Elena Maria Șorban Cronica muzicală on-line     HOME
Universitatea Națională de Muzică București – sala George Enescu
Festivitatea de absolvire a primei promoții de studii postdoctorale

(Elena Maria Șorban, muzicolog – 1 mai 2012)
Sub conducerea managerială dinamică a unei echipe coordonate de Prof.univ.dr. Dan Dediu, proiectul MIDAS – Musical Institute for Doctoral Advanced Studies din UNMB a ajuns la momentul de bilanț al absolvirii primei promoții. Înainte de a avea în mâini volumul de studii realizate de aceștia, am beneficiat de un (prea) scurt concert, care a înfățișat public, munca a patru dintre cei 20 de participanți.

Cătălin Crețu Două dintre piesele pentru pian, mediu electronic și senzori, intitulate Interactions de Cătălin Crețu au adus în atenție meditația prin aceste mijloace, respectiv ceea ce aș denumi ca „virtuozitatea virtualului”. Cu expresia aparte a compozitorului Nicolae Teodoreanu, din noua promoție de bursieri, inițiată în același cadru festiv, adevăratul „senzor” este publicul – care a reacționat favorabil la realizările tânărului compozitor-pianist.

Liliana Burcea Cătuneanu Una dintre cele mai energice colege din prima promoție MIDAS este pianista Liliana Burcea-Cătuneanu, care a desfășurat un amplu proiect de cercetare a literaturii pianistice contemporane, ale cărui pertinente concluzii teoretice se fundamentează pe interpretarea a numeroase partituri din spațiul cultural francez, american, românesc. Cu acest prilej, ne-a prezentat Rafale, op.66, de Dan Dediu, în care a transmis acel „râsu-plânsu” pe care autorul îl extrage ca fiind caracteristic mentalității românești – cu sonorități infinitezimal nuanțate între toccata și pianto.

Alexandru Petrovici Pianistul Alexandru Petrovici a cântat alături de tenorul Ioan Hotea (anul III), dovedind aplicațiile interpretativ-didactice ale proiectului său referitor la opera Gianni Schicchi de Puccini, prin aria lui Rinuccio, în care cântărețul – bine îndrumat – a făcut dovada unor calități de muzicalitate, aplomb, susținere, volum și, nu în ultimul rând, dicție.

Nicolae Gheorghiță Îmbinarea dintre melosul bizantin și factura polifonă occidentală în creația unor autori greci italienizați, din sec. al XVI-lea a îmbogățit perspectiva asupra istoriei muzicii cu un domeniu stilistic necunoscut, grație cercetărilor bizantinologului Nicolae Gheorghiță. Este de apreciat faptul că ni s-a dat ocazia să și auzim asemenea fragmente, cu concursul unui ansamblu coral studențesc al UNMB, prin exemplificări din Canonul cel Mare de Hieronymus Tragoudistis, cu scriituri de isonuri, organum și de motet.

Tematica celor 30 de participanți din seria a doua a proiectului se va dovedi, desigur, fructuoasă – sperăm ca rezultatele lor să prindă glas într-un cadru similar. După cum arăta Prof.univ.dr. Dan Buciu, principalul avantaj al programului postdoctoral MIDAS este caracterul deschis, colegial și, deci, rodnic al atmosferei specifice de lucru.
Copyright: cIMeC 2012