INTERNATIONAL SOCIETY FOR CONTEMPORARY MUSIC (ISCM)

RAPORT ANUAL SNR-SIMC 2007-2008

În perioada 2007-2008 SNR-SIMC a desfăşurat o intensă activitate de promovare a muzicii româneşti contemporane în ţară şi în străinătate, menţinând şi dezvoltând totodată contacte şi schimburi de informaţii în domeniul muzicii contemporane cu secţiuni membre ale ISCM, cu organizaţii şi instituţii din România şi din străinătate implicate în promovarea valorilor muzicale contemporane.

Prezentăm în continuare, succint, în cuprinsul acestui raport, activitatea Secţiunii române de muzică contemporană – care funcţionează în cadrul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, instituţie care îi acordă un sprijin constant şi decisiv în realizarea proiectelor sale:
– conceperea şi organizarea ediţiei a 3-a a Festivalului Internaţional MERIDIAN – Zilele SNR-SIMC (Bucureşti, 10-14 decembrie 2007), cu sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniul Naţional şi al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

– SNR-SIMC a fost co-organizator al Festivalului Internaţional Săptămâna Muzicii Contemporane – ediţia a 17-a (Bucureşti, 23-30 mai 2007).

– actualizarea periodică a website-ului oficial (http://www.cimec.ro/Muzica/SNR/default.htm) (în română şi în engleză) al SNR-SIMC, în colaborare cu Institutul de Memorie Culturală al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (CIMEC).

– participarea delegaţilor SNR-SIMC la Festivalul 2007 ISCM-ACL World Music Days Hong Kong şi la Adunările Generale ale ISCM organizate în cadrul festivalului respectiv.

– organizarea de concerte de muzică contemporană de către SNR-SIMC sau în colaborare cu instituţii, asociaţii, fundaţii din ţară şi din străinătate sau cu centre culturale străine din Bucureşti.

– articole de presă, de radio şi televiziune de promovare a muzicii româneşti şi de cunoaştere a valorilor muzicale contemporane. În acest context trebuie menţionată emisiunea radiofonică lunară Noi CD-uri apărute la Centrul de Informare asupra Creaţiei Contemporane din cadrul SNR-SIMC, realizată doi ani consecutiv, la Radio România Cultural, de către colegul nostru, compozitorul George Balint, membru în Comitetul Executiv al SNR-SIMC.

– plata regulată a cotizaţiei anuale a SNR-SIMC către International Society for Contemporary Music (ISCM) cu sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

– trimiterea în fiecare an a 6 lucrări româneşti pentru a fi selecţionate de juriile internaţionale ale Festivalurilor ISCM WMD din Hong Kong (2007), Vilnius (2008).

– apariţia dublului CD Romanian Music Today – vol. II, proiect al SNR-SIMC, realizat în colaborare cu Editura Muzicală.

– organizarea la sediul Secţiunii Naţionale a „Cenaclurilor SNR-SIMC“ dedicate prezentării creaţiei muzicale româneşti contemporane.

– primirea de noi membri în SNR-SIMC în perioada 2007-2008: compozitorii Adrian Enescu, Laurenţiu Beldean, Ana Szilagyi, Mihai Măniceanu; Petruţa Măniuţ, muzicolog.

– juriul internaţional al Festivalului ISCM World Music Days/Gaida 2008 Vilnius, Lituania a selecţionat, din partea SNR-SIMC, lucrarea Shakti, concerto for saxophone and chamber orchestra, de Diana Rotaru, opus care a fost interpretat în cadrul Festivalului, pe 27 octombrie, de către Orchestra Lituaniană de Cameră, dirijată de Robertas Šervenikas. Lucrarea Dianei Rotaru a primit cu acelaşi prilej şi Premiul ISCM-IAMIC 2008.

În perioada următoare ne propunem:
– să organizăm o nouă ediţie a Festivalului MERIDIAN – Zilele SNR-SIMC;
– să continuăm tipărirea Buletinului informativ în limba engleză al SNR-SIMC: Contemporary Music – Romanian Newsletter ;
– să continuăm demersurile pentru realizarea dublului CD Romanian Music Today – vol. III, proiect iniţiat şi realizat de SNR-SIMC;
– să promovăm proiecte de colaborare cu alte secţiuni ale ISCM, cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale, în vederea promovării valorilor muzicale contemporane, cu precădere româneşti.

Sorin Lerescu, președinte