Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
VIOREL COSMA ’85
(Daniela Caraman Fotea, 24 martie 2008)
Subiect luminos: aniversarea salutată de lumea muzicală aș spune „in corpore”: maestrul Viorel Cosma împlinește pe 31 martie, 85 de ani, fiind sărbătorit începând chiar din această după amiază, 24 martie, la Palatul Cantacuzino. Desigur, există muzicieni români cu vârste înaintate: mă gândesc în primul rând la Doamna Emilia Comișel, recent onorată cu Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor pentru întreaga operă, dar Viorel Cosma, la rândul său proaspăt laureat al Premiului Uniunii, este o excepție, pentru considerente diferite de etate. Când împlinise 80 de ani scrisese... 80 de cărți! Îi doream centenarul și suta de cărți... Dar, domnia sa, cu o tinerețe uimitoare a condeiului și nu numai, a devansat urarea. Există acum, la cei 85 de ani ai săi, 86 de titluri apărute. Între care notabilul Lexicon al compozitorilor și muzicologilor, în nouă volume, ediție se pare unicat în domeniu, mă refer și la aria internațională unde asemenea demersuri nu depășesc 3-4 opuri. Sigur, este și meritul creativității naționale, atât de bogat reprezentată prin artiști, dar și a cercetării în detaliu a autorului, care a încredințat tiparului o complexitate de biografii, prezentate succint, eficient și – important, cu o bibliografie vastă, ea însăși oglindă a creației în desfășurare istorică – sursă unicat pentru cercetător.

Din context nu lipsește muzica ușoară românească; am numărat aproape 80 de fișe biografice, compozitori din toate generațiile, pe lângă interpreții instrumentiști dedicați genului: întâlnim titlurile pieselor, cu nominalizarea interpreților, a textierilor, discografiile – unde este cazul. Maestrul Viorel Cosma adaugă și comentariile sale asupra caracteristicilor stilistice, aportului specific la definirea genurilor divertismentului, fără a uita jazz-ul, nici romanța; imparțial, obiectiv – profesional. Și este bine de știut: compozitorii de muzică ușoară, adeseori minimalizați, au în majoritate studii solide; creatorii de școală, cu operă începută prin deceniile 3 – 4 de secol 20, fiind licențiați chiar și la înalte școli muzicale ale continentului. Este cea mai completă evaluare a muzicii ușoare românești prin reprezentanții ei. Demers fără precedent, Lexiconul, așadar, o opera magna.

Maestrul Viorel Cosma are de ce primi recunoștința muzicienilor. Pentru că, spune Irving Stone, arta are ca unic și redutabil dușman, ignoranța și ignorarea, de care, iată maestrul Viorel Cosma și-a ferit confrații. Începem de pe acum să-i urăm „La mulți ani!”.

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2008