Grigore CONSTANTINESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Dialogul excelențelor
(Grigore Constantinescu – 8 septembrie 2013)
Suntem, într-adevăr, în fața unui concert de remarcabilă semnificație, dedicat muzicii românești, fără compromisul programărilor ocazionale.

Da, prima categorie de „excelență” aparține creatorilor români din ultimele decenii, remarcându-se atenția pe care au acordat-o muzicii vocale de cameră. Spațiul cultural le oferă un florilegiu poetic de valoare, din care compozitorii noștri aleg cele mai semnificative motive de inspirație și tălmăcire muzicală, provenind fie de la mai îndepărtații Mihai Emilescu, Ion Barbu, Victor Ion Popa, Nicolae Labiș sau Lucian Blaga sau mai apropiații Ana Blandiana, Șerban Codrin, Răzvan Rostopan, fără a uita versiunile românești (traduse de compozitorul Nicolae Coman) după Wolfgang Goethe.

Din creațiile de gen, programul a oferit cicluri sau fragmente de cicluri capabile de a demonstra diversitatea stilistică personală a semnăturilor, din care nu putem omite niciun nume din muzica ascultată, fără a greși: Ede Teneryi, Irina Odăgescu, Anatol Vieru, Darie Nemeș Botta, Dumitru Capoianu, Nicolae Coman, Valentin Timaru, Theodor Grigoriu, Viorel Munteanu. Selecția partiturilor demonstrează totodată unitatea spirituală a școlii noastre componistice, fie că este vorba de creatori munteni, ardeleni sau moldoveni. Comentariul fiecărei lucrări ar merita mai mult spațiu decât ne permitem, pentru a face credibil termenul utilizat și a arăta ce apreciem privind a doua categorie de „excelență”, referitoare la interpreți: soprana Bianca Manoleanu și pianistul Remus Manoleanu. Se poate vorbi la acești artiști de o carieră a cărei durată impune respectul, în paralel cu calitatea producțiilor scenice și a repertoriului, în țară și peste hotare.

Dacă există o certă cultură stilistică în abordarea muzicii universale de ieri și de azi, contribuțiile pentru luminarea creației naționale sunt și mai importante. Un program precum cel susținut acum în Festival, (sala de Operă a UNMB) este exemplar pentru acest Duo voce-pian, în care interpreții se cunosc îndeaproape, colaborează și obțin vârfuri calitative admirabile, ce ar merita întotdeauna atenția organizatorilor, ceea ce nu a fost cazul în această ediție festivalieră, unde prezența publicului a înclinat spre discreția promovării evenimentului. Pentru cei care am acceptat programarea și locația, succesul a fost o realitate.
Copyright: cIMeC 2013