HOME

CONTRASTE...
(Loredana Baltazar, 7 septembrie 2007)

Arhitecturată atent, precum toate celelalte apariţii în public anterioare celei de faţă, evoluţia trio-ului „Contraste” s-a axat pe un repertoriu complex ce acoperă o arie stilistică de varii orientări cu posibilitatea, însă, de a se încadra într-un „rondo” formal. Surprinzător şi incitant, totodată, am remarcat congruenţa câtorva intenţii componistice - la nivel conceptual - privind trimiterile la diferite opusuri celebre ori la surse folclorice, generatoare de o atmosferă aparte. Dacă Dies Diem Docet a Violetei Dinescu preia un fragment din Anii de pelerinaj (F. Liszt), trio-ul Maiei Ciobanu, Contraste apropiate, şi La Belle Indiference de Irinel Anghel pornesc, ca temă de reflecţie, de la sonate beethoveniene pentru pian (!): „Waldstein” şi, respectiv, „Patetica”, pe care le „comentează” şi tratează componistic din perspective diferite, Motivele Transilvane ale lui Corneliu Dan Georgescu şi Grădina japoneză a Doinei Rotaru vizează - după cum sugerează şi titlul - apartenenţa la un anumit specific etnic. Remarcabil, din acest punct de vedere, apare rolul celor trei instrumentişti, implicaţi cu trup şi suflet în actul interpretativ, atât la nivelul pieselor deja enunţate cât şi la cel al lucrărilor lui Eugen Wendel (Triaul) şi Lucian Meţianu (Sonata pentru pian) - ce exploatează din plin resursele timbrale şi disponibilităţile tehnice ale flautistului Ionuţ Bogdan Ştefănescu, pianistului Sorin Petrescu şi percuţionistului Doru Roman.

La antipod, „Hyperion” condus de Iancu Dumitrescu se identifică unei tipologii sonore definite în termeni estetici proprii, repertoriul propus fiind înscris, predominant, pe o traiectorie comună. Am auzit în seara de 6 septembrie, în interpretarea acestei formaţii (ancorate, ca predilecţie a ambitusului instrumentelor utilizate, în zona timbrurilor grave), pagini elaborate nu doar pentru ansamblu şi sunete asistate de computer (de către tânărul compozitor Petru Teodorescu - Tractatus, alături de Iancu Dumitrescu - Erruption şi Ana Maria Avram - Voices and Winds of the desert) ci şi pentru corn şi bandă (Lamento de Ulpiu Vlad - solist Ion Luca), căutând să exprime cît mai pregnant sugestivitatea titlurilor (prin demersuri explozive care cultivă stările extreme - la primii 3 autori, dar şi prin proiecţia unui univers sensibil, profund interiorizat - la Ulpiu Vlad).


cIMeC 2007