Grigore CONSTANTINESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME


DINU SĂRARU – Darul timpului
(Grigore Constantinescu – 10 ianuarie 2017)


Maestrul Dinu Săraru este un învingător! Cine s-a aflat în preajma sa, în perioada ultimei jumătăți de veac, a fost îndemnat, de timp, realizări multiple și împrejurări fericite, să îl admire, dincolo de orice informație sau orice faptă, orice povestire. L-am văzut, ca arhitect al spiritualității noastre culturale, construind, cu un calm desăvârșit, cele mai neobișnuite arhitecturi culturale, cu o semeție liniștită, fără explicații, ocolișuri sau ezitări.

Întotdeauna, Maestrul Dinu Săraru are în fața sa o cauză, pentru care să lupte, un scop, pentru care să gândească, un ideal, pentru care să spere. Mereu înconjurat de oameni, niciodată un singuratic, mi se pare însă dificil să fii convins că înțelegi modul cum îi alege. Desigur, se citește în atitudinea sa maxima atenție cu care își ascultă înterlocutorul, solicitudinea afectivă și, totuși, libertatea cu care se desprinde de cel cu care vorbește, dacă acesta nu l-a convins cu argumentele sale.

L-am privit cu atenția celui care ar fi sperat în norocul de a-i fi mai aproape. Întrebări discrete doreau să mă lămurească în ce fel se conturează procesul cunoașterii, detaliile acțiunii studiului psihologic privind persoana analizată de domnia sa. „Citește” fiecare personalitate, descoperă sau rămâne indiferent în ce privește valoarea promisiunii celui care îl solicită, cântărește cu un echilibru desăvârșit dacă îl poate angaja între proiectele sale, dacă este oportun să îi devină sau nu partener. Sunt oamenii de seamă ai timpului? Neîndoios, alege mereu astfel de oameni. Adică valori. Psiholog ce nu susține demonstrații, Maestrul desfășoară în paralel activități neobișnuite, ce i se păreau firești sau normale, indiferent de paralelismul lor multiplu. Mai ales dacă se ocupă de publicistică, de mânuirea condeiului, Dinu Săraru devine altcineva decât cel ce se integrează activ în management artistic, în conturarea lumii imaginii scenice. Stăpân pe arta conversației, știe cum să conducă drumul oricărei ansamblări capabile, pentru a scrie, a exista în istoria contemporană lui.

Oricum, apare captivantă oricare relatare privindu-i personalitatea, firea, preocupările, familia sau cei cu care colaborează. Nu există niciodată soluția renunțării, Maestrul Dinu Săraru știe că trebuie să meargă înainte, să reziste oricăror dificultăți, capabil a înfrânge orice opreliște.

Nu în ultimul rând, talentul de orator îi impresionează, îi captivează pe cei din jurul său, căci cuvântul scriitorului devine pentru el cheia care deschide calea spre viitor. Talentului i se adaugă memoria vie, imaginația fără odihnă, dragostea activă pentru oameni și peisajele românești în mijlocul cărora și-a început și petrecut existența. Îmi explic astfel de ce, din timp în timp, reface călătoriile din trecut, unde se reîntâlnește cu tinerețea sau regăsește, amintirile, locurile de meditație, privind ce are să vină din viitorul așteptat. Toate la un loc, fiecare în parte, explică de ce poate fi iubit, prețuit, de ce este de neînlocuit.

Personal, credeam că îi pot fi mai aproape. Regret, totuși, căci... ce a scris, ce scrie, reprezintă o cale lungă, greu de parcurs, plină de întrebări la care este îmi greu de răspuns, fără a pătrunde în universul său. Dovadă aceste gânduri în care stăruie doar o singură idee: dacă nu i-am cunoscut existența, altfel decât povestită de alții, ca martor am fost mereu convins că își urmează calea, cu o siguranță de autentic purtător de paloș.
Maestrul Dinu Săraru este un Învingător!


Copyright: cIMeC 2017