Adunarea Generală a ISCM (International Society for Contemporary Music)
Stuttgart – Germania, 2006

Rapoartele secţiunilor naţionale

SNR-SIMC Raport (2005-2006)

Secţiunea Naţională Română a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC), înfiinţată în anul 1925 de către Societatea Compozitorilor Români, reuneşte nume importante de compozitori şi muzicologi, din toate generaţiile, având ca scop promovarea muzicii româneşti şi dialogul ei cu alte culturi muzicale.

Secţiunea Naţională Română a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC) a continuat să desfăşoare în perioada 2005-2006, o serie întreagă de activităţi de promovare a valorilor muzicii contemporane în România şi în străinătate. Concerte, festivaluri, editări de CD-uri şi de carte muzicală, emisiuni de radio şi televiziune, contacte între muzicieni români – compozitori, muzicologi şi interpreţi – şi colegii lor din diferite ţări, au întregit paleta de preocupări, pe care SNR-SIMC a avut-o permanent în vedere în acest interval de timp.

Festivalul „ISCM World New Music Days” din Croaţia şi cea de-a 23 ediţie a „Bienalei de la Zagreb” (15-24 aprilie, 2005) au programat trei lucrări semnate de compozitori români membri ai SNR-SIMC: Ostinato de Nicolae Brânduş, opus selecţionat din partea SNR-SIMC, 5 Vitralii de Doina Rotaru şi Sematerion-Toaca de Carmen Maria Cârneci.

În urma unei licitaţii de proiecte organizată de Ministerul Culturii şi Cultelor în prima parte a anului 2005, SNR-SIMC a primit finanţare pentru proiectul dublului CD: „Muzica românească azi” („Romanian Music Today”), partener de proiect fiind Asociaţia Pro Contemporania condusă de Irinel Anghel, membră a SNR-SIMC. Cele două CD-uri cuprind opus-uri camerale şi simfonice semnate de 10 compozitori români contemporani: Sorin Lerescu, Octavian Nemescu, Ulpiu Vlad, Irinel Anghel, Doina Rotaru (vol. I), Călin Ioachimescu, George Balint, Liviu Dănceanu, Mihaela Stănculescu-Vosganian, Dan Dediu (vol. II).

Luni, 27 iunie 2005, a avut loc Adunarea Generală a Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC). Cu acest prilej compozitorul Sorin Lerescu a fost reales în funcţia de preşedinte. În noul Comitet Executiv al SNR-SIMC au fost aleşi compozitorii: Doina Rotaru, Carmen Maria Cârneci, George Balint şi Dan Dediu. Totodată, Adunarea Generală a aprobat cererile de intrare în rândurile membrilor SNR-SIMC ale compozitorilor Adina Dumitrescu şi Laurenţiu Gondiu.

În această perioadă s-au desfăşurat mai multe festivaluri conduse, în calitate de directori artistici, de membri ai Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană. Compozitorii: Carmen Maria Cârneci – Festivalul internaţional „Săptămâna Muzicii Contemporane”, Bucureşti (2005, 2006); Ana Maria Avram, Iancu Dumitrescu – festivalurile „Acousmania”, Bucureşti şi „Musica Nova”, Ploieşti (2005, 2006); Liviu Dănceanu – festivalurile "Archaeus", Bucureşti şi "Zilele Muzicii Contemporane", Bacău (2005, 2006); Dan Dediu – Festivalul "Profil", Bucureşti (2005); Mihaela Stănculescu-Vosganian şi Irinel Anghel – Festivalul "MultiSonicFest", Bucureşti (2005); Irinel Anghel – Festivalul "Muzica X", Bucureşti (2006).

Între 18-21 decembrie 2005 a avut loc la Bucureşti prima ediţie a Festivalului Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană: "ZILELE SNR-SIMC". Festivalul a fost organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Secţiunea Naţională Română a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană, alături de Societatea Română de Radiodifuziune, Radio România Muzical "George Enescu", Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română". Partenerii media ai acestei prime ediţii au fost: TVR Cultural, Televiziunea SENSO, Actualitatea Muzicală, Contemporary Music – Romanian Newsletter (publicaţie în limba engleză editată de SNR-SIMC şi de Centrul de Informare asupra Muzicii Contemporane). Direcţia artistică a festivalului a fost asigurată de Comitetul Executiv al SNR-SIMC. Programul festivalului a inclus o lansare de carte – două volume semnate de Livia Teodorescu-Ciocănea – şi de CD ("Romanian Music Today"), un workshop, concerte susţinute de ansambluri româneşti consacrate de muzică contemporană: TRAIECT, ARCHAEUS, GAME ca şi debutul concertistic al Ansamblului "devotioModerna". Invitatul special al Festivalului a fost celebrul saxofonist francez Daniel Kientzy. În Studioul "Alfred Alessandrescu" al Societăţii Române de Radiodifuziune, în sala "George Enescu" a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti şi la Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română" au fost prezentate publicului lucrări contemporane româneşti precum şi opus-uri din: Elveţia, Franţa, Portugalia, Bulgaria, Ucraina, Coreea de Sud, multe dintre ele în primă audiţie absolută sau românească.

Compozitorii Doina Rotaru, Octavian Nemescu, Sorin Lerescu, Mihaela Stănculescu-Vosganian, Maia Ciobanu, Dan Dediu, Liviu Dănceanu şi muzicologul Loredana Baltazar au fost invitaţi de către Radio România Muzical "George Enescu", partener important al SNR-SIMC, să realizeze emisiuni despre diferite culturi muzicale reprezentate de Secţiunile Naţionale ale Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană.

Posturile de radio şi de televiziune: Radio România Muzical "George Enescu", Radio România Cultural, TVR Cultural şi TvRM au programat emisiuni de muzică contemporană, printre realizatori sau invitaţi numărându-se compozitori şi muzicologi membri ai SNR-SIMC: Valentina Sandu-Dediu, Adrian Iorgulescu, Cornel Ţăranu, Carmen Stoianov, Irinel Anghel, Mihaela Stănculescu-Vosganian, Sorin Lerescu, Maia Ciobanu, Petru Stoianov, Valentin Petculescu, Petru Stoianov, Mihaela Marinescu, George Balint, Carmen Maria Cârneci, Dan Voiculescu, Doina Rotaru, Iancu Dumitrescu, Ana Maria Avram, Despina Petecel-Theodoru.

În acelaşi context, al dezvoltării contactelor cu colegii din alte ţări, se înscrie şi participarea compozitorului Sorin Lerescu, preşedinte al SNR-SIMC, la "Întâlnirea Centrelor de Informare asupra Muzicii Contemporane din Balcani", care a avut loc la Tirana (Albania), între 1-4 decembrie 2005, în organizarea Secţiunii Albaneze a ISCM.

În 2005, au apărut – cu sprijinul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România – numerele 3 şi 4 ale publicaţiei în limba engleză Contemporary Music – Romanian Newsletter, editată de SNR-SIMC şi de Centrul de Informare asupra Muzicii Contemporane.
În mai 2006 a apărut în Germania, la Editura PFAU din Saarbrücken, volumul Rumänische Musik nach 1944 by Valentina Sandu-Dediu.

SNR-SIMC a trimis 6 lucrări la Festivalul "ISCM World New Music Days" 2006 Stuttgart pentru selecţia internaţională. Din păcate, nicio lucrare dintre cele trimise prin SNR-SIMC, nu a fost selecţionată cu toate că România va fi reprezentată de o lucrare a colegei noastre Mihaela Stănculescu-Vosganian, membră a SNR-SIMC, trimisă însă prin Asociaţia Română a Femeilor în Artă (ARFA), asociaţie parteneră a SNR-SIMC.

Nu putem încheia acest raport fără să menţionăm şi să apreciem sprijinul constant şi benefic pe care ni-l acordă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi Ministerul Culturii şi Cultelor din România în ceea ce priveşte realizarea proiectelor noastre de promovare a muzicii contemporane, cât şi plata anuală la ISCM a cotizaţiei noastre de membri.

Sorin LERESCU președinte