Loredana BALTAZAR, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
TRAFFIC STRINGS la „Seasons Rendezvous”
(Loredana Baltazar, 14 martie 2012)
Traffic Strings Trafic de epoci, trafic de stiluri, trafic de autori, trafic de timbruri, trafic de nuanțe, trafic de ritmuri, trafic de sunete... Traffic Strings, în Studioul de concerte „Mihail Jora”... Explorând, la început de primăvară, Anotimpurile, sursa comună de inspirație a unor compozitori atât de diferiți: Antonio Vivaldi și Astor Piazolla.

Intrând în „carnea” muzicii și navigând cu lejeritate în timp și spațiu, cei opt „Traficanți” (Liviu Ailincăi și Viorel Bustean – vioară, Lucian Moraru – violă, Florin Mitrea – violoncel, Săndel Smărăndescu – contrabas, Ștefan Negură – nai, Fernando Mihalache – acordeon, Iulian Neculache – pian) ne-au propus, de data aceasta, o punte ce leagă tărâmuri sonore într-o rostire instrumentală inedită, orchestrată de fondatorul grupului, Lucian Moraru: De ce inedită? Pentru că „Seasons Rendezvous” este, în fond, nu doar o banală reunire, pe afișul de concert, a celor mai prețuite opusuri aparținând unor „monștri sacri” ai componisticii universale, ci chiar rezultatul unor căutări artistice pe cât de sintetice, pe atât de originale.

Am urmărit, în cadrul Festivalului „Enescu”, o parte din rafinații muzicieni care compun Traffic Strings alăturându-se unor personalități de renume internațional precum Missa Johnouchi ori Gustavo Beytelmann, în recitalurile susținute de aceștia; topindu-și intervențiile într-un creuzet multicultural, „Traficanții” și-au pus amprenta expresivă asupra rezultatului fonic (era vorba, în fond, de o „Muzică a Lumii” – ca rezultat al unei comuniuni spirituale ce punea într-o nouă lumină originalitatea grundului tradițional). „Seasons Rendezvous” reprezintă, însă, o cu totul altfel de sinteză sonoră, bazată pe întrepătrunderea celor două cunoscute cicluri de Anotimpuri în aranjamentul instrumental particularizat al lui Lucian Moraru care oferă naiului un surprinzător și privilegiat rol solistic (asumat cu stălucire de către Ștefan Negură).

Intercalarea componentelor celor două suite instrumentale a amplificat dimensiunea ciclică a fiecărei construcții în parte, extinzând-o la nivelul unui arc multiplicat peste timpuri. Impresionantă apare, în acest sens, propria argumentare emoțională a palierelor stilistice, Traffic Strings propunându-și să se situeze, succesiv, în postura muzicianului baroc și în cea a interpretului contemporan care-și asumă convingător coordonatele sensibile ale epocii pe care o reprezintă. Dincolo de tentația subtilă a exprimării virtuoze, evoluția ansamblului a impresionat prin omogenitatea empatică a intențiilor, prin iradianta implicare afectivă, prin personalizarea ambianțelor stilistice

Tangoul argentinian din Estaciones portenas în coperțile baroce ale Iernii vivaldiene a avut savoarea unei aventuri pasionale într-un castel de ev mediu; deschisă și închisă într-o încadratură picturală la lumina intimă a lumânărilor, povestea acestei aventuri transcende simpla istorie a unor stiluri, grație firescului celor care au spus-o.... Explorând, la început de primăvară, Anotimpurile... Traffic Strings.
Copyright: cIMeC 2012