianistul bulgar Dimitar Tsanev, Ansamblul Archaeus, Ansamblul devotioModerna, mezzo-soprana Elmira Sebat, Ansamblul Xenia (Italia), Grupul Inter-Art, The Basso Moderno Duo (S.U.A.), Ansamblul Traiect, Ansamblul Profil şi Grupul „U:” (Estonia). Ediţia din 2008 a Festivalului a inclus şi două video-opere semnate de Liana Alexandra şi Şerban Nichifor. Au avut loc loc, de asemenea, lansări de CD, de carte muzicală şi partituri contemporane, amfitrioni fiind Valentina Sandu-Dediu, muzicolog şi compozitoarea Carmen Cârneci, directoarea Editurii Muzicale.

SNR-SIMC a fost co-organizator al Festivalului internaţional Săptămâna Muzicii Contemporane – ediţia a 18-a (Bucureşti, 23-30 mai 2008) şi organizator, împreună cu UCMR şi Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, al ediţiei a 19-a a Festivalului Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi (Bucureşti, 23-30 mai 2009).

A continuat în această perioadă actualizarea periodică a website-ului oficial (http://www.cimec.ro/Muzica/SNR/default.htm) (în română şi în engleză) al SNR-SIMC, în colaborare cu Institutul de Memorie Culturală al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (CIMEC).

Delegaţi ai SNR-SIMC au participat la Festivalul ISCM World Music Days din Vilnius (Lituania) şi la Adunările Generale ale ISCM organizate în cadrul festivalului respectiv.

Au fost organizate concerte de muzică contemporană de către SNR-SIMC, sau în colaborare cu instituţii, asociaţii, fundaţii din ţară şi din străinătate sau cu centre culturale străine din Bucureşti.

Au apărut articole de presă, au fost realizate emisiuni de radio şi de televiziune de promovare a muzicii româneşti şi de cunoaştere a valorilor muzicale contemporane. Compozitorul George Balint, membru în Comitetul Executiv al SNR-SIMC, a continuat să realizeze şi în 2008, la Radio România Cultural, emisiunea radiofonică lunară dedicată muzicii noi.

A fost asigurată plata regulată a cotizaţiei anuale a SNR-SIMC către International Society for Contemporary Music (ISCM).

A continuat primirea de noi membri în SNR-SIMC: compozitorii Petre-Marcel Vârlan, Gabriel Mălăncioiu şi Camelia Anca Sârbu, Olguţa Lupu, muzicologi.

Au apărut numerele 6/2006 şi 7/2007 ale Buletinului informativ în limba engleză al SNR-SIMC: Contemporary Music – Romanian Newsletter.

Membri ai SNR-SIMC au fost directori artistici ai ediţiei din 2008 a Festivalului internaţional Săptămâna Muzicii Contemporane: compozitorii Liviu Dănceanu şi Dan Dediu şi ai ediţiei din 2009 a Festivalului Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi: compozitorii Doina Rotaru şi Sorin Lerescu.
Juriul internaţional al Festivalului ISCM World Music Days 2009 Suedia, a selecţionat, din partea SNR-SIMC, lucrarea SPECTACLE pour un INSTANT de Octavian Nemescu.
Un alt opus românesc, Chant du sommeil, de Diana Rotaru, membră a SNR-SIMC, a fost selecţionat în acelaşi festival din partea ARFA (Asociaţia Română a Femeilor în Artă). Între SNR-SIMC şi ARFA există din 2004 un protocol de colaborare, în vederea promovării muzicii contemporane româneşti în ţară şi în străinătate.

Miercuri, 2 iunie 2009, a avut loc în Bucureşti, Adunarea Generală a Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC). Cu acest prilej compozitorul Sorin Lerescu a fost reales în funcţia de preşedinte. În noul Comitet Executiv al SNR-SIMC au fost realeşi compozitorii: Dan Dediu, Doina Rotaru, Carmen Cârneci şi George Balint.

Au fost trimise, din partea SNR-SIMC, 6 lucrări semnate de compozitori români contemporani, pentru a fi selecţionate de juriul internaţional al Festivalului ISCM WNMD 2010 din Sydney, Australia.

În perioada următoare vom continua identificarea celor mai potrivite modalităţi de promovare a muzicii contemporane româneşti în România şi în lume. Vom organiza o nouă ediţie a Festivalului internaţional MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC şi vom edita un nou număr al Buletinului informativ în limba engleză al SNR-SIMC: Contemporary Music – Romanian Newsletter. Vom încerca să stabilim şi să dezvoltăm contacte cu secţiunile şi membrii asociaţi ai ISCM, cu alte organizaţii şi instituţii cu profil muzical, cu personalităţi componistice din alte ţări, racordând astfel muzica românească la valorile muzicale contemporane.

Sorin Lerescu, președinte