Elena Maria Șorban Cronica muzicală on-line     HOME
CLUJ MODERN, zilele a patra și a cincea, miercuri și joi – film documentar Xenakis
Simpozionul „Muzica central-europeană în actualitate: încotro?”

(Elena Maria Șorban, muzicolog – 17 aprilie 2011)
Iannis Xenakis
Iannis Xenakis
Filmul documentar Charisma X – Iannis Xenakis, regizor Efi Xirou, produs de E.R.T.S.A. (Centrul Grec de Filme) și Vox Documentaries, 2008, a adus în Festival, fragmente decisive din biografia compozitorului, exilat din Grecia la Paris, luptător politic de stânga, inventator de tehnologie muzicală (UPIC, unealtă atașată calculatorului, care transformă desenele în sunete).

Adrian Pop
Adrian Pop
Simpozionul de muzicologie, organizat de Academia de Muzică „Gh. Dima” – coordonat de muzicologul Gabriel Banciu și compozitorul Adrian Pop –, în colaborare cu Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, Universität Mozarteum Salzburg, colaborare susținută de Forumul Cultuural Austriac, precum și Színház és Filmművészeti Egyetem (Universitatea de Teatru și Film) Budapesta, a reunit în dezbatere, câte șase muzicologi și compozitori, segregați în două ședințe succesive. Deosebit de eficientă a fost corelarea dintre conținutul unor comunicări și programele de concert din Festival: Adrian Pop referitor la Recviemul de Zeno Vancea, plasarea în contextul muzicii religioase a lui György Selmeczi sau autoportretele componistice ale oaspeților austrieci, Hedwig Reiter și Wolfram Wagner.

Au predominat temele din contemporaneitatea muzicală românească, prin câteva studii de caz, precedate de poziționări teoretizante pline de interes, despre creații de Dan Voiculescu, Pascal Bentoiu, Cornel Țăranu, Dora Cojocaru – de către muzicologii Bianca Temeș, Laura Vasiliu, Ecaterina și Gabriel Banciu, respectiv, Ștefan Angi. Interferențe între tradiția bizantină și modernitate au fost înfățișate referitor la compoziții de Zeno Vancea și Sebastian Barbu-Bucur, de către Adrian Pop, respectiv, Elena Chircev. Despre bazele modernismului și Schoenberg a vorbit muzicologul Pavel Pușcaș, care a îndeplinit cu sagacitate, și funcția de moderator.

Herwig Reiter
Herwig Reiter
Wolfram Wagner
Wolfram Wagner
Wolfram Wagner
Dan Dediu
Atitudini teoretice referitoare la propria creație au prezentat compozitorii Herwig Reiter (Viena) și Wolfram Wagner (Viena). Aspecte referitoare la raportul modernitate – accesibilitate, tratate anterior, au fost intens dezbătute – în multitudinea cvasi-exhaustivă a aspectelor posibile, teoretice și practice – de compozitorul Dan Dediu, de reținut fiind impasul de receptare produs de mijloacele de tehnicitate muzicală (ex., parametrii serialismului integral nu pot fi receptați auditiv), sinteza dintre modernism și accesibilitate având ca rezultat postmodernismul. A fost citat, printre alții, compozitorul american contemporan Fred Lerdahl, care abordează, în psihologia muzicală, constrângerile cognitive impuse de gramatica ascultării – diferită de aceea a compunerii.

Valentin Timarur
Valentin Timaru
Compozitorul Valentin Timaru a abordat aceeași problemă fundamentală, subliniind că „postmodernismul” nu poate fi numit ca atare, tocmai prin caracterul său eterogen, lipsa fundamentării teoretice și a unui program estetic, fiind mai adecvat a-l trata ca postmodernitate – ce poate fi privită și ca „manierism al jocurilor de societate”.


György Selmeczi
György Selmeczi
György Selmeczi (Budapesta) a conturat o cuprinzătoare perspectivă asupra muzicii religioase moderne – aducându-mi în memorie adagiul (apocrif atribuit lui Malraux): „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, cu posibile aplicații muzicale – în sensul autenticității sensibile propagate de muzica religioasă...

Simpozionul de muzicologie a realizat așadar, deschiderea unor probleme concrete și fructuoase de estetică, sociologie, psihologie muzicală – ale căror clarificări vor putea fi „culese” în viitor.
Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2011