Adunarea Generală a ISCM (International Society for Contemporary Music)
Croaţia 2005

Rapoartele secţiunilor naţionale

SNR-SIMC Raport (2004-2005)

Principalul obiectiv al Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC) este să promoveze muzica contemporană în România şi în străinătate prin contacte fructuoase cu instituţii, fundatii, asociaţii, organizaţii româneşti şi Secţiuni Naţionale ale Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (International Society for Contemporary Music - ISCM).
Comitetul Executiv al SNR-SIMC – ales în 4 iunie 2003 – îi include pe compozitorii:Sorin Lerescu (Preşedinte), Doina Rotaru, Irinel Anghel, George Balint şi Dan Dediu.

Compozitorii Cornelia Tăutu, Valentin Petculescu, Cristian Lolea, Cătălin Creţu au devenit recent membri ai SNR-SIMC.

SNR-SIMC este o ramură a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR), care este şi principalul sponsor al organizaţiei noastre.

In ceea ce priveşte proiectele muzicale, SNR-SIMC colaborează în principal cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti.
Alţi parteneri importanţi sunt: Societatea Română de Radiodifuziune, TVR Cultural, TvRM, ARFA, Muzeul Naţional "George Enescu", precum şi organizaţii şi instituţii culturale străine din Bucureşti: Swiss Culture Programme Romania PRO HELVETIA/SDC, Goethe Institut Inter Nationes Bukarest, British Council, Institut Français de Bucarest, Instytut Polski, Istituto Italiano di Cultura, Ambasada Olandei.

SNR-SIMC întreţine, în acelaşi context, bune raporturi cu câteva organizaţii din străinătate cum sunt: Gaudeamus Foundation (Olanda), Ernst von Siemens Musikstiftung München (Germania), Monash University (Australia), Huddersfield University (Marea Britanie), City of Reykjavik, The Icelandic Ministry of Culture and Education (Islanda).

SNR-SIMC are o foarte bună colaborare cu ARFA (Asociaţia Română a Femeilor în Artă, condusă de Mihaela Vosganian), membru asociat al ISCM, în efortul comun de a promova muzica nouă românească în România şi peste hotare. Concerte, dezbateri despre muzica contemporană sunt organizate periodic de SNR-SIMC şi ARFA.

Trebuie, de asemenea, menţionat parteneriatul foarte bun care există între Secţiunea Naţională Română a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană şi Radio România Muzical "George Enescu", compozitoarea Doina Rotaru, membră a Comitetului Executiv al SNR-SIMC, fiind invitată în câteva emisiuni de radio să vorbească despre diferite culturi muzicale reprezentate de Secţiunile Naţionale ale ISCM. În acelaşi sens, se înscrie şi participarea compozitoarei Carmen Cârneci, delegat al SNR-SIMC, la "Întâlnirea Centrelor de Informare asupra Muzicii Contemporane din Balcani" care a avut loc la Tirana (Albania), între 9-12 decembrie 2004, în organizarea Secţiunii Albaneze a ISCM.

Lucrări de Irinel Anghel şi Mihaela Vosganian au fost incluse în programul Festivalului Mondial de Muzică Nouă al ISCM (ISCM World New Music Days) organizat în Elveţia, în noiembrie 2004. Secţiunea Naţională Română a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană a fost reprezentată de Sorin Lerescu, preşedinte, şi compozitoarele Mihaela Vosganian şi Irinel Anghel.

În toamna lui 2004 au fost organizate în România, de către membri ai SNR-SIMC, câteva festivaluri de muzică contemporană: Dan Dediu: Festivalulde Muzică Contemporană de Cameră Profil (Bucureşti), Mihaela Vosganian şi Irinel Anghel: MultiSonicFest (Trans-Fusion Kontakt) (Bucureşti), Liviu Dănceanu: Festivalul internaţional Archaeus (Bucureşti), Iancu Dumitrescu, Ana Maria Avram, Fred Popovici: Musica Nova (Ploieşti).

Sunt în curs de apariţie următoarele două numere (nr.3 şi nr.4) ale Buletinului informativ în limba engleză (Contemporary Music - Romanian Newsletter), editat de Secţiunea Naţională Română a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană şi Centrul de Informare asupra Muzicii Contemporane (din cadrul SNR-SIMC) şi finanţat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR), publicaţie care reflectă activităţile specifice ale membrilor SNR-SIMC.

Sorin Lerescu, președinte