Elena Maria Șorban Cronica muzicală on-line     HOME
Festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc 2012 (IX)
Noi generații de interpreți în formațiile consacrate

(Elena Maria Șorban, muzicolog – 18 iulie 2012)
Lyceum Consort Două decenii de fructuoasă activitate a formației Lyceum Consort din București – sub conducerea profesoarei Ágnes Öllerer –, înnoită acum cu altă generație de liceene. În aceeași ordine de idei, este demn de a fi consemnat faptul că tot din această formație (unde a cântat un deceniu și jumătate) provine și solistul vocal al ansamblului Trei parale, Daniel Pop, care a urcat pe scena Festivalului, în seara aceleiași duminici. Programul susținut de Lyceum Consort în actuala ediție festivalieră a acoperit varii domenii stilistice din perioada secolelor XII-XVI: cânt gregorian, polifonii din Ars Antiqua, Ars Nova, Renaștere, monodie religioasă acompaniată.

Un tur de forță de 22 de piese, redate de numai șase persoane – cu voci, fluiere, percuții. Doar că instrumentele laice (mai ales, membranofonele) nu se potriveau cu ambientul monastic de la Șumuleu Ciuc, ele avându-și locul, în epocă, în piețele orășenești… Trecând peste acest amănunt – semnificativ în ideologia medievală –, am putut să ne bucurăm de artisticitatea bogatului program. Monodia gregoriană trecea cu dezinvoltură în polifonii de fluiere, textul, din latină la maghiară, isonurile susțineau melismele, iar fluierele preluau facturile virtuoze de organum triplum. Ultima parte a programului a prezentat un florilegiu din lirica poetului Bálint Balassi, adaptată unor melodii religioase cu circulație folclorizată, impresionând audiența de câteva sute de suflete.

În după-amiaza aceleiași ultime zile de festival, duminică, 15 iulie, Kájoni Consort din Baraolt a revenit pe scena Festivalului alături de formația de tineret Gyöngyharmat – cu o foarte reușită dramatizare cu muzică a textului renascentist „Povestea prințului Arghirus” de Albert Gyergyai (Gergei; de pe la 1570). Inserarea unor piese muzicale asociate liricii poetului Bálint Balassi, a unor dansuri din Codicele lui Căianu, a unor melodii culese de Kodály în Bucovina s-a integrat firesc în povestea de dragoste, cu întreite încercări. Redarea narațiunii a fost când vorbită, când de tip recitativ muzical acompaniat, iar cântecele și dansurile de epocă au sporit consistența spectacolului, desfășurat în paralel, pe nivel muzical (Kájoni Consort) și de pantomimă-dans (adolescenții din Gyöngyharmat). Coregrafia și mișcarea scenică de Eva Gyulai-György, Erzsébet Farkas și Anikó Szabó au fost în stil și armonios realizate de tinerii interpreți.
Ansamblul KAJONI CONSORT Ansamblul KAJONI CONSORT Ansamblul KAJONI CONSORT

Este îmbucurător de constatat că, în timp, participanții la Festivalul de Muzică Veche reușesc să integreze în ansamblurile lor, forțele proaspete ale noilor generații, într-o eficientă atitudine de educare a interesului pentru valorile culte tradiționale.


* FOTOGRAFII DE GYULA ÁDÁM.
Pentru mărirea unei poze, faceţi CLICK pe poză.

Copyright: cIMeC 2012