Elena Maria Sorban Cronica muzicală on-line     HOME


Festivalul musica suprimata, Berlin – Timișoara
Ați auzit de Filip Herșcovici/Philipp Herschkowitz și muzica sa?

(Elena Maria Șorban, muzicolog – 28 septembrie 2017)

Filip HERȘCOVICIOriginar din Iași (1906) și decedat la Viena (1989), Filip Herșcovici a fost un compozitor dodecafonic, discipol al lui Alban Berg și Anton Webern, vitregit politic de totalitarismele secolului XX. A fugit din Viena la anexarea hitleristă a Austriei și a pribegit prin București, Cernăuți, Tașkent, stabilindu-se, din 1946 până în 1987, la Moscova.
Herșcovici a compus dodecafonic și a predat dodecafonia în împrejurările exilului său de decenii din Uniunea Sovietică, unde „muzica formalistă” era interzisă!... Printre discipolii lecțiilor sale particulare (fiindcă lecții instituționalizate nu i-au fost îngăduite) s-au numărat compozitorii Edison Denisov, Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke, Dmitri Smirnov.

Valorificarea creației sale muzicale și muzicologice este asumată, recent, de Asociația musica suprimata din Berlin, organizatoare a unui festival și colocviu Herșcovici (15-16 septembrie 2017), în parteneriat cu Filarmonica „Banatul" și Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest Timișoara.

Mărturisesc că am rezonat mai adânc la piesele camerale de Herșcovici. Pe de o parte, grație foștilor discipoli ai compozitorului, pianiștii Elisabeth Leonskaja și Alexei Lubimov, care au demonstrat că o interpretare este cu atât mai convingătoare cu cât măiestria desăvârșită se asociază cu adeziunea afectivă. Pe de altă parte, datorită unor prezentări din colocviul anterior: Laura Manolache (București), analistă cu mintea și cu inima a Liedurilor pe versuri de Ion Barbu, respectiv compozitorul Gabriel Iranyi (Berlin), cercetător sagace, care a pus în lumină o mișcare de Cvartet de coarde, atribuită lui Herșcovici. La colocviu, personalitatea lui Herșcovici a fost evocată de foștii săi discipoli, pianiștii Elisabeth Leonskaja și Alexei Lubimov, precum și de muzicologul Klaus Linder, specializat pe tematica discipolilor lui Schoenberg, care a subliniat similitudinile lirice ale celui omagiat, cu Berg și cele constructiviste, cu Webern.

Într-un mod firesc, programul a cuprins prime audiții (!) din lucrările scoase acum la lumină ale celui omagiat, dar și (în consens cu mediul și preocupările lui Herșcovici), creații de Bach, Beethoven, Schoenberg, Webern; la interpretarea acestora au contribuit Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Banatul", dirijată de Teodor Costin, violoncelistul Wolfgang Boettcher (Berlin, memorabil interpret bachian), pianistul Sorin Petrescu (Timișoara), precum și tineri artiști timișoreni: cântărețele Ana Maria Stănoia, Cosmina Șerban, cvartetul de coarde format din Horațiu Bălan, Laura Roman, Iuliana Ambăruș, Darius Tereu.

Organizarea exemplară se datorează doamnelor Heidemarie Ambros (musica suprimata, Berlin) și prof. univ. dr. Eleonora Ringler-Pascu (Universitatea de Vest, Timișoara). Manifestările sunt bogat reflectate în presa internațională, prin participarea doamnelor Ana Popescu von Bülow (Frankfurter Allgemeine Zeitung) și Irene Suchy (Radio Östereich 1).

Urmașii scot la lumină și perpetuează opera lui Herșcovici prin concerte, publicații. Pentru viitor, se au în vedere ateliere de măiestrie și editarea partiturilor.

Lecția etică și estetică a lui Filip Herșcovici: poți fi tu însuți: creator și profesor, poți transmite valori „interzise", poți fi creator de școală, în pofida vitregiilor politice!

Creațiile sale cântate în Festivalul de la Timișoara vor putea fi ascultate pe youtube.

Copyright: cIMeC 2017