Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
OPERA ÎN DIRECT
(Daniela Caraman Fotea, 25 martie 2008)
Strădania culturală a lui COSTIN POPA, ilustrată major de trilogia dedicată prioritar iubirii sale de o viață – muzica scenei lirice (volumele Opera Live, Opera Viva, Opera în direct - aceasta din urmă cu apariție în 2008), concretizează o tehnică abilă și inspirată de alăturare a unor secvențe ilustrând istoria sonoră: cronici, interviuri, comentarii, recenzii ș.a. Un ready-made, pus în pagină de domnia sa în ultimul deceniu, cu minuțiozitatea și seriozitatea emblematice muzicianului, intelectualului rafinat. Demersul – cu prețioasă semnificație în contextul absenței consemnării sistematice a fenomenului muzical (realizată cândva de revista Actualitatea muzicală, idee dispărută însă în prezent), oferă o frescă policromă, filmul unui afloriment de valori, care au existat (noi fiind cei care cu voie ne-am apropiat, ori, fără voie ne-am îndepărtat de ele). Grea misiune! Accesibilă doar unui spirit cu renascentistă aplecare spre esențe. Flerul identificării acestora, deloc obișnuit, este o a doua natură a lui COSTIN POPA, datorită căruia beneficiem de un savuros, obiectiv puzzle-diagramă a evenimentelor muzicale cu însemnătate și drept la ne-uitare: un flow-chat.

Regăsim așadar cronici ale celor mai importante concerte ale Filarmonicii „George Enescu”, ale Orchestrei Naționale Radio. Mereu în prim plan, premierele Operei Naționale bucureștene, dar și ale Operei Comice pentru Copii; recitaluri extraordinare (Angela Gheorghiu), interviuri (Ludovic Spiess, Tumagian, Moșuc, Felicia Filip – mozartissima! ș.a., ferite de întrebări standard, de rutină). De asemenea, prezentări de Festivaluri internaționale („Enescu” 2005 și 2007), itinerarii ale autorului pe mapamond (Metropolitan, Viena, Los Angeles, Bayreuth, Milano, Amsterdam...). Și ce artiști i-au acordat interviuri! Suficient să amintesc doar de Cecilia Bartoli...

COSTIN POPA nu-și uită confrații: mă număr printre cei cu volume recenzate (mulțumesc cu înfiorată emoție!)... Își desfășoară știința de muzică în teritorii vaste; cu stil impecabil, presărat cu aforisme, jocuri de cuvine, umor. Credibilul este acasă sub condeiul profesional al lui COSTIN POPA, ieșit „la rampă” doar în publicații elitiste și ele atent selectate: Cultura, Melos, Maria Callas magazine – Londra, Ecart... revenind mereu și mereu la iubirea sa de o viață: muzica scenei lirice. Prin cele trei volume de autor, COSTIN POPA impune o concluzie: fie ea live, viva sau în direct, OPERA rămâne... ETERNĂ...

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2008