Elena Maria Sorban Cronica muzicală on–line     HOMERecital „Carte fără sfârșit” de Dan Voiculescu
(Elena Maria Șorban, muzicolog – 3 decembrie 2018)


Cum adică, o „carte fără sfârșit”, și chiar una muzicală? La propriu! Pentru că autorul, Dan Voiculescu (1940-2009), a conceput piesele în așa fel, încât pianiștii să îi fie coautori – variantele pieselor devenind inepuizabile.

În 24 noiembrie, într-un recital organizat cu competență și dragoste de profesoara dr. Monica Noveanu, am ascultat piesele din volumul al treilea al „Cărții”. A fost subliniată dubla sa valoare: aceea de tratat de compoziție și de școală pianistică, similar „Invențiunilor” de Bach sau caietelor „Microcosmos” de Bartók, dar și importanța ei de a implica improvizația – un aspect deficitar încă în instruirea muzicală românească.

Piesele din volumul al treilea pot fi clasificate în piese de inspirație tradițională, moderne și aleatorice. Am admirat sunetul pianistic cantabil al lui Marc Lăcătoș în Cântec bizantin, sensibilitatea lui Dan Boancă (la 11 ani, mezinul din program), în Cântec de seară transilvănean, expresivitatea Oanei Alexandra Leluțiu și a Esterei Forogău, ritmurile complexe realizate dezinvolt de Theodore Mihai Mezei, respectiv, de Andra Borz și drd. Boglárka Eszter Oláh în piesele încredințate lor.

Dan Voiculescu
Povestea Cenușăreasa, cu un final original, istorisită (deopotrivă în română și engleză), interpretată la pian de Ioana Voaideș, ar putea fi, în sine, un bestseller al literaturii muzicale pentru copii.

Piesele intitulate Variabile 1-10 sunt total aleatorice: Dan Voiculescu propune doar indicații narativ-descriptive, iar pianistul – în acest caz, compozitorul Șerban Marcu, dezinvolt și inspirat – le concretizează muzical.

Unicul reproș posibil pentru realizarea acestui recital: ar fi fost relevant să vedem textul originar al Variabilelor, proiectat pe un ecran, în paralel cu desfășurarea de pe claviatură – un procedeu care ar putea fi înfăptuit cu prilejuri viitoare.

Cadrele didactice care au îndrumat pe tinerii interpreți sunt dr. Monica Noveanu, dr. Silvia Sbârciu, Laura Lengyel și Paul Erdös. Cuvinte emoționante au fost adresate de distinșii invitați: compozitorul Hans Peter Türk și Irina Voiculescu, fiica autorului omagiat.

Cele trei volume de piese pentru pian de Dan Voiculescu merită o largă răspândire și recunoaștere. Ele au fost publicate și pot fi comandate online.


Copyright: cIMeC 2018