Grigore CONSTANTINESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME


Corul „Preludiu”, simbolul permanenței în artă
(Grigore Constantinescu – 21 septembrie 2015)


Avem această percepție gândind la prezența scenică din ultima zi a Festivalului Internațional „George Enescu”, în Studioul „Mihail Jora” al Societății Române de Radiodifuziune a Corului de cameră „Preludiu”, fondat și condus de Maestrul Voicu Enăchescu.

Concertul a fost prezentat de Centrul Național de Artă „Tinerimea română” ca un semn de certitudine, în țară și peste hotare, în numeroase turnee de succes, al renumelui ansamblului, devenit formație etalon pentru arta corală națională. Decenii de-a rândul, coraliștii formației, îndrumați de Voicu Enăchescu, au slujit literatura muzicală universală dar, mai ales, creația școlii componistice românești. Pentru a lucra asupra trăiniciei tradiției, pentru a cânta opere corale măiestrite, din vremea strămoșilor noștri, până în contemporaneitate, timpul a cerut studiu, muncă, dragoste de frumos. Versurile eminesciene îi captivează pe membrii corului, care le-au „citit” muzical pe partiturile compozitorilor Dan Buciu – „Visare”, Vasile Popovici – „Sara pe deal”, Vasile Spătărelu – „Floare albastră”, solist Marius Nine. De asemenea, au fost interpretate compoziții pe versurile lui Șt.O. Iosif (Alexandru Pașcanu – „Noapte de mai”) sau pagini muzicale moștenite de la D.G. Kiriac („Am umblat pădurile”, „Cântec de leagăn” – solistă Gabriela Măndică), Sabin Drăgoi, Francisc Hubic („Idilă bihoreană”, „Suita din Bihor”), I.D. Chirescu – „Mama”. Am ascultat cu interes modelele apropiate de muzica populară (Tudor Jarda – „Mă luai, luai”, Constantin Arvinte „Trecui dealul la Băiuș”), dar și cântările inspirate din patrimoniul religios național (Paul Constantinescu – „Rugăciunea inimii”, Sabin Drăgoi – „Pre Tine Te lăudăm”, fragment din „Liturghia solemnă”). Lumea sonorităților contemporane, rafinamentul rostirilor cântate de vocile corului reprezintă, în mare măsură, o preocupare de noutate vocală și repertorială, așa cum o demonstrează abordarea creației ultimelor decenii, din care au fost selectate piese precum „Două colinde laice” de Richard Oschanitzki și Dan Dediu – „Cine e morarul?”. Corul „Preludiu” este un minunat model de înfăptuire a simbolului artistic de permanență a artei de la trecut la viitor, iar Maestrul Voicu Enăchescu ține făclia acestui devotament pentru frumos, aprinsă și fierbinte, ca și credința sa în artă.

Înțelesul florilegiului muzical audiat poartă emoționanta dedicație adresată de dirijor și de coraliștii săi memoriei celei care, timp de mai mult de patru decenii, până acum câteva zile, a fost partenera de viață a muzicianului, soprana și profesoara de artă a cântului, Eleonora Enăchescu.

Copyright: cIMeC 2015