Grigore CONSTANTINESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME


Corul „Preludiu” invitat la Universitatea Națională de Muzică
(Grigore Constantinescu – 3 aprilie 2017)


După inaugurare, Festivalul „Chei”, organizat de UNMB, și-a început derularea momentelor săptămânii cu un ansamblu coral oaspete – Corul de cameră „Preludiu”, ctitorit de maestrul Voicu Enăchescu.

Coraliștii marchează acum o „vârstă” considerabilă, prin împlinirea a 45 de ani de existență a grupării artistice ce a scris istorie în viața noastră muzicală. Ideea recitalului are acest înțeles, căci va fi urmată de numeroase alte programări concertante, menite să ilustreze ciclul aniversar până la sărbătorirea reperului istoric de 1 noiembrie 1972, când tinerii artiști proveniți din formațiile Casei de Cultură a Studenților au susținut primul concert public al corului denumit „Preludiu”, acum patru decenii și jumătate.

Întâlnirea ne-a impresionat încă de la intrarea invitaților, pentru prima oară pe podiumul Studioului de Concerte „George Enescu” al UNMB. Pentru publicul format din profesorii, studenții noștri și iubitorii artei corale a fost vorba de o confruntare cu maturitatea temporală a formației, rezultatul unor experiențe interpretative remarcabile, munca repetițiilor zilnice, prezențele scenice extrem de numeroase, în țară și peste hotare, sub gestul dirijoral al Maestrului Voicu Enăchescu. Pentru comentatorul acestui concert, toate componentele existențiale sunt deja cunoscute, reprezentând argumentele profesionalizării continue a membrilor coraliștilor „Preludiului”. După cuvântul de bun venit, rostit de doamna rector și de prorectorul UNMB, a urmat demonstrația interpretativă, conform programului repertorial bine gândit.

Ce cântă „Preludiu”, această formație alcătuită inițial din amatori care s-au educat treptat, în repetiții, concerte și turnee, devenind profesioniști? Asemenea unui vaporean care comandă prin gest traseul corabiei sale, dirijorul Voicu Enăchescu creează vraja sunetului potrivit, rimând cu detaliul ales pentru fiecare piesă de repertoiu. Autenticul istoric și stilistic ne-a condus prin cântec de la Evul Mediu la Baroc (Toinot, Marenzio, Monteverdi) dirijorul alegând sunete, expresii poematice, culori ambientale pentru a trece de la clasici spre romantici (Schubert, Bizet), sugestiile luminoase ale cântărilor religioase (Suceveanu, Chirescu) ajungând la poezia și lirismul muzical național, inspirat din folclor (Buciu).

Caleidoscopul „Preludiului” a rotit imaginile sonore, unind trecerea timpului cu motivele adevărurilor rostite și cântate, până la trecerea firească dincolo de pragul secolului XXI. Veritabilă lecție de muzicalitate, stil, disciplină, prezența coralei camerale și-a împlinit datoria față de melomani, profesori, studenți, toți laolaltă răsplătindu-i pe membrii „Preludiului” cu simbolicul succes oferit celor capabili să cucerească celebritatea. Există, în această privință, o identitate de ideal care, neîndoios, condiționează istoria de până acum a acestui ansamblu, ca și viitorul ei, sub privirea și temperamentul artistic plin de energie și forță ale Maestrului Voicu Enăchescu.

Copyright: cIMeC 2017