Elena Maria Șorban Cronica muzicală on-line     HOME
Festivalul CLUJ MODERN – ediția X, 2013 – cronica aforistică 2
TRIO „CONTRASTE” – la aniversare

(Elena Maria Șorban, muzicolog – 18 aprilie 2013)
30 de ani de activitate înseamnă angajament respectat de fondatorul formației, pianistul Sorin Petrescu – având ca parteneri, din anul 2000, pe flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și percuționistul Doru Roman – , onorat cu acest prilej de cei trei distinși interpreți și prin prelegerile susținute în cadrul Școlii doctorale clujene „Sigismund Toduță”.

În prefațarea recitalului clujean, pianista Adriana Bera, în calitate de gazdă, a făcut o colorată evocare a împrejurărilor vieții muzicale de dinaintea Revoluției, din cauza cărora se resimte, până astăzi, o anume mentalitate reticentă a publicului meloman, față de creația autohtonă – apreciind curajul fondării Trioului, în acel context și viabilitatea sa, peste decenii.

Programul serii – cuprinzând nu mai puțin de 10 autori, din trei generații – a fost unitar prin diversitate, iar dominanta generalizatoare a pieselor audiate este aceea a alternanțelor de dinamică expresivă între tensiune și relaxare.

Cel mai tânăr compozitor al Festivalului, masterand al Universității de Muzică București, Darie Nemeș-Bota (n. 1985), a multiplicat acest raport dinamic într-o pentagramă expresivă și bine proporționată, din lucrarea Io (2012, primă audiție absolută).

George Balint, aflat în plină activitate creatoare, a fost prezent cu o lucrare mai timpurie, ...pe un poem de Eminescu (2001), în care a esențializat Oda în metru antic (tot) într-o alternanță de tensiuni și relaxări explicit conturate, al cărei moment central este un scherzo-toccata, de intensă frământare ironică.

Maeștrii generației de bază a modernismului românesc au relevat esențializări ale unor sonorități arhaice: Trei piese pastorale, unde discursului complex al lui Aurel Stroe (1932-2008) devine accesibil prin elemente de joc popular, bucium; cvasi-improvizații cu microtonii vocale, în Dizzy Divinity de Horațiu Rădulescu (1942-2008); Transsilvanische Motive, cu perspective inedite de culoare și sintaxă, de Corneliu Dan Georgescu (n. 1938).

Gabriel Mălăncioiu (n. 1979), a ajuns, după succesele sale pe mapamond, și în Cluj – prin Triguna (2010), o piesă în care mă impresionează coloristica și mirajul incertitudinii.

Plecarea
, pe text de Urmuz, de Laura Manolache a comentat subtil, prin discurs pianistic, schița pre-dadaistă, cu mesaj actual.

Lucian Mețianu, cu Attracteur étrange pentru percuție (1998), Dan Buciu, Neliniști pentru flaut și sintetizator (1996) și Violeta Dinescu, prin suita Tabu (1988) au oferit momente de sinergie și aleasă delectare.

Admirabilă diversitatea coloristică a bogatului program al ansamblului „Contraste” – datorată nu numai instrumentarului de percuție, ci deopotrivă, și celorlalți membri din trio, la fel de fel de flaute (de la piccolo la alto), la sintetizator și cu... voci vorbite. Un concert în care profesionalismul impecabil al membrilor formației – Sorin Petrescu, Ion Bogdan Ștefănescu, Doru Roman – se îmbină cu ținuta intelectuală și disponibilitatea colocvială. Se cuvine apreciată colaborarea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor pentru realizarea acestei seri exemplare.

__________

Fonoteca Academiei de Muzică „G. Dima” păstrează înregistrările video complete ale Festivalului.
Online, înregistrări video din concert (fragmente; autor Mihai Bacalu), la adresa
http://oradecluj.oradestiri.ro/festivalul-cluj-modern-ziua-a-2-a-spectacol-total-de-percutie-cu-trio-contraste/cultural/2013/04/09/
Copyright: cIMeC 2013