Daniela CARAMAN, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Aniversări
(Daniela Caraman Fotea, 21 februarie 2007)
2007 este un an cu semnificații pentru creația muzicala cultă, un an al aniversărilor, prilej de a ne bucura, de a fi recunoscători: ne trăiesc MAEȘTRII! Și ce vîrste frumoase au! Aurel Stroe împlinește 75 de ani. Ștefan Niculescu, Pascal Bentoiu, 80 de ani! Președintele Uniunii, Dl. Octavian Lazăr Cosma, 74, pe 17 februarie, Doru Popovici – 75 de ani! Pe hîrtie, da, în creativitate având însă, domnia sa, ubicuitatea tinereții și spiritualitatea maturității înțelepte.

Creația sa vastă, lucrări mnemorizante este consemnată în lexicoane, pe pagini întregi, prezentă pe discuri, tipărită și în străinătate, recompensată cu onorante distincții. Se numește pe sine imnograf bizantin, creator post expresionist. Arta sa este gravă, cumințită de reflecție, cu nervuri sonore șlefuite de meditație. Un demers pentru care criteriul valorii înseamnă forță emoțională, culoare națională, corelație între etic și estetic, național și universal, tradiție și inovație. Compozițiile au calitatea firii sale aristocrate, ritm original animat de folclor – „clasicismul nostru”; nu s-a lăsat atras de jocul disonanțelor, încercate, dar ținute în frîu de știința muzicală. A compus mult în toate domeniile academice, iar în ultima vreme scrie abundent: monografii, eseuri, documentare, istorii ale muzicii, ș.a., lucrări de referință din care desprind ideea potrivit căreia cei mai siguri prieteni pe care îi avem sunt talentele noastre. Doru Popovici le acordă atenție și prețuire, condeiul său cu lexic bogat – îndreptar lingvistic – merge pe observații alese cu sensibilitatea eruditului stăpîn pe stil, cu experiențe – multe dureroase – neuitate în firul timpului, fie că este vorba de propria viață, a compozitorilor breslei, a instituțiilor culturale, cu cele bune și cele rele. Pe loc prim aflîndu-se evident, Radioul, căruia i-a dedicat aproape 4 decenii de viață. De la tribuna eterului, de la cea universitară, își respectă confrații, cum spuneam, talentele noastre. Ca nimeni altul, cu detașare din rivalități; cu inimă caldă și mulțumirea de a comenta și ridica valorile din cultura țării, apărate și prin violențe fulgerătoare.

Acesta este Doru Popovici, intelectualul cu figură fină, ochi mari, bizantini, privire răscolitoare, confundat el însuși cu imaginea care îi este mereu pe buze, evident adresată celor prețuiți: „uomo unico, uomo universale, uomo singolare”... La mulți ani, Maestrului!

Copyright: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală, 2007