Elena Maria Șorban Cronica muzicală on-line     HOME
Festivalul Internațional „Sigismund Toduță”, ediția I
CONCERT DE ORGĂ

(Elena Maria Șorban, muzicolog – 24 mai 2013)
...Când discipolii sunt aduși la nivelul excelenței – atunci maestrul își confirmă plenar, calitățile umane și profesionale. Este ceea ce a înfăptuit, illo tempore, Sigismund Toduță – prin discipolii săi, precum (rămânând la prilejul acestui concert) Dan Voiculescu sau Hans Peter Türk și ceea ce înfăptuiește, aici și acum, organista Ursula Philippi, la clasa ei de orgă.

Organistele Johanna Halmen, Emma Filimon, Luisa Râpă (foto Dionisie Stoian) Al doilea concert din Festivalul Internațional „Sigismund Toduță” 2013 – director de program: prof.univ.dr. Ursula Philippi – a adus o triplă validare a principiului expus: relația maestru-discipol dintre Toduță (prin integrala lucrărilor sale de orgă) și compozitorii Voiculescu și Türk (reprezentați prin câte o lucrare), dintre Messiaen și compozitorul ceh contemporan Petr Eben, dintre profesoara de orgă și discipolele sale Emma Filimon, Johanna Halmen, Luisa Râpă.

Raportarea modernă la tradiția folclorică sau medievală, respectiv libertățile unui înnoit stylus phantasticus sunt cele două direcții principale pe care s-a configurat programul audiat. Excelenta ideea de a aduce în concert melodiile originale ale celor Șapte coral-preludii pentru orgă de Toduță – în care rolul coralelor revine colindelor tradiționale românești – a fost concretizată prin participarea interpretei de muzică populară Anda Pătraș, cu inteligență, sensibilitate și clară rostire cântată.

...Păcat că principiul unei asemenea paralele nu a fost aplicat și asupra originalelor de cânt liturgic medieval apusean (care ar fi putut fi intonate de organistele înseși), melodica gregoriană aflându-se la baza inspirației lui Messiaen și a lui Eben.

Sarcinile expresive și tehnice ale celor trei studente organiste s-au suprapus pe un peisaj sonor cu cerințe diversificate, de maximă complexitate. Este suficient să remarcăm desăvârșita lor pregătire muzicală și instrumentală – prin care au servit admirabil creațiile muzicale care le-au fost încredințate. Emma Filimon a interpretat Fantasia et fuga sulle pedale de Dan Voiculescu, precum și cele Șapte coral-preludii de Toduță; Johanna Halmen, pretențioasle piese de Messiaen, Eben și Türk, iar Luisa Râpă, monumentala Simfonie B-A-C-H (Fantasia – Coral – Toccata) de Toduță.

După cum a subliniat profesoara Ursula Philippi, creațiile pentru orgă ale lui Sigismund Toduță nu au fost cântate în timpul vieții autorului. Ștafeta primei lor audiții a fost preluată, de la cel care a realizat-o postum, organistul Erich Türk, de noua generație – după cum s-a dovedit, cu deplină forță și responsabilitate interpretativă.


* Fotografii de Dionisie Stoian.
Copyright: cIMeC 2013