Elena Maria Șorban Cronica muzicală on-line     HOME
Festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc 2013 (4)
Ziua și seara a treia: poezii cântate

(Elena Maria Șorban, muzicolog – 17 august 2013)
Copiii la Festival Ziua a treia a fost marcată de programele dedicate copiilor, desfășurate în curtea cetății Mikó: jocuri, jucării, pieptănături, meșteșuguri medievale, povești cu tâlc, dramatizate cu păpuși și un minunat concert de copii – pentru copii. Ansamblul școlar MUSICA ANTIQUA din Héviz (Ungaria) a prezentat un consistent program vocal-instrumental, cu exemplară acuratețe.

CARMINA RENASCENTIA (Carei) a deschis seara a treia, cu un program unitar în diversitate, de poezie cântată, în franceză, flamandă, italiană și engleză, încadrată cu piese de dans. Firescul este calitatea definitorie a acestei formații, în care Ildikó Keresztesi, Tünde Lőrincz, Alfonz Jónucz, Szilveszter Lőrincz și János Vezér cântă solistic sau împreună, acompaniindu-se cu bogatul arsenal instrumental al anilor 1600: fluiere, harpă, cimpoi, viola da gamba, percuții.

Ansamblul CODEX ANSAMBLUL CODEX (Sfântu Gheorghe) și invitatul său, TAMÁS KISS KOBZOS (Ungaria) au continuat seara cu o antologie din lirica lui Ádám Horváth Pálóczi (1760-1820), la aniversarea a două secole de la redactarea uni celebru manuscris muzical al său. Similitudinile de conținut ale acestor piese cu „cântecele de lume” de Anton Pann îmi sugerează propunerea ca, pe viitor, să asistăm la un concert-dialog între ansamblurile Codex și Trei parale din București!... Cu această ocazie, programul serii a fost agrementat cu piese zingarese și ungarese ale compozitorilor clasici vienezi și ale romanticilor timpurii, cu verva specifică. Documentarea și însuflețirea dau valoare fiecărui program al Ansamblului Codex, condus de flautistul Ignác Filip, competent cadru didactic al Universității din Brașov.

Lansarea de carte din antract s-a potrivit la modul ideal cu genericul de „poezie cântată” al acestei deosebit de bogate seri. Volumul Énekben hallottam (care s-ar traduce „Auzit-am din cântec”), antologie realizată de Zoltán Boros, cuprinde o selecție din lirica maghiară a secolelor XVI-XVIII, de largă adresabilitate socio-culturală. O realizare meritorie pentru a face accesibilă muzica veche.

MUSICA HISTORICA MUSICA HISTORICA (Budapesta) a fost cel mai activ ansamblu, pe parcursul ediției 2013 a Festivalului de Muzică Veche: membrii săi au susținut cursuri la Universitatea de Vară, au acompaniat Ansamblul de dansuri istorice Passeggio și și-au prefațat concertul serii cu un minirecital de amiază, în fața unui supermarket. La concertul de seară, Musica Historica a prezentat un program prin care și-a aniversat sfertul de veac de existență, în care au dat circa 1800 de recitaluri, într-un mod inedit: au cântat piese din bogatul lor repertoriu multisecular, într-o ordine trasă la sorți, cu tot dichisul... medieval. Bineînțeles, excelentul conducător artistic István Rumen Csörsz a cântat în vreo șapte limbi europene medievale, pe de rost.

CANTICUM NOVUM ...CANTICUM NOVUM a fost, în consens cu numele, noutatea absolută a Festivalului. Pentru că cei cinci vocaliști – Gwendolin Kiss, Alma Kumbor (soprane), Ágnes Egri (alto), Gábor Kovács (bas, conducătorul artistic) din Szeged și András Ványolos (tenor), din Miercurea Ciuc – au prezentat un program renascentist nemaipomenit în acest cadru organizatoric. Numai frumusețea interpretării este mai presus de dificultatea acestui program, cuprinzând piese religioase și laice de mare anvergură și dificultate tehnică, de la Orlando di Lasso, la Gesualdo da Venosa și Codex Caioni.

Dacă ar fi să aleg un punct culminant al Festivalului, atunci nu aș fi în stare. Dacă ar fi să aleg două, atunci aș spune: Passeggio și ...Canticum novum. Însă, aceasta ar însemna să nedreptățesc pe ceilalți participanți, care, fiecare, au oferit concerte de remarcabilă calitate!...


* Fotografie de Kinga Öllerer, Gyula Ádám.
Copyright: cIMeC 2013