Grigore CONSTANTINESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Un ecou al gândurilor și cercetărilor pro-enesciene, de la cunoaștere spre recunoaștere
(Grigore Constantinescu – 30 septembrie 2011)
Simpozionul Internațional George Enescu este, pentru conținutul Festivalului dedicat marelui artist,o componentă importantă care, de 15 ediții, răspunde unei preocupări muzicologice de primă mărime. Este vorba de spirala ascendentă a cercetărilor care invită la cunoașterea operei și gândirii marelui artist, lumină a muzicii secolului al XX-lea.

Așa cum am înțeles, asistând la toate edițiile Simpozionului, descrierea, cercetarea, aprofundarea, perspectiva sunt trepte care trebuie parcurse, atât de către muzicologia națională, cât și de muzicologia internațională, pentru a ne împlini menirea unei mereu mai bune... „recunoașteri”.

Prezenta ediție, organizată și desfășurată în primele zile de festival, cu atentă ordonare tematică de către Biroul de muzicologie al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, sub semnătura prof. univ. dr. Mihai Cosma, a oferit autorilor de comunicări, din țară și de peste hotare, un teren de afirmare în care am selectat numeroase și valoroase contribuții personalizate. Remarcăm participări profesionale care au aparținut firește și cadrelor didactice din Academia Națională de Muzică București – Secțiunea I, Eseistică și documentare, Nicolae Brânduș, Lavinia Coman, Nicolae Gheorghiță, Olguța Lupu, Florinela Popa, Alina Bottez, Antigona Rădulescu; Secțiunea II, Oedipe, Irina Boga, Grigore Constantinescu; Secțiunea III, Interferențe, Andrei Tănăsescu, Mihai Cosma, Sanda Hârlav-Maistorovici; Secțiunea IV, Studii aplicate, Ioana Croitoru, Marcel Frandeș.

O nouă generație se afirmă, în paralel cu cei vârstnici. Ceea ce se spune poate contribui la dezvoltarea literaturii enesciene, la fel de utilă ca și mereu alte interpretări ale operei muzicale de către mereu alți artiști. Nu există final pentru reluarea muzicii, nu există porți închise pentru lectura partiturilor, analizarea lor, ca și pentru a cunoaște și studia mai bine parcursul existențial enescian. Mai mult și mai bine, iată și în plan teoretic contribuția Simpozionului, tezaurizat de altfel, cu maximă exigență, în volumele care păstrează contribuțiile participanților sub o formulă editorială care face cinste realizatorilor acestei ediții.
Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2011