Smaranda OŢEANU-BUNEA, critic muzical Cronica muzicală on-line     HOME
O CARTE MAGICĂ
(Smaranda Oțeanu-Bunea, muzicolog – 13 noiembrie 2005)
În Anul Enescu, încă o carte închinată Maestrului! O carte magică! În primul rând pentru că este scrisă cu plecăciune pentru „George Enescu, un geniu al artei sunetelor” – aşa cum spune şi titlul, de către unul dintre cei mai mari muzicologi români, dr. Vasile Tomescu. Apoi, fiind ediţie bilingvă, (condiţii grafice excelente oferite de către Editura Institutului Cultural Român), poate fi citită de muzicieni, melomani de pretutindeni, chiar şi de cei care acum vor să se iniţieze, să afle date, detalii despre rolul şi locul lui Enescu în Istorie. Un document pe care marile biblioteci, universităţi, instituţii de prestigiu de pretutindeni, academii cu ştaif şi pretenţii, ar trebui urgent să o achiziţioneze şi să o pună la dispoziţie cititorilor. Nici un capitol nu este expediat cu vorbe frumoase, fiecare pagină înseamnă o severă, o prodigioasă documentare, deteminându-se parcă, înălţarea unei ample "simfonii" în care şi oaspeţii de onoare – de la compozitori români, străini, la interpreţi, cercetători celebrii... – îşi unesc vocile explicând de ce Enescu este una dintre marile personalităţi ale veacului, iar viaţa, opera lui (cum se întâmplă cu toţi creatorii de geniu din toate timpurile), vor fi pentru multe generaţii de-acum încolo, o carte deschisă.
Citiţi-o şi -mi veţi da dreptate!

Dr. Vasile Tomescu pledează şi convinge, cu argumentele cercetătorului, că George Enescu este fără îndoială un exponent strălucit al sintezelor Est-Vest, că universalitatea opusurilor enesciene nu poate fi judecată fără fantastica lume a universului specific, că nu poţi înţelege capodoperele enesciene dacă nu te strădui să parenterezi în conceptul numit „În caracter popular românesc”. Iar dacă studiile sunt mai complicate, filele despre Enescu în Franţa, Spania, Portugalia ş.a.m.d. sau fragmentele inedite de corespondenţă – dau culoare şi vivacitate volumului.

„George Enescu, un geniu al artei sunetelor”
– o lucrare – omagiu, o piesă de rezistenţă în muzicologia românească – şi pentru că are deschidere spre publicul larg – , o carte pe care colbul bibiotecilor nu o va acoperi. Este „declaraţia de suflet” a unui prestigios condei – dr. Vasile Tomescu – «despre cel pe care domnia sa îl numea „fiu al pământului românesc”, „paysan du Danube”, cum l-a identificat Occidentul, „geniu al expresivităţii”, cum l-a caracterizat presa americană, Enescu este fructul zămislit în aria spiritualităţii româneşti».
Copyright: cIMeC – 2005