Elena Maria Șorban Cronica muzicalĂ on-line     HOME
Festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc, 2011 (7) – Duminică poetică
(Elena Maria Șorban, muzicolog – 24 iulie 2011)
Steffen Schlandt (Brașov) și Gábor Hegyi (Budapesta) Concertul de orgă și trompetă naturală – susținut de Steffen Schlandt (Brașov) și Gábor Hegyi (Budapesta) – la biserica franciscană Șumuleu Ciuc mi-a oferit o nouă perspectivă: aceea de baroc calm. Obiectiv, faptul este cauzat de Re majorul trompetei, față de care organistul a ales piese de solo care păstrau aceeași zonă expresivă, în pofida umbrelor create prin tonalitățile minore. Un parcurs duo Haendel – Corelli – Torelli – Purcell, la care s-au adăugat interludii solo de orgă: piese de J. S. Bach. Preludiul și fuga BWV 543 au încununat demersul creator. Un adevărat concert bisericesc, de amiază dumincală!

Tamás Kiss Kobzos (Budapesta) și Erdal Salikoğlu (Istanbul) Seara – deschisă de ministrul Hunor Kelemen – a fost a poeziei întrupate în muzică. Mai întâi, un joc de multiple dedublări în recitalul vocal, acompaniat de diverse instrumente cu corzi ciupite (lăută, cobză, saz), susținut de Tamás Kiss Kobzos (Budapesta) și Erdal Salikoğlu (Istanbul). Dedublarea eului liric prin poeții Balassi – Pir Sultan Abdal, a limbilor maghiară și turcă din original, a fiecărei poezii cu versiunea sa în limba cealaltă, a vocii cu instrumentul, a interpreților între ei, într-un dialog firesc și rafinat. Este cunoscut faptul că poetul turc (circa 1480-1550) s-a inspirat din lirica poporului său, iar poetul renascentist maghiar (1554-1594) cunoștea limba turcă și folosea sugestii din genul poeziei de divan. Cei doi interpreți, spre deosebire de cei doi poeți renascentiști, s-au întâlnit și și-au tradus reciproc aceste moșteniri culturale. Chiar și pentru cei care nu înțeleg turca sau nici una dintre cele două limbi, recitalul a fost impresionant – prin forța spirituală a muzicii. Oare pe când, unde și cu cine – recitaluri similare, în limbile română și turcă, din scrierile lui Dimitrie Cantemir...?, sau Balassi, în maghiară și versiune română?...

Ansamblul MUSICA HISTORICA</em> (Budapesta) Ansamblul Musica Historica (Budapesta) a încoronat ediția 2011 a Festivalului, al cărui oaspete constant este. Personalitatea conducătorului său, Rumen István Csörsz – un doct practician al muzicii vechi, care mânuiește sau suflă în toate instrumentele de epocă și stăpânește numeroase limbi la nivel literar elevat – îmbină exemplar erudiția cu modestia și se reflectă în tot ceea ce face. Și de această dată, Csörsz și colegii săi au oferit un program tematic bogat, selectând acum din lirica maghiară din jurul anului 1700. Bogăția coloristică vocală și instrumentală – de la surle la flaute drepte, de la vechea vioară turcească kemenče la flajeoletele de vioară modernă, de la murmurul cornului de animal (germ. Gemshorn) la freamătul de clavecin, de la vervă la șoaptă a sopranei Réka Palócz – au nuanțat versurile de dor și de jale.

Încheierea a fost pe măsură: o serată de dansuri renascentiste, predate de profesorul Gábor Kovács (Szeged). În două ore, hora a cuprins câteva zeci de persoane, care, cu mic, cu mare, am învățat vreo 10 dansuri, bucurându-ne de verva muzicanților din formațiile Musica Historica și Codex.

Pe parcursul zilelor de Festival, publicul a fost numeros, iar reacțiile sale au fost pe măsura calității evenimentelor, cu multe aplauze, intensificate în cazurile unor realizări excepționale. Copiii au avut parte – sâmbătă înainte de prânz, datorită asociațiilor Pörgettyű și Talentum – de jocuri inspirate din meșteșuguri medievale și de o prezentare interactivă cu instrumente de epocă, făcută de protagoniștii recitalului duminical, Tamás Kiss Kobzos și Erdal Salikoğlu. Resursele Festivalului de Muzică Veche din Miercurea Ciuc sunt neistovite.


dansuri renascentiste  predate de prof. Gábor Kovács (Szeged)
Dansuri renascentiste
predate de
prof. Gábor Kovács (Szeged)
Copii în curtea cetății Miko
Copii în curtea cetății Miko
Instrumente vechi prezentate copiilor de Tamás Kiss Kobzos și Erdal Salikoğlu
Instrumente vechi
prezentate copiilor de
Tamás Kiss Kobzos și
Erdal Salikoğlu


FOTOGRAFII de Gyula Ádám.

* Pentru mărirea unei poze, faceţi CLICK pe poză.
Copyright: cIMeC 2011