Loredana BALTAZAR, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
CONTRASTE
(Loredana Baltazar, 7 septembrie 2007)
Arhitecturată atent, precum toate celelalte apariții în public anterioare celei de față, evoluția trio-ului „Contraste” s-a axat pe un repertoriu complex ce acoperă o arie stilistică de varii orientări cu posibilitatea, însă, de a se încadra într-un „rondo” formal.

Surprinzător și incitant, totodată, am remarcat congruența câtorva intenții componistice – la nivel conceptual – privind trimiterile la diferite opusuri celebre ori la surse folclorice, generatoare de o atmosferă aparte. Dacă Dies Diem Docet a Violetei Dinescu preia un fragment din Anii de pelerinaj (F. Liszt), trio-ul Maiei Ciobanu, Contraste apropiate, și La Belle Indiference de Irinel Anghel pornesc, ca temă de reflecție, de la sonate beethoveniene pentru pian (!): „Waldstein” și, respectiv, „Patetica”, pe care le „comentează” și tratează componistic din perspective diferite, Motivele Transilvane ale lui Corneliu Dan Georgescu și Grădina japoneză a Doinei Rotaru vizează – după cum sugerează și titlul – apartenența la un anumit specific etnic.

Remarcabil, din acest punct de vedere, apare rolul celor trei instrumentiști, implicați cu trup și suflet în actul interpretativ, atât la nivelul pieselor deja enunțate cât și la cel al lucrărilor lui Eugen Wendel (Triaul) și Lucian Mețianu (Sonata pentru pian) – ce exploatează din plin resursele timbrale și disponibilitățile tehnice ale flautistului Ionuț Bogdan Ștefănescu, pianistului Sorin Petrescu și percuționistului Doru Roman.

La antipod, „Hyperion” condus de Iancu Dumitrescu se identifică unei tipologii sonore definite în termeni estetici proprii, repertoriul propus fiind înscris, predominant, pe o traiectorie comună.

Am auzit în seara de 6 septembrie, în interpretarea acestei formații (ancorate, ca predilecție a ambitusului instrumentelor utilizate, în zona timbrurilor grave), pagini elaborate nu doar pentru ansamblu și sunete asistate de computer (de către tânărul compozitor Petru Teodorescu – Tractatus, alături de Iancu Dumitrescu – Erruption și Ana Maria Avram – Voices and Winds of the desert) ci și pentru corn și bandă (Lamento de Ulpiu Vlad – solist Ion Luca), căutând să exprime cît mai pregnant sugestivitatea titlurilor (prin demersuri explozive care cultivă stările extreme – la primii 3 autori, dar și prin proiecția unui univers sensibil, profund interiorizat – la Ulpiu Vlad).
Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2007