HOME

COMUNICAT DE PRESĂ

Centrul Naţional al Dansului - Bucureşti organizează prima selecţie de programe şi proiecte în data de 14 aprilie 2006. Selecţia este adresată profesioniştilor care activează în domeniul dansului contemporan, persoane fizice sau juridice: coregrafi, dansatori, profesori, teoreticieni, critici, operatori culturali, fundaţii şi asociaţii de profil, alte entităţi cu activitate în domeniul dansului contemporan.

Dosarele de participare se depun într-un singur exemplar la secretariatul Centrului sau se trimit prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 10 aprilie 2006. Participanţii la selecţie sunt rugaţi să depună/trimită conţinutul dosarului de participare şi pe suport electronic (dischetă/CD).

Suma totală alocată
programelor/proiectelor pentru sesiunea I/2006 de selecţie este de 150.000 RON. Din suma totală, se alocă:
- 60 % (90.000 RON) pentru creaţii coregrafice originale;
- 20% (30.000 RON) pentru concepţie/producţie/organizare alte programe, proiecte, acţiuni şi evenimente (festivaluri, turnee, prezentări, cursuri, ateliere, proiecte de sensibilizare, conferinţe, laboratoare de cercetare, experimente, sesiuni de comunicare etc.);
- 10% (15.000 RON) pentru editare publicaţii de specialitate (reviste, cărţi, albume, CD-ROM-uri, DVD-uri, casete video şi alte materiale de informare);
- 10% (15.000 RON) pentru călătorii de studiu/cercetare şi participări la evenimente naţionale şi internaţionale de profil.

Informaţii privind condiţiile de concurs, procedurile de selecţie şi cele de acordare a sumelor pentru programele şi proiectele câştigătoare, formularele necesare şi un model de buget pot fi solicitate prin e-mail, la adresa office@cndb.ro sau pot fi descărcate de pe site-ul instituţiei: www.cndb.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: (021) 318 8676.
____________________________________

CENTRUL NAŢIONAL AL DANSULUI
adresa corespondenţă: OP 37, CP 26, sector 2, Bucureşti
locaţie: B-dul Nicolae Bălcescu nr. 2
(TNB, latura nordică - acces lângă Lăptăria Enache, etaj 3/4)

Tel: + 40 21 318 8676 / 319 7382
Fax: + 40 21 319 7206
E-mail: office@cndb.ro

Copyright: cIMeC