Grigore CONSTANTINESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME


Festivalul „CHEI”, vocație și prestigiu (II)
(Grigore Constantinescu – 9 aprilie 2017)


După inaugurare, Festivalul a început derularea momentelor săptămânii cu un ansamblu coral oaspete – Corul de Cameră „Preludiu”, ctitorit de maestrul Voicu Enăchescu. Coraliștii marchează acum o „vârstă” considerabilă, prin împlinirea a 45 de ani de existență a grupării artistice ce s-a dovedit capabilă a scrie istorie în viața noastră muzicală. Susținerea recitalului va fi urmată de numeroase alte programări concertante, menite să ilustreze ciclul aniversar până la sărbătorirea reperului istoric – 1 noiembrie 1972 – când tinerii artiști proveniți din formațiile Casei de Cultură a Studenților au susținut primul concert public al formației denumite „Preludiu”.

Întâlnirea a impresionat încă de la intrarea invitaților, veniți să cânte pentru prima oară pe podiumul Studioului de Concerte „George Enescu” al UNMB. Publicul a fost format din profesorii, studenții noștri și iubitori aii artei corale. A fost vorba de o confruntare cu maturitatea temporală a coralei, rezultat al unor experiențe interpretative remarcabile, reunind munca repetițiilor zilnice și prezențele scenice extrem de numeroase, în țară și peste hotare, sub gestul dirijoral al Maestrului Voicu Enăchescu. Pentru comentatorul acestui concert, toate componentele existențiale sunt deja cunoscute, reprezentând argumentele profesionalizării continue a membrilor „Preludiului” , această formație alcătuită inițial din amatori care s-au educat treptat, pregătind repetiții, concerte și turnee. După cuvântul de bun venit, rostit de doamna rector și de prorectorul UNMB, a urmat demonstrația interpretativă, conform programului repertorial bine gândit.

Ce cântă „Preludiu”? Asemenea unui vaporean care comandă prin gest traseul corabiei sale, dirijorul Voicu Enăchescu creează vraja sunetului potrivit, rimând cu detaliul ales pentru fiecare piesă de repertoriu. Autenticul istoric și stilistic ne-a condus prin cântec de la Evul Mediu la Baroc (Toinot, Marenzio, Monteverdi) dirijorul alegând sunete, expresii poematice, culorile ambientale necesare pentru a trece de la clasici spre romantici (Schubert, Bizet), sugestiile luminoase ale cântărilor religioase (Suceveanu, Chirescu), ajungând la poezia și lirismul muzical național, inspirat din folclor (Buciu). „Preludiu” a rotit imaginile caleidoscopice sonore, unind trecerea timpului cu motivele adevărurilor rostite și cântate, până la trecerea firească dincolo de pragul secolului XXI. Veritabilă lecție de muzicalitate, stil, disciplină, prezența coralei camerale și-a împlinit datoria față de melomani, toți laolaltă răsplătindu-i pe membrii „Preludiului” cu simbolicul succes oferit celor capabili să cucerească celebritatea. Există, în această privință, o identitate de ideal care, neîndoios, le condiționează istoria de până acum, ca și viitorul ei, sub privirea și temperamentul artistic plin de energie și forță ale Maestrului Voicu Enăchescu.

De la marile scene de teatru muzical și până la studiourile studențești de artă lirică, atractivitatea reprezentațiilor sub genericul Galelor de Operă nu scade cu nimic interesul acordat din partea interpreților și a publicului. Demonstrația a fost evidențiată în seara când un asemenea mod de reprezentare și-a arătat valoarea în lumea studenților și a publicului bucureștean, pornind de la miza lansării de noi talente interpretative și vocale. Prezentarea spectacolului, în compania orchestrei „Concerto”, la pupitru aflându-se, cu interes deplin, dirijorul Bogdan Vodă, a devenit un moment-eveniment. Cei care au cântat, îndrumați de sfatul maeștrilor, au invitat spectatorii să urmărească semnalele realizării unor viitoare cariere, în așteptarea lansării pe scene lirice. Programul „Galei de Operă” UNMB, pentru a treia seară a Festivalului „Chei” , a stabilit cu cei doisprezece participanți, studenți anul IV, masteranzi anii I și II, reperul competitivității, valabil de la debuturi până la confirmări. În preajma programărilor de examene, o asemenea verificare este esențială, prilejuind și opinia unei selecții obiective.

S-au oferit spre ascultare, în prima parte a concertului, arii de operetă, operă, cântate după criterii calitative medii, de remarcat fiind mezzo-sopranele Franciska Volsik, Emanuela Sălăjan, promisiunile sopranei Miruna Iancu, precum și confirmările valorice actoricești ale basului Ștefan Lamatic. Continuarea concertului spectacol, a cunoscut o ascensiune remarcabilă pentru soprane, Amelia Stoicescu și Andreea Blidariu solicitând publicului aplauze entuziaste. Este adevărat, acum, selecția valorică era decisivă, pentru vocea de mezzo-soprană (Cosmina Stancu), cele două remarcabile voci de tenor (mai mult aplaudat Paul Lungu, nu mai puțin apreciat Mihai Urzicana) și triumful vocal expresiv și scenic al unicului bariton din această Gală (Alexandru Constantin). Numind astfel „vedetele”, nu putem trece cu indiferență pe lângă maeștrii – dr. Bianca Manoleanu, dr. Cristina Soreanu, prof. asociat dr. Ionel Voineag, prof. asociat Georgeta Stoleriu și prof. asociat dr. Iulia Isaev. Un asemenea concert-spectacol răspândește renumele artei vocale românești, din care primele scene lirice ale țării pot culege roadele tradiției școlii noastre artistice de cânt.

Festivalul „Chei” nu este doar o sărbătoare anuală. Manifestarea deține „cheile”, de care depinde viitorul superb al ascensiunii vocaționale, dăruite tinerilor noștri artiști.

Copyright: cIMeC 2017